Camelot logo Helhetsbilden:
En hypotes

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________

 

Nedan följer en detaljerad sammanfattning av vår nuvarande, trevande förståelse av kärnfrågorna som är relaterade till närvaron av besökarna samt de eventuella förändringarna på vår jord som möjligen ligger framför oss.

Det ligger i dess natur att detta är ett subjekt för revidering och översyn vid varje tillfälle, allt eftersom den Stora Bilden kommer i fokus och blir klarare.  Avsikten är också att provocera fram tankar och bjuda in läsarna till att göra sin egen forskning och analys. Det skulle vara otroligt om varje detalj nedan skulle vara korrekt.

Mycket av denna information finns även på andra ställen på denna webbplats (i 
intervjuform eller på Henry Deacon's sidor) och på andra ställen, men sammanfattningen nedan kan vara en bra utgångspunkt för diskussion.
 

_____________________________


Roswellkatastrofen

Besökarna som kraschade vid Roswell var människor från framtiden1.  De var inte från en annan planet2 utan från en framtida jord. De hoppade (vilket kan vara ett bättre ord än resa) tillbaka i tiden till 1947 för att försöka lösa allvarliga problem som hade uppstått i deras historia3.  Deras uppdrag var att försöka ändra sitt förflutna genom att skapa en alternativ gren i deras egen tidslinje, så att särskilda händelser - som är på väg att hända oss i en nära framtid - inte inträffar i verkligheten.

Besökarna var ute på ett rent osjälviskt uppdrag. De behövde inte göra detta, men de valde att göra det - av medkänsla. Men uppdraget gick katastrofalt fel - inte bara för att de kraschade (en olycka som orsakades av högenergiradar - senare insåg militären detta och använde radarn som vapen) - utan därför att de hade en utrustning med sig som var deras enda utväg, som en orienteringsutrustning i tid och rum, för att få dem hem till sin egen tid.  

Utrustningen var en liten låda, mycket avancerad och av multifunktionell karaktär och var mycket mindre än "spegeln" (Looking Glass) som Dan Burish4 och Bill Hamilton5 beskriver och som används av militära vetenskapsmän i olika experiment. När lådan förvärvades och undersöktes av militären blev detta en katastrof i sig. Det gjorde problemen med tidslinjen många gånger värre, därför att det både introducerade tekniken för tidsmanipulation vid fel tillfälle och dessutom gav militären information om vad som låg framför oss.

Det kan inte nog understrykas hur katastrofalt för oss alla Roswellincidenten var. Det var ett stort, stort bakslag, precis i början av de framtida människornas projekt för att åtgärda problemet.  Att förvärva en utrustning som den här, som Roswells besökare hade med sig, skulle omedelbart förändra tidslinjen som framtidsmänniskorna först och främst försökte att förändra… så det skulle då bli två tidslinjer som behövde fixas och inte bara en.
 

 

NOAA, den mörka stjärnan, (The Dark Star) och den globala uppvärmningen

En liten organisation inom NOAA (den National Oceanic samt Atmospheric Administration) är medvetna om vad forskare ibland kallar "en andra sol".  Detta är ett massivt astronomiskt objekt, troligen en brun dvärg6, som färdas i en lång elliptisk omloppsbana runt vår sol i ett från våra planeter lutande plan.  För att gå på samma linje som andra forskare7, refererar vi den som "den mörka stjärnan".

Den mörka stjärnan närmar sig, och orsakar resonans effekter på vår sol på olika sätt8.  Detta är orsaken till uppvärmningen av alla planeterna, inte bara jorden9. Denna information är hemligstämplad, men har varit känd ett antal år10.

Denna fråga har samband med Roswell katastrofen som beskrivs ovan. Problemen "framtids människorna" försökte ta itu med var flera, men främst skisserat som en möjlig händelse utlöst av en massiv "spik" av solaktivitet någon gång i vår nuvarande snara framtid.

Vi betonar att denna händelse bara är ett möjligt scenario (efter att ha observerats i "Looking Glass" enheten som en eventuell framtid) ...och, viktigare, nu bedöms vara osannolik 11.

