Camelot logo En intervju med 'Henry Deacon',
fysiker från Livermore

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

Den här intervjun är nedskriven från en videofilm, då den intervjuade önskade att förbli anonym ('Henry Deacon" är en pseudonym, vald pga likheten med den omtyckta och kreativa * "polymath" i TV serien Eureka). En del detaljer har tagits bort eller ändrats för att försäkra att hans riktiga identitet förblir hemlig och avskriften har blivit "rensad" från alla verbala naturliga tveksamheter men det är viktigt att förstå att inget av den vitala informationen har blivt ändrad eller borttagen.

* Polymath = Någon som besitter kunskap om många olika områden

Henry's namn och anställningsdetaljer är kända och bekräftade och vi har kunnat träffa honom personligen flera gånger. Han var lite nervös vilket är förståligt men ville definitivt prata med oss. Under samtalen kunde han ibland svara med tystnad och meningsfyllda blickar eller mystiska leenden istället för med ord. Han var väldigt avväpnande på ett tystlåtet sätt och han visste inte alltid vad han skulle säga eller inte säga. Ibland såg han ett stort nöje i att avslöja sanningen om några nyckelpunkter på ett sätt som inte kunde spåras tillbaka till honom. En eller två tilläggs detaljer kom med e-mail efter intervjun.

Den viktigaste av tilläggsinformationen kommer i slutet av manuskriptet, där han bekräftar Dan Burisch's vittnesmål.

Läsare är välkomna att fritt sprida denna information med villkoret att ingen del av manuskriptet får ändras eller raderas. Oförändrade utdrag kan kvoteras om sammanhanget är klargjort. Vi anser att denna intervju är extremt viktig och enligt våra åsikt borde bli allmänt känd.

För att läsa om Henrys senaste uppdatering gjord i Februari 2007 klicka här. Men för att få full förståelse för Henrys materiel så är det troligtvis bäst att börja från början med att läsa hans vittnesmål nedan.

Ytterligare en uppdatering (Maj 2007) klicka här

Vi har inte hört något från Henry under de senaste fem veckorna. Före vårt sista samtal i sista veckan i Mars 2007 berättade han att han var utsatt för "påtryckningar" fram tills dess hade vi varit i regelbunden kontakt. Vi känner oss nu säkra på att han har blivit tvingad att hålla tyst.

Medan den senaste uppdateringen innehåller mera fascinerande information om flera olika ämnen (inklusive mera information om Mars och detaljer bakom historien om 9/11), Vi tror fortfarande att den viktigaste informationen han delade med sig, finns i den andra uppdateringen här. Hur som helst, som vi har skrivit ovan, nya läsare uppmuntras att läsa Henrys vittnesmål kronologiskt.

_____________________________

Start av intevjun

Kan du berätta lite om dig själv - så mycket som känns okej.

Jag är för närvarande anställd hos en av organisationerna med "tre" bokstäver [han gör en liten ordlek med oss tills vi gissar på den rätta organisationen som han sedan bekräftar]. Jag tar troligtvis en stor risk genom att prata med er men jag tänker inte avslöja någon information som enligt mig är hemligstämplad eller specifik angående rikets säkerhet. Jag har varit involverad i många projekt i flera organisationer under många år.

För att börja från början. Jag tror att jag var en * "walk-in" omkring tiden när jag gick i åttonde klass. Jag har minnen från en annan planet och de är uppblandade med mina barndoms minnen. Det är väldigt underligt och svårt att förklara hur det känns. Jag har aldrig haft några problem att intuitivt förstå komplex vetenskaplig information och jag har ofta förstått komplexa system utan någon form av förhandsinformation eller utbildning. Jag arbeter huvudsakligen med system. Jag vill inte framstå som arrogant men jag känner till mycket avancerad information både vetenskaplig och annan. Det verkar som om att jag bara "vet" en massa saker. Jag kan inte säga mer än det just nu.

* walk-in =
betyder vanligtvis att den ursprungliga själen lämnar kroppen och ersätts av en annan själ

Kan du ge någon ledtråd om vilken organisation du arbetar för?

Nej, inte officiellt. Jag kan inte göra det.

Vilken information har du som du tycker är viktigt för världen att känna till?

Det finns så mycket så jag vet inte var jag skall börja.

Jag kände tex till 9/11 två år innan det hände, inte i detaljer men rent generellt. Det pratades om en händelse som den, någonting som skulle ändra "spelet" så att säga.

Jag vet att det är ett krig planerat i slutet av 2008 mellan USA och Kina. Det är också geopolitiskt och har inget med "Black Ops" att göra. Detta var bara saker som jag hörde i förbigående och jag har ingen detaljerad information om det.

Menar du att