Camelot logo Vragen

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________

 

Hoe kun je de Bibliotheek van Project Camelot gebruiken?

Deze website bevat honderden pagina's belangrijke, gratis informatie. Het lezen van het materiaal kan dagen in beslag nemen, voordat je de video's gaat bekijken of naar de audiointerviews gaat luisteren. Er is hier VEEL te vinden, maar nog niet alles is vertaald in het Nederlands.

1. We schrijven regelmatig updates (dikwijls, maar niet altijd dagelijks) over interessante onderwerpen. Bill's blog staat op Project Avalon en Kerry's blog staat op Project Camelot Productions.
sitemap2. Oudere updates tot de splitsing van 4 maart 2010 zijn hier geachiveerd. Ga ze lezen. Er staat daar een enorme hoeveelheid waardevolle informatie. Zie dit niet over het hoofd.
sitemap43. Gebruik het uitvalmenu onder de blokjes Interviews en Raportages hierboven om naar de kern van de website met diepgaande informatie te gaan. Klik op VIDEOINTERVIEWS om naar de hoofdpagina interviews te gaan. Hier vind je een lijst met alle videointerviews, waarbij ieder onderwerp is gekoppeld aan een pagina voor iedere geïnterviewde getuige, YouTube video's, video's om te downloaden, audiobestanden en transcripties. Daar kun je alles vinden in het Engels.
Hier kun je de Nederlandse vertalingen van interviews vinden.
sitemap24. Klik in hetzelfde uitvalmenu op AUDIOINTERVIEWS om naar afzonderlijke  audiointerviews en transcripties te gaan. Daar kun je ook de archieven vinden van onze uitgezonden radioprogramma's.
sitemap35. Klik in hetzelfde uitvalmenu op SPECIALE RAPPORTAGES om te gaan naar artikelen die we hebben geschreven over bepaalde onderwerpen. Hier zitten een aantal waardevolle onderzoeksdocumenten bij, die VEEL diepgaande informatie bevatten.
6. Klik op de landsvlaggetjes voor de vertaalde websites van Project Camelot Bibliotheek per land of taal. Dit is een groot doorgaand project, dat kort geleden is gestart.
7. Het zoekvak bovenaan op de startpagina werkt voortreffelijk. Gebruik dit om specifieke referenties, mensen of onderwerpen te vinden.
8. De website laadt beter in Firefox (PC) en Safari (Mac).


Op welke doelstellingen is
Project Camelot gevestigd?

Zie de omvattende verklaringen op onze pagina Missieverklaring.

Zijn jullie verbonden met, of worden jullie beheerst en geleid door andere groepen of organisaties?

Nee, geen enkele. Project Camelot is volkomen onafhankelijk en blijft dat ook.

Ik beschik niet over een breedband internetverbinding. Hoe kan ik jullie videointerviews toch bekijken?

We zullen DVD's en/of CD's van ons werk beschikbaar maken. We zijn van plan een bescheiden bijdrage te vragen om de kosten te dekken. Veel mensen hebben ons deze vraag gesteld en we geven dit een hoge prioriteit. Zodra ze klaar zijn, zullen we een aankondiging maken.

Zijn jullie van plan om de video's in andere talen over te zetten?

Ja, kijk maar eens op de pagina Hoe kun je betrokken zijn. We beschikken niet over het vermogen om dit zelf te doen, maar we verwelkomen en waarderen jullie assistentie.

Hoe kan ik je helpen bij het bereiken van je doel?

Lees de pagina Hoe kun je betrokken zijn. Er zijn een aantal manieren, waarop je Project Camelot kunt steunen.

Ik heb misschien informatie die jullie willen publiceren. Welke zekerheid kunnen jullie me geven voor de beveiliging van mijn vertrouwelijkheid?

We garanderen dat we nooit zullen publiceren, of op een andere wijze enige persoonlijke identiteit of contactgegevens zullen onthullen, indien je ons vraagt dat niet te doen.

Hoe kan ik mijn naam toevoegen aan de beloftelijst van De Ronde Tafel?

Stuur ons eenvoudig een email. We zijn blij om van je te horen. Hoe meer mensen hun naam toevoegen, hoe veiliger we allemaal zijn. We moedigen iedereen, die dit leest, aan om een standpunt in te nemen. Als je dit wilt doen, stuur ons dan een email met je naam en het woord "PLEDGE" in het vak Onderwerp.

Hoeveel mensen werken voor Project Camelot?

Kerry Cassidy en Bill Ryan werken voltijds. Anderen hebben diverse vormen van assistentie aangeboden. Dit is uitermate waardevol geweest en wordt zeer gewaardeerd. Ga naar onze pagina Met alle lof voor (een gedeelte van) de lijst van mensen die ons ruimhartig hebben bijgestaan en nog steeds bijstaan.