Ökningen av solaktiviteten beror delvis på den mörka stjärnan, det finns flera faktorer som spelar in som är komplexa. Några av dem är på en galaktisk skala12, och som är förknippade med naturliga, återkommande händelser där jorden har drabbats ett antal gånger tidigare. Vad gör denna speciella tid helt unikt för vår planet är att det finns en samstämmighet allvarliga faktorer - såsom den globala uppvärmningen13, överbefolkning, och vår benägenhet att skapa krig14 - som alla kombineras med dessa stora, cykliska och solenergi händelser som samtidigt hotar välfärden för oss själva och biosfären.

Dessa storskaliga händelser är ostoppbara. Det är också oklart när "spiken" av solaktivitet beräknas komma - även om vi har förstått att detta är nära förestående, och kan inträffa när som helst under de kommande tio åren eller så. Även om frågan har varit betydligt överreklamerad, är det är omöjligt att inte att konstatera att runt år 2012 15 är det mest sannolikt att det inträffar.

Vad som är möjligt, dock, är att minimera effekterna av solens händelser.  Data från "Looking Glass" enheten som utvärderats säger att det finns en 19% sannolikhet att det värsta scenariot inträffar, med 85% säkerhet är att 19% siffran stämmer 16. Det verkar som vi klarar oss... men oavsett vilken tidslinje vi har framför oss med konstgjorda kriser som omger oss (förvärras dom av solens aktivitet).

 

Försäkring:
Underjordiska baser, Projekt Bevara Framtiden och Kolonin på Mars.

Läsare kanske nu har förstått sambandet med alla de biljoner dollar 17 som spenderats de senaste decennierna genom olika militära organ på underjordiska baser i flera olika länder 18. Med tanke på möjligheten av en nära förestående utrotninghändelse - ELE (Estinction Level Event)19 - skulle en cyniker hävda att det är en smart användning av våra skattepengar för att se till att åtminstone några människor överlever 20.

Andra läsare kommer att koppla detta potentiella scenario med Dan Sherman's 21 berättelse som beskriver på ett rättframt, anspråkslöst och nyktert sätt att han utbildat sig till en IC (Intuitiv Communicator) som en förberedelse för en okänd framtidshändelse som skulle göra alla elektroniska kommunikationstjänster oanvändbara 22.  Projektet han var en del av hette Projekt Preserve Destiny ... en titel som ger oss en mycket tung ledtråd till vad det handlar om 23
.

Forskare som har tittat närmare på de påståenden som det ökända TV-programmet Alternativ 324 gör drog slutsatsen att showen var en bluff.  Det finns tydliga bevis som visar att det var en dramatisk skildring av tveksamma fiktiva händelser.
 Dock verkar det som att det kan ha varit oavsiktlig desinformation snarare än ett skämt i sig. Vissa händelser som skildras i programmet 25 liknar markant det scenario som presenteras här.

Bland dessa är att det finns en verklig bas på Mars, som inrättades i början av 1960-talet och är försedd med en kombination av stargates 26 och ett avancerat, hemligstämplat rymdprogram med kodnamnet SOLAR WARDEN 27.  Marsbasen har uppenbarligen en rad funktioner28 , en av dem är säkerligen en garanterad överlevnad hos den mänskliga arten om någon incident skulle inträffa på vår planet.

 

Vad kan vi göra?

Som vi skrivit ovan, de stora, cykliska storskaliga händelserna som är inställda på att inträffa är omöjliga att stoppa av oss eller någon annan ras, oavsett hur avancerad deras teknologi är. Men vissa effekter kan mildras.  Mycket står under vår kontroll, men varje dag som går så tickar klockan: koldioxidutsläpp hjälper inte till precis 13, skapade och iscensatta krig 14 blir till ytterligare kaos, nya sjukdomar och risken för pandemier 29 kan vara möjliga att kontrollera om vi agerar.

Denna varning skiljer sig inte från det som har sagts av många andra budbärare under de senaste åren, men vi placerar detta i ett sammanhang där insatserna är något högre än normalt. Det är möjligt att arbeta tillsammans för att göra en skillnad i en situation där den mänskliga rasen kanske trycks upp mot väggen.

