Camelot logo Het doel van Project Camelot

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Ons werd deze schitterende vraag gesteld op 24 januari 2007:

Jullie hebben veel goed werk verricht door de bewustwording van zoekers naar waarheid te vergroten. Om geraffineerde treiterpartijen te voorkomen, die anderen hebben ondergaan, is het handig over een scherp onderscheidingsvermogen te beschikken. Met een paar van jullie uitgaven echter geven jullie de indruk, alsof je erom smeekt te worden lastig gevallen. Zijn jullie doelen wel goed omschreven?


We hebben het volgende geantwoord:

U heeft een goede vraag over onze doelstellingen gesteld. We hebben hierop een duidelijk antwoord. Zoals het gaat met alle aspecten van experimentele ondervinding tijdens de betrokkenheid bij lopende projecten, zijn die aspecten niet statisch, maar ze groeien op diverse manieren uit en transformeren zich.

Wat betreft pesterijen, een deel van de missie van Camelot is pal te staan en uitspraken te doen zonder te worden geïntimideerd. Op die manier moedigen we anderen aan naar voren te komen. U ziet de noodzaak tot onderscheidingsvermogen goed. Het is onnodig te zeggen, dat we wel degelijk onderscheid aanbrengen. Er is een aantal potentiële klokkenluiders, dat we NIET in behandeling nemen, omdat we vinden dat hun beweringen dubieus zijn. Het is echter van belang hierbij op te merken, dat we geen achteloos geloof hechten aan, of zelfs niet volkomen overeenstemmen met al datgene, wat onze geïnterviewden zeggen. We geloven heilig in het vrijlaten van het publiek om eigen conclusies te trekken.

De getuigen, waarover we hebben gepubliceerd, behoren tot de mensen, ofwel, waarvan wij overtuigd zijn, dat ze de waarheid vertellen, ofwel, die beschikken over een dermate belangrijk verhaal (als het waar is), dat het een journalistiek plichtsverzuim zou betekenen, indien we zouden nalaten te publiceren wegens het ongelofelijke of ongemakkelijke karakter van de gegevens, die ze ons mededelen. Men hoeft slechts de reguliere pers in te zien om erachter te komen, welke verhalen [niet] worden gepubliceerd door redacteuren, die hun mening reeds bij voorbaat hebben gevormd -- of die bang zijn zelf belachelijk te worden gemaakt. Daarvoor zijn wij niet bang. In dit specifieke geval betreft het immers een kwestie van integriteit.

Volgens ons dienen de verhalen, die we presenteren, met omzichtigheid en zonder vooroordeel
te worden beoordeeld. De reden, dat we over het algemeen interviews op video zetten -- anders dan geschreven of audiointerviews, die allemaal veel eenvoudiger zouden zijn! -- is u (de kijker) de beste vervanging van een ontmoeting met de persoon zelf aan te bieden. Dit is belangrijk te weten. Dit wordt echter zeker niet ingezien door bijvoorbeeld degenen, die de beweringen van Dan Burisch als klinkklare onzin afdoen zonder de man ooit te hebben ontmoet. Wij hebben Dan Burisch diverse keren gesproken, zoals u ook, naar ik aanneem, en wij zijn overtuigd van zijn integriteit. We beseffen ook, dat hij jarenlang voor en met Majestic heeft gewerkt en als zodanig niet volstrekt alles, dat hij weet, onthult.

Zo hebben we een interview gedaan met Duncan O'Finioan, een minder bekend figuur, maar wel iemand wiens verhaal van enorm groot belang is, indien het waar is, zoals wij denken, althans op zijn minst wat betreft zijn belangrijkste beweringen. En de gevallen, waarin hij een verkeerde herinnering te berde brengt als onderdeel van een door mind control geïmplanteerde, valse realiteit, levert dat op zichzelf bewijs voor de strekking van zijn verhaal!

Nu naar onze doelstellingen. Ons aandachtspunt ligt nu in de toekomst. We geloven dat onze planeet op dit moment een gemarkeerde overgang doormaakt, waartoe de waarschijnlijkheid van aanzienlijke veranderingen van de aarde in de nabije toekomst behoort. Deze houden verband met een aanzienlijke complexiteit achter de schermen, waarbij verscheidene buitenaardse agenda's zijn betrokken, de inhoud waarvan we slechts over kunnen gissen. Onze intentie bestaat eruit om die belangwekkende sporen te volgen, waarheen de getuigenis ook mag leiden, en de waarheidsvinding, die we onderweg tegenkomen, te presenteren in de vorm van een documentaire.

We zijn er ook zeer in geïnteresseerd om gebruik te maken van de kracht van de speelfilm om grotere waarheden te onthullen met behulp van fictie, of fictie gebaseerd op feiten. Kerry heeft met James en Mark van de WingMakers (
www.wingmakers.com) samengewerkt om dat verhaal op het witte doek te brengen, bijvoorbeeld. Behalve dit project, streven we nog naar verscheidene andere projecten.

De rode draad is zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen in een treffend formaat, dat de aandacht vasthoudt in de vorm van amusement zonder triviaal karakter.

In de tussentijd gaan we door met de presentatie van interessante en belangrijke, individuele verhalen, wanneer ze ons bereiken en we de gelegenheid hebben ze te verslaan. We beschikken nog over een aantal ongepubliceerde interviews, die we in de nabije toekomst willen vrijgeven. We beseffen, dat onze interviews deel uitmaken van een groeiende gespreksstof, die -- wanneer deze zich uitbreidt -- leidt tot een grotere bewustwording van ons allemaal met betrekking tot hetgeen zich werkelijk afspeelt. We zijn er allemaal samen op gericht.

Met de allerbeste wensen,

Bill en Kerry

Project Camelot

__________________________Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
dit werk voort te zetten.

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org