Voor zover ik kan zien, zijn jullie een tamelijk nieuwe organisatie. Hoe krijgen jullie toegang tot zoveel prominente namen en personen in het alternatieve circuit?

We hebben een groot aantal contacten gelegd en zijn verheugd ook een aantal goede vrienden te hebben gemaakt, die ons volkomen steunen in onze doelstellingen. De steun die we krijgen groeit snel. We zijn er niet op uit om vijanden te maken of anderen te bekritiseren.

Ik heb op bepaalde internetfora kritiek over jullie gelezen. Kun je dit nader uitleggen?

Het beste antwoord op deze vraag is, dat er altijd wel figuren zijn, die het om diverse persoonlijke redenen moeilijk kunnen verteren, dat er mensen zijn die aan de bel hangen om de waarheid zo goed mogelijk naar buiten te brengen.

We zijn ook ingelicht en kunnen gemakkelijk aannemen, dat bepaalde kritiek door diverse groeperingen in inlichtingendiensten
bewust is ontworpen. Ons werd bijvoorbeeld verteld, dat er internetfora bestaan, die worden gecontroleerd door diverse inlichtingendiensten, terwijl de moderators daarvan soms niet eens op de hoogte zijn.

Stel je voor, dat je voor zo'n dienst werkt en je wilt bepaalde informatie onderdrukken. Als je even nadenkt, weet je ook, dat dit een logische strategie is, want het is goedkoop, het is met zo weinig onkosten behoorlijk effectief en het vraagt slechts weinig, goed opgeleid personeel.

Wat is jullie spirituele oriëntatie?

We geloven alletwee in het fundamentele recht van alle spirituele wezens, inclusief iedereen die deze woorden leest, op vrijheid, vrijheid van denken, daden, meningsuiting en toegang tot belangrijke informatie, die rechtstreeks invloed heeft op henzelf en hun toekomst. Dit is een van de kernprincipes van Project Camelot.

Kerry Cassidy is niet verbonden aan een specifieke, spirituele groepering. Bill Ryan is een Free Zone (Ron's Org) Scientologist en is volkomen en openlijk gekeerd tegen de doelstellingen en de modus operandi van de Kerk van Scientology (bovendien is hij er trots op te kunnen zeggen, dat zijn naam staat vermeld op de officiële Lijst van vijanden).

Staan jullie achter de getuigenis van jullie klokkenluiders? Onderwerpen jullie hen aan een onderzoek om ervoor te zorgen dat ze de hele waarheid vertellen?

We publiceren de interviews en denken persoonlijk dat getuigen de waarheid vertellen, zoals zij haar zelf waarnemen met een duidelijke waarschuwing, dat ze af en toe bepaalde details kunnen achterhouden of vermommen vanwege zware externe druk (zoals een dienstverleningscontract of een geheimhoudingseed), waaronder ze zich kunnen bevinden. Dit wordt over het algemeen inbegrepen bij de evaluatie van alle belangrijkse getuigenissen door klokkenluiders.

We denken dat 90% (mogelijk 95%) van de informatie op deze website juist is.

We hebben in alle gevallen de authenticiteit en de ware identiteit van de geïnterviewden uitputtelijk nagetrokken. Dit is belangrijk in gevallen, waarin we nieuwe getuigen onder een pseudoniem introduceren.

De belangrijkste reden om videointerviews op een manier te presenteren, zoals we het doen, is, om de kijker contact te laten maken met degene, die wordt geïnterviewed, in eigen persoon.

Het is niet onze taak om rechter en jury voor onze getuigen te spelen, of om te trachten het waarheidsgehalte voor jullie of voor anderen
te bepalen. De waarheid moet iedereen zelf bepalen. Iedereen beschikt over een soort "waarheidsbarometer" (zoals het op elegante wijze werd uitgedrukt in het artikel Energetic Heart van de WingMakers). We respecteren het recht, de macht en de capaciteit van ieder individu om zelf te bepalen, wat hij/zij wil geloven en wil weten.

Op dezelfde wijze willen we jullie aanmoedigen zelf door te gaan met het onderzoek naar de authenticiteit van de informatie van onze getuigen.

We willen hierbij opmerken, dat we een paar potentiële getuigen hebben (we zullen geen namen noemen), die we niet interviewen, omdat we op dit moment niet helemaal overtuigd zijn van de kwestie of ze bonafide zijn.

We verwelkomen alle informatie en reacties, die ons kunnen helpen bij het verifiëren van uitdagende en belangrijke beweringen.

 

__________________________Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate
Donaties zijn voor burgers in de VS niet aftrekbaar van de belasting

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org