Camelot logo Ett nytt viktigt uttalande
från Henry Deacon

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

 

_____________________________
 

För att se Henrys bakgrund och för en utskrift av vår första intervju, klicka här.

Några månader senare publicerade vi uppdateringar här och här. Dessa var kompilationer av ytterligare information från pågående kommunikationer vi har mottagit.

Alla tre bör helst läsas noggrant innan kommande rapport som följer här studeras.
 

_____________________________
 

Vår senaste rapport från Henry var 30 mars 2007. Sedan dess var han helt tyst, trots många försök att återuppta kontakt. Före hans senaste kommunikation hade han sagt till oss att han blev ”tvingad” och att han valde att upphöra kommunicera med alla.

Åtta månader senare är det ett nöje att rapportera att vi har hört av Henry igen, strax efter vår återkomst till Los Angeles efter att ha spenderat en del tid i Europa. Hans orsaker till att avbryta kontakten var många: han hade verkligen blivit tvingad, men det var även fler personliga skäl som påverkade hans beslut att ”tystna” för ett tag. Nu finns det hursomhelst flera faktorer som har motiverat honom att tala ut en gång till. Vi beundrar hans mod – och delar hans angelägenheter.
 

_____________________________


Rapporten från Iron Mountain

Inför denna uppdatering bad Henry oss särskilt att åter referera till Rapporten från Iron Mountain som han pratade om i vår första intervju. För dom som inte känner till dokumentet så är detta en detaljerad rapport från en stor ”think tank” på uppdrag av John F Kennedy på tidigt 60-tal, för att fokusera på de kommande stora problemen i världen på efterkrigstiden. Trots att den existerar mer eller mindre i dess helhet, var Henry orubblig i sin åsikt att en falsk introduktion hade lagts till Rapporten som en förstörelsekontroll efter att den hade läckt ut vitt och brett och publicerats som en bok. Idén var sedan ”planterad” att den var en skönlitterär fantasi.

Att göra ett sammandrag av dokumentet är omöjligt i ett enda stycke. Relevansen till idag är att Jordens problem med snabbt ökande befolkning är ett av kärntemat. Henry säger att de flesta av rekommendationerna i ”think tankens” rapport nu har genomförts.

Henry hade fått det officiella dokumentet på ett regeringsmöte i Tuscon, Arizona, 1986, i vilket en högt uppsatt militär officerare gjorde detta uttalande, i samband med dokumentet:

”Det finns får och det finns vargar. Vi är vargarna.”
 

_____________________________Ett hot mot livet som vi känner det

Henrys anledning att träda fram igen är att han är bekymrad över att vi är riktigt illa ute. Han har tittad på det mesta av Dr Bill Deagles föredrag från Grenada Forum från Dec 2006 och bekräftat för oss att mycket av det han hörde Bill Deagle prata om var riktigt.

En del av den viktiga information Henry gav sammanfattas här:

1)  Smygande bakterier och virus har utvecklats i hemlighet med syftet att reducera jordens befolkning. Henry kände till fler andra program förutom Fågelinfluensan som Bill Deagle beskriver i detalj. Vapen som är genetiskt selektiva (ras) nämndes också. Även ”Miljöhot” som han refererat till i sin tidigare uppdatering här, upprepades.

2) Man bör fästa uppmärksamhet på Alex Jones dokumentär Endgame som dokumenterar omfattande och väletablerade planer på att reducera jordens befolkning till hanterbara 500 miljoner. (Detta rapporteras även i detalj av Deagle.)

3) Naomi Wolf är exakt i sin uppskattning av kommande hot mot Amerikas demokrati, brilliant upplagt i hennes "bok The End of America".

4) Det är troligt att det kommer ske en ekonomisk härdsmälta inom en mycket snar framtid som börjar med dollarn sedan sprids till pundet sedan euron osv. detta kan hända när som helst. Utbyte av varor och tjänster kan vara ett användbart alternativ under dessa tider. Utrustning för att rena vatten är en god investering. Ett psykologiskt/spirituellt (inte religiöst) fokus är det viktigaste sättet att förbereda sej på.

5) Kraftiga solfläcksutbrott är troliga men det är i Henrys ord ”rysk roulett” eftersom vad som än händer beror på Jordens position i dess bana runt solen när det händer och även – för vissa globala områden – på rotationen av själva Jorden.

6) Henry föreslår att de som har möjlighet att göra så bör hitta en säker plats så fort som möjligt. Den bör vara långt från kuststräckor och andra platser som är känsliga för översvämning; långt bort från jordskalvsområden; långt bort från tätorter och stora städer; en del av bostäderna bör helst ligga intill ett berg eller under jord och ha en pålitlig tillgång till rent vatten och mat.