Michael St Clair 30 säger helt enkelt: Hitta en säker plats och gör det nu!  Många andra håller med. Det kan vara smart att undvika kustlinjen, lågt liggande mark, farliga zoner, storstäder eller på sidorna av en vulkan. Färskvatten kommer sannolikt att bli en viktig fråga. Vissa analytiker anser att det södra halvklotet (Australien?) ska vara säkrare än i norr, när galenskapen av iscensatta krig hotar.

Kom ihåg att den globala uppvärmningen verkligen kommer att märkas inom en snar framtid.
Golfströmmen 31 kan sluta fungera normalt, och kasta in Europa in i en djup vinter. Ju varmare Jorden blir, desto mer blir avdunstningen från havet, så förbered er på orkaner av Katrinas skala

(i väst) och cykloner (i öst - det är ungefär samma sak) och störda och extrema väderförhållanden överallt.

Det finns ett metafysiskt närmande också.
 Lynne McTaggart 32 skriver i sin nya bok The Intention Experiment: Använd dina tankar för att förändra ditt liv, medvetandet är en faktor som kan påverka händelser i makroskala. Vi vill helhjärtat instämma. "Morfiska fält" 33 är mäktiga och inflytelserika, fast de är osynliga, och "Morfiska resonanser" är också mycket mottagliga för tankens kraft 34..

Det är även möjligt att "förflytta" sig till en optimal (minst dålig) tidslinje ...
men det finns ingen instruktionsbok på ett mekaniskt sätt att göra detta. Andliga metoder som t ex många former av meditation och annat, såsom Yoga övningar, buddism, Sufiism och shamanism kan bistå här. Detta är långt ifrån en uttömmande lista och kan omfatta några av de stora organiserade religionerna.  Böner, om de är väl förstådda och gjorda av ett moget och medvetet sinne, är verkligen kapabla att utföra mirakel.

Tiderna förändras och det globala medvetandet (faktiskt ett stort sömnfält) ökar successivt .
Den verkliga frågan är, hur snabbt?  Ett sätt är att ha en egen stark och optimistisk intention för det positiva resultatet. Och som all sådan psykisk eller andlig gymnastik, måste detta vara riktigt, det kan inte vara falskt. 

 

Fotnot:

1.  Den här informationen kommer från Dan Burisch. Se våra intervju sidor och också Dan Burisch's hemsida.  Alla besökare är inte tidsresenärer.  För närvarande är det många olika raser som besöker vår planet, många av dem är äkta utomjordingar.  Siffrorna skiljer sig, men vårt trovärdiga vittne Sgt. Clifford Stone, till exempel, säger att han känner till 57 st. Andra vittnen har uppgett ungefär samma siffror.
Besökarnas avsikter varierar, precis som våra gör. Vi kan med säkerhet säga att några är välvilliga medan andra är elaka och själviska, en del har avsikter vi bara kan gissa oss till och ligger bortom vår förståelse.

2.  Enligt Burisch så är vissa av besökarna framtida människor som var (vid denna framtida tidpunkt) baserade på andra planeter och inte längre på den framtida Jorden.

3.  Denna fråga är komplex.  Enligt Burisch är några framtida människor välvilliga, medan andra faktiskt försöker se till att historien inte ändras, se not 23 nedan.

4.  Dan Burisch har gjort detaljerade tekniska ritningar, ur minnet, av "Looking Glass"- utrustningen han var bekant med. Vi publicerar dessa så snart vi har fått hans godkännande. Henry Deacon har sagt att han aldrig arbetat med eller stött på någon form av Looking Glass som Burisch beskriver, och kan därför inte bekräfta det.

5.  Bill Hamilton beskrev Looking Glass i detalj på denna sida på sin webbplats. (Obs: bilden som visas är inte äkta vara, den är hämtad från filmen The Time Machine.) Texten är också återgiven här.

6.  Se Andy Lloyd's utmärkta hemsida här, och Binary Research Institutes hemsida här. För en serie bilder som visar utmärkt grafik som skildrar Dark Stars eventuella omloppsbana, klicka här.

7.  Forskare är oense om vissa detaljer, men den allmänna uppfattningen är att detta förmodligen är en brun dvärg. Deacon hänvisade endast till den som ett massivt astronomiskt objekt, som orsakar allvarliga gravitationsstörningar och andra effekter.  Burisch har i personlig korrespondens sagt att detta var ett litet svart hål, det är som han bäst minns enligt de uppgifter han själv fått.

