Camelot logo Project Camelot's mål

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Den 24 januari 2007 fick vi denna utmärkta fråga:

Ni har gjort ett mycket bra arbete och utvidgat medvetenheten för sanningssökarna. För att undvika de sofistikerade trakasserier som andra drabbats av så är omdömesförmågan bra att använda. Ni verkar be om trakasserier med en del av era publicerade artiklar. Är era mål väl definierade?


 

Vi svarade:

Din fråga om våra mål är en bra fråga och vi har ett klart svar, men som med alla aspekter av erfarenhetsmässigt lärande av ett pågående projekt är den inte statisk utan växer på en mängd olika sätt och förändras. Över nyår förbättrade vi våra mål avsevärt för oss själva.

När det gäller trakasserier så är en del av Camelots ansvar att stå upp för sin sak och säga saker utan att bli trakasserade, och därmed uppmuntra andra att träda fram. Och du har helt rätt om behovet av omdöme.
Det behöver inte sägas att vi gör urskiljningar och det finns ett antal av potentiella intervjuobjekt som vi INTE fullföljer, eftersom de påståenden som görs är för tvivelaktiga. Det är dock viktigt att notera att vi inte är en bekännande tro eller är helt överens med vad alla våra intervjupersoner säger. Vi tror starkt på att ge allmänheten möjlighet att bilda sin egen uppfattning vad som är sant och inte.

Alla dessa intervjuer vi publicerat är med de människor som vi antingen är övertygade om säger sanningen, eller att de har en så viktig historia att berätta (om den är sann) så att neka att publicera den därför att den är otrolig eller obekväm skulle faktiskt vara att överge sin journalistiska plikt. Man behöver bara undersöka den etablerade pressen för att se vilka artiklar som inte får offentliggöras, eftersom de redaktionella tänkarna redan gjort upp om vad som får publiceras, eller att dom själva är rädda för att bli till allmänt åtlöje. Vi är det inte - det är en fråga om integritet, i just den meningen.

Vi tror att de historier som vi presenterar måste undersökas noggrant utan fördomar. Anledningen till att vi gör videointervjuer i första hand (istället för ljud- och textmaterial som skulle vara mycket lättare) är att det är det bästa alternativet för att ge er, tittarna, en helhetsbild av intervjun utan att ni träffat personen i verkligheten. Detta är viktigt att förstå, och det är verkligen inte förstått av t ex de som förkastar intervjuer med Dan Burisch, utan att ens ha mött honom, men vi som träffat honom flera gånger är övertygade om hans integritet. Vi är också medvetna om att han arbetat för Majestic i åratal och att han fortfarande inte kan avslöja allt han vet.

En annan av våra intervjuer är med Duncan O'Finioan, en mindre känd person, men en vars historia är enormt viktig om den är sann, som vi tror att den är, åtminstone i dess principiella påståenden. (Och om han har några felaktiga minnen som en del av ett mindkontrollerat inplantats falska verklighet – det i sig själv bevisar vikten i det sagda).


Till våra mål. Vårt fokus nu är på framtiden. Vi tror att vår planet just nu genomgår en tydlig övergång som inbegriper sannolikheten för betydande förändringar på jorden inom en snar framtid - dessa är förknippade med en betydande "bakom kulisserna"-komplexitet, som involverar olika utomjordiska agendor, några av dem kan vi bara gissa oss fram till. Vår avsikt är att följa dessa viktiga trådar dit vittnesmålen leder, och lägga fram de bevis som vi stöter på i dokumentär form.

Vi är också mycket intresserade av att använda makten som finns i långfilmer för att avslöja större sanningar genom användande av fiction, eller fiction baserad på fakta. Kerry har arbetat med James och Mark i WingMakers (
www.wingmakers.com) för att göra den historien till film, till exempel. Vi har också flera andra projekt vi bedriver vid sidan av detta.

Den röda tråden är att göra så mycket information som möjligt tillgänglig på ett iögonfallande sätt, som fängslar uppmärksamheten och är underhållande på ett icke-trivialt sätt.

Under tiden fortsätter vi att presentera intressanta och viktiga personliga berättelser allteftersom de når oss och vi har möjlighet att avverka dem. Vi har ett antal opublicerade intervjuer som vi har för avsikt att släppa inom en snar framtid. Vi är medvetna om att våra intervjuer deltar i en växande konversation som, allteftersom den expanderar, leder till en större medvetenhet hos oss alla om vad som verkligen pågår och vart vi alla är på väg tillsammans.


Med de bästa önskningar
Bill och Kerry

Project Camelot

 

__________________________

 Stöd Camelot - gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.

 


Bill Ryan och Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org