7) För skydd mot elektromagnetiska pulser i anslutning till ett kraftigt solfläcksutbrott eller elektromagnetisk puls utrustning så bör elektronisk utrustning vara a) inlindad först i bomulls eller annan naturlig duk (isolator) och sedan b) inlindad i aluminiumfolie, eller nedgrävd i jorden eller förvaras i en metall låda.

8) Vid en kraftig elektromagnetisk puls skulle vilket fordon som helst med ett elektroniskt styrsystem riskera att bli oanvändbart. Ett pålitligt fordon skulle vara en dieselbil eller lastbil som är gammal nog att inte innehålla några elektroniska komponenter. Cyklar är bra att ha tillgång till.

9) Amatörradiosystem kan vara det enda pålitliga sättet att kommunicera på lokalt och globalt. Även dessa system kan tillfälligtvis vara obrukbara för direkt, långväga kommunikation, om jonosfären är utsatt för störningar från HAARP liknande system eller solaktivitet.

10) Vitamin D3 (5000 IU per dag) ger en utmärkt billig försäkran mot virus epidemier, oavsett om de är naturliga eller framställda. Mörkhyade människor kan behöva lite högre doser. Mer än 5000 IU per dag rekommenderas ej i vanliga fall. Tio till tjugo minuters vistelse i solsken genererar mer än nog av D3 men för de som vistas större delen av dagen inomhus (äldre eller kontorsarbetare) eller de som befinner sej i höga latituder (under vintern) bör kompensera med ungefär 5000 IU per dag.

11) Fungerande system med fri energi har utvecklats, huvudsakligen användandet av Casimir effekten (som Henry förklarade inte skulle komma som en överraskning för de flesta ”fysiker”). I allmänhet har fungerande teknologier frånhållits allmänheten, inte på ekonomiska grunder som oljeintressen utan för att det har bedömts att lätt åtkomlig fri energi skulle bara skynda på den okontrollerade tillväxten av jordens befolkning – detta ses som det mest akuta problemet idag av makthavarna. På grund av religiösa och andra sociala konstruktioner verkar det som överbefolkningsfrågan inte kan lyftas på ett enkelt sätt.
 

_____________________________

 

Apokalypsen nu?

Kanske, kanske inte. Noggranna observatörer av den nuvarande globala situationen skiljer sej åt i sina åsikter och utvärderingar. Många är optimistiska över de framsteg som gjorts. Dan Burisch har nyligen sagt (november 2007) att vi tryggt befinner oss på Tidslinje 1 (i motsatts till ”T2”). Andra är inte alls säkra på att faran är över för ekonomiska och geopolitiska kriser och befarar att saker och ting kommer bli mycket värre innan det blir bättre.

Förvarnad är beredd. Henry tror att det nästan är för sent att göra något som helst

Förutom att rädda sitt eget skinn (särskilt genom odogmatiskt religiösa, mentala/känslomässiga/spirituella förberedelser). Det är tack vare honom vi fått tillstånd att publicera denna uppdatering. De som är bekanta med Bill Deagles synpunkter vet att han också har sagt att  - för ett år sedan – att vi befinner oss ”en sekund i tolv”.

Två uttalanden är viktiga här:

Vi på Project Camelot tror inte det är för sent att sprida information – om information behöver spridas. Varje sparat liv är en gåva. Och det är möjligt att genom att rada upp positiva avsikter brett, kan katastrofer kanske minska eller rent ut av undvikas. Medan vi betraktar situationen väldigt noga, kommer de som lyssnade på Deagles föreläsning i december 2006 märka att inget allt för hemskt har hänt ännu. Om vi klarar oss genom 2008 som ett ”ganska normalt” år utan kärnvapensprängningar, terroristattacker (riktiga eller fabricerade), pandemier eller ekonomisk härdsmälta, då borde det finnas anledning till förnyad optimism. Vi lever för den dagen.

Henry har bett oss att för hans räkning uttala att han är starkt kritisk till någon som producerar information eller gör pengar på möjliga katastrofer genom att sälja produkter eller information till överpris. (Självklart instämmer vi.) Han tror på att all värdefull information måste vara gratis och tillgänglig för alla människor, med hänsyn till att man måste överväga om det som sprids är till det bästa för hela framtida mänskligheten.

Henry säger: ”Var en del av naturen och släpp era rädslor. Följ flödet. En livstid är kort. Det finns inte mycket tid. Så sakta ner medans du reser genom tiden och njut av varje ögonblick – var här och nu.”
 