8.  Mekanismen är oklar, men verkar innehålla elektromagnetiska, gravitations- och andra resonanseffekter.

9.  Denna information är tillgänglig för allmänheten. Det har konstaterats att till exempel Mars, Jupiter och Pluto alla blir varmare. Det finns många andra referenser. Klicka här för att läsa David Wilcocks och Richard Hoaglands omfattande och detaljerade forskning kring ”klimatförändingen” som påverkar varje planet i vårt solsystem.

10.  En möjlig utmanare till "Companion Star" tillkännagavs 1983 av teamet för den Infraröda Astronomiska Sateliten (IRAS) som rapporterade om ett objekt lika stort som Jupiter på ett avstånd av 550 astronomiska enheter (550 gånger Jordens avstånd till solen). Strax därefter drogs rapporten tillbaka, trots att IRAS alltid hävdat att detta inte var någon mörkläggning.  Deacon rapporterade att den lilla organisationen inom NOAA har vetat om "den andra solen" ett decennium eller möjligen ännu längre men har aldrig gjort det offentligt.

11.  Burisch har sagt att protokollet från den senaste datoranalysen från Looking Glass säger att det är 19 % chans att det värsta scenariot inträffar, och med 85 % säkerhet att 19 % av siffran stämmer.

12.  Både Burisch och Deacon rapporterar att de viktigaste faktorerna som spelar in är storskaliga och galaktiska till naturen, kopplade till långsiktiga, återkommande cykler av påverkan på Jorden. Läs denna artikel om sambandet mellan kosmisk strålningsaktivitet och global uppvärmning till exempel.

13.  I Al Gores hyllade dokumentärfilm En obekväm sanning, har de skadliga effekterna av de ökade koldioxidutsläppen en betydande inverkan. Men den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen är med största sannolikhet andra storskaliga orsaker (se not 9 ovan).

14.  I Rapporten från Iron Mountain, finns, bland andra offentliga handlingar, också referenser till organiserade och iscensatta krav på krig för att upprätthålla storskalig ekonomisk och social stabilitet.

15.  21 december 2012 är när den berömda Maya kalendern upphör. Mycket har skrivits och spekulerats om orsakerna till varför Mayafolket inte såg något behov av att utvidga sin kalender efter detta datum. Deacon och Burisch konstaterade att detta uppenbarligen exakta datum inte är en exakt prognos, och att dessa solenergihändelser kan inträffa nästan när som helst inom tidsramen 2007 till 2016.

16.  Se not 11 ovan. Eftersom (enligt Burisch) åtgärder vidtagits, för att avveckla vissa anordningar som hotade att utlösa kraftigt förstärkta förändringar på Jorden vid tiden för "solspetsen", är Burisch säker i sin beräkning. Deacon säger att situationen är ständigt föremål för förändring, och är mindre säker på siffrorna.

18.  Se denna sida för några detaljer, och även många andra.

Det finns ständiga rapporter om underjordiska baser i USA, Storbritannien, Puerto Rico, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada, Australien, Syd Amerika och Antarktis. Klicka here, here  och here för tre intressanta foton av gigantiska tunnelborrmaskiner. Det finns också undervattens baser, som Deacon har bekräftat och som studerats av Dr. Richard Sauder och andra.  

19.  Burisch rapporterar att enligt Looking Glass data, så är värsta tänkbara scenariot att 94 % av jordens befolkning skulle kunna dödas under loppet av ett fåtal år efter katastrofen.

20.  Militär scenarioplanering på hög nivå skulle baseras på förutsättningen att alla inte skulle kunna räddas om världens befolkning var under allvarligt hot.

21.  Shermans historia berättas i hans utmärkta e-bok, Above Black.

22.  Det är accepterat av forskare att en av de möjliga effekterna av en tillräckligt stor solspets är att all elektronisk kommunikation på jorden kan bli obrukbar under en tid.

23.  Titeln "Project Preserve Destiny" ger rysningar, då det innebär att projektet kan baseras på antagandet att en omvälvande händelse i framtiden har observerats med hjälp av en högteknologisk tidsportalenhet ... och att det skall säkerställas att det som har observerats måste ske. Burisch rapporterar att en viss grupp av "framtidsmänniskorna", som han kallar Rogues och som kommer från framtiden, ca 45 000 år framåt, är förpliktade att se till att händelserna i deras historia verkligen behöver ske i vår tidslinje och inte blir avvärjda.

24.  "Alternativ 3" visades av brittiska Anglia TV den 20 juni 1977 - men var först planerad att ha premiär den 1 april. Anglia TV gjorde ett uttalande dagen efter programmet, som hade varit tänkt som ett skämt.  Klicka här för att se en streamad video av själva programmet (54 minuter). Klicka här för ett tidningsurklipp där Leslie Watkins, som skrivit denna bok med samma namn, avslöjar att han hade för avsikt att göra programmet som fiktion, som stöd för TV-programmet, men tycks olyckligtvis ha råkat träffa någonting mycket verkligt med den bakgrund han porträtterade.

25.  Bakgrunden som beskrivs i TV-programmet (och boken) var att ta itu med de två problemen med överbefolkning och den globala uppvärmningen och det fanns tre alternativa lösningar:
Alternativ 1: att drastiskt minska den mänskliga befolkningen på jorden.
Alternativ 2: att bygga ett nätverk av underjordiska baser för att skydda en liten elit av befolkningen.
Alternativ 3: Att upprätta en "Noaks ark"-koloni av mänsklighetens bästa och smartaste människor - på Mars.

26.  Enligt Deacon används stargates rutinmässigt för transport till avlägsna platser, restiden är ögonblicklig.

27.  Deacon rapporterar att "SOLAR WARDEN" omfattar en liten flotta av stora, hemligstämplade rymdskepp.

28.  Enligt Deacon är basen på Mars multifunktionell och har en stor befolkning på omkring          670 000 (inte alla är människor från denna tid). Basen ligger under jord på botten av en gammal uttorkad sjö, som uppenbarligen funnits i tusentals år men nyligen återetablerats i början av 1960-talet av ett internationellt team.  Dess funktioner inkluderar fortfarande stargates med tillgång till mer avlägsna platser.

29.  HIV, SARS, fågelinfluensan och andra moderna epidemier, skapade eller inte, dyker upp i huvudet.

30.  Se vår intervju-sida för mer info om Michael St Clair, en välkänd visionär och astrolog som förutspår stora problem under de närmaste åren och som förespråkar försiktighet och uppmanar folk att klokt identifiera säkra platser att leva på. (St Clair har redan flyttat till ett litet samhälle på en avlägsen plats.)

31.  Klicka här för en sammanfattning om hur viktig Golfströmmen är, som är en kritisk komponent i det Oceaniska cirkulationssystemet.  Om Golfströmmen skulle sluta cirkulera (som kan utlösas av en massiv mängd kallt vatten som strömmar in i Nordatlanten från till exempel de smältande arktiska isarna eller Grönlands glaciärer) skulle sedan det varma vattnet i Golfströmmen inte längre nå Europas kuster och Europa skulle få ett mycket svalare klimat... trots den globala uppvärmningen.

32.  Lynne McTaggart's bok The Intention Experiment: Använd dina tankar att förändra ditt liv, finns tillgänglig här.  Hon är också författare till den banbrytande boken, The Field.

33.  Den brittiske biologen Dr. Rupert Sheldrake introducerade begreppen  Morphic Fields and   Morphic Resonance 1981 i sin revolutionära bok A New Science of Life: The Hypothesis of Formative Causation.  Enkelt uttryckt hävdar Sheldrake att arter skapar mallar för Morfiska fält - mallar som bygger på samlade erfarenheter och som har en effekt på beteenden, attityder och förmågor och som senare påverkar andra medlemmar av samma art som stöter på samma situationer på samma eller en senare tidpunkt .

34.  Relevansen här är att människor medvetet kan skapa morfiska fält som påverkar andra när en kritisk massa av avsikt samlas.  Det är ett sätt på vilket en liten grupp, kraftfullt och positivt inriktad, gradvis kan förändra världen. 

 


__________________________

 


 

Stöd Project Camelot - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.

 


Bill Ryan och Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org