_____________________________

 

Övrig information

Vi kunde inte ha en djup konversation med Henry utan att gå in på andra ämnen – somliga väldigt djupt. Så hade det alltid varit.

● Vi fick höra mer om Kolonin på mars (gammal, multifunktionell, den största av flera på planeten, nästan helt och hållet under jord, och bebodd av flera olika grupper);

● Han berättade att ”Terraforming” av mars hade börjat

● Global uppvärmning är naturlig och inte skapad av mänsklig aktivitet. Det är väl känt att alla planeter är i ett tillstånd av global uppvärmning under denna period. Förstörelsen av världens skogar är ett stort bekymmer för Henry.

● Henry bekräftade att David Wilcocks kontakt ”Daniel” gav en ganska sann beskrivning av Montauk Project (med den rättelsen att sättet att transporteras till mars nu sker via jumprooms istället för jumpgates)

● Henry bekräftade att Bill Deagles information är ganska korrekt (förbehållet att Henry inte hade hört talas om Project Omega, och att en del av materialet om  ett ”elektronisk bur”-scenario som Deagle refererar till var planer som ännu inte verkställts.

● Vi lärde oss att den utomjordiska besökaren som det refereras till i hans första intervju var smal men med mänskliga proportioner – otydlig skepnad, mörk till färgen, hade ”sneda, vinda ögon”, det verkade inte som om den försökte uppnå någon slags kommunikation (möjligtvis på grund av ”hans” hälsotillstånd), och överlevde ungefär en vecka, hans dödsfall berodde troligen på dålig behandling och att en del bärbara instrument som (hänsynslöst nog!) hade tagits bort från honom;

● Henry uppskattade att det finns ca 40 olika grupper av ”utomjordiska” besökare på jorden nu från olika platser eller tider och med många olika agendor.

● Henry berättade igen att Alpha Centauri A var ett bebott system (han bekräftade det vi fick veta i vår första intervju);

● Vi frågade Henry vad han kände till om annorlunda drivsystem. Han svarade att det fanns många olika teknologier. Ett som han visste lite om beskrev skapandet av en ”gravitationskälla” framför rymdskeppet – på håll ser systemet ut som en fysisk konstruktion av en liten lineär accelerator (wave-guide) som projicerar en central ”sfär”. Han poängterade att detta var en väldigt lös analogi. Detta används av en del av våra egna avancerade fordon.

● Andra teknologier kräver piloter som interagerar hela tiden med fordonet, Col. Philip Corso rapporterade i sin bok The Day After Roswell. Liknande fjärrstyrda kontrollsystem i Montauk Project, och som beskrivs i vår intervju med David Wilcock här, så måste pilotens känslomässiga fokus vara extremt stabilt (mer än vad som kan uppnås av så gott som vilken vanlig människa som helst idag). Av denna anledning hade en del besökare – som var tidsresande framtida människor – modifierats bioteknologiskt för att optimera kontakten.

● Vi frågade Henry om Apollo-astronauterna verkligen hade åkt till månen. Detta var en fråga som vi faktiskt inte hade tänkt på vid våra tidigare möten. Det blev en lång paus innan Henry svarade: Ja, det hade dom. Men det var inget enkelt svar. De flesta missionerna gick faktiskt till månen, men en del bilder och filmer fabricerades i PR-syfte, och – anmärkningsvärt nog – lånades en del avancerad teknologi: ett lättvikts nano tech-skin sköld kombinerat med teknologi med laddade fält användes på en del farkoster för att ge ett mycket effektivt strålningsskydd, kombinerat med andra teknologier för att skydda astronauterna från Gamma och andra farliga strålningar och energi
 partiklar under resorna. Kompletterande avancerad ”utomjordisk” teknologi användes vid landning och hjälpte till vid avfärd från månen. En del av Apollo astronauterna kände till dessa teknologier (fast bara ett fåtal var medvetna om det alternativa rymdprogrammet). Därav ett generellt motstånd mot att bli intervjuad eller att offentligt prata om ämnet. Deras ilska mot de som hävdar att dom aldrig åkte till månen är lätt att förstå för dom kom verkligen dit. De var mycket modiga män… och dom fick en del hjälp.

● Henry sa att otroligt nog känner man till att den måne vi har idag har Placerats där för eoner sedan. När vi frågade om detta gjordes av våra förfäder eller våra skapare fick vi svaret ”båda”.

● Det finns levande liv på ett antal planeter i solsystemet. allmänna omständigheter ”där ute” är inte alltid som de presenteras. Henry sa att mars hade erfarit flera katastrofer, varav en del inte var naturliga. Han berättade att det var känt att Van Allen-bältet hade skapats på konstgjord väg för länge sedan som ett skydd för Jorden och dess unika myllrande liv.
För närvarande är tillståndet för Van Allen bältet i sämre skick. Det var Även placerat där för att förhindra ”primitiva” från att lämna Jorden innan Vissa kriterier hade uppnåtts.

● Henry fortsatte uppmana oss att intervjua den stora författaren och framtidsvisionären Arthur C Clarke, som blev 90 år 16 december 2007. Dom som såg Clarkes magnifika film 2001 minns att en främmande svart monolit upptäcktes i Tycho kratern. Henry berättade att vissa störningar i månens magnetfält (precis som i filmen) hade upptäckts. Det verkar som om C. Clarke visste precis vad han skrev om. Se upp Europa!

 

_____________________________

 

Det hemliga rymdprogrammet: till vår fördel, eller andras?

Kanske det viktigaste av allt, Henry hade en stark åsikt att det som ofta refereras till som ”det hemliga rymdprogrammet” har ett gott syfte (åtminstone ett av programmen) och handhas av en grupp med syftet att försäkra att den mänskliga rasen kommer överleva, vad som än händer.

Av den anledningen var Henry motvillig till att säga  eller göra någonting för att riskera programmets fortsättning. Han bad oss att stödja honom i hans ställningstagande.

Som svar på många av våra frågor, förklarade han att ett alternativt rymdprogram, som inte på något sätt sammanfaller med användandet av raketmotorer, började strax efter andra världskriget och att andra agenda – så som att kraftigt reducera jordens befolkning, och bevara de överlevande under stark kontroll – följdes av helt olika och separata grupper.

Han underströk att det var stark åtskillnad och uppdelning bland grupper som regerar bakom scenen på Jorden (liksom bland de utomjordiska besökarna), han hade inte sett att en enskild grupp hade fullständig kontroll, och att deras olika planer och agenda för den mänskliga rasen inte hade någon som helst gemensam linje.

Det mest intressanta han berättade var att Department of Homeland Security (uppenbarligen har namnet väldigt lite relation till dess funktion)  skapades delvis som en koordinerande organisation för åtminstone en del av dessa grupper (många av dom militära) efter att andra försök att få grupperna att arbeta tillsammans och utbyta information om projekten hade misslyckats. Henry hade deltagit i en del av dessa försök, vilket är en av anledningarna till att han är så ovanligt välinformerad inom skilda områden (som hålls åtskilda för många människor) där mycket av informationen inte alls delas.

Denna extrema åtskillnad verkar förklara förvirringen omkring hur det kunde vara så att de som har kontrollen, vilka det än må vara, å ena sidan verkar ha intentionen att utrota eller kontrollera stora grupper av människor… medan man å andra sidan aktivt sträcker sej mot stjärnorna. Henry påtalade åter igen den mycket höga nivån av komplexitet, han bad oss att verkligen avstå från att lägga vår uppmärksamhet på ämnen med mycket intriger såsom mars, främmande teknologi och utomjordiska besök, utan istället fokusera på de omedelbara hoten mot vår överlevnad, frihet och omorganisering närmare till ditt hem. Vi respekterar hans önskan och hoppas att vi har presenterat honom rättvist och korrekt.
 

_____________________________

 

Det är inte för sent

Henry sa till oss många gånger att han inte trodde att viktig information möjligtvis kunde presenteras offentligt på ett sådant sätt som skulle kunna förstås, accepteras och arbetas med på ett lugnt och rationellt sätt. Han känner att Dom som Styr (trots planerad etisk rensning) gör sitt bästa för att hantera en överväldigande, svår och komplex situation genom att hålla offentligheten utanför. Han tror att det verkar vara för sent att göra något för att ändra riktningen på många redan införda stora globala agendor. Tyvärr kommer kanske kritiska situationer snart vara ganska uppenbara för oss och kanske lämna oss i ett tillstånd av förvirring och kaos. Endast förberedda sinnen kommer ha förmågan att segla lugnt genom kommande stormiga vatten.

Vi på Project Camelot tror starkt på att folk har rätt att känna till deras historia; deras identitet; deras framtid; problemen som världen har att möta; vilka våra verkliga vänner och fiender är; och allt som har hänt och händer i vårt solsystem och på den planet som för närvarande är vårt nuvarande hem.

Detta är det enda område där vi inte är överens med Henry, som har kommit att bli en nära vän. Vi kommer aldrig tro att det är för sent. Vi uppmuntrar alla som läser denna sida att kopiera hela innehållet för bredast möjliga spridning.

 

17 December, 2007

_____________________________

 Stöd Project Camelot - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.

 


Bill Ryan och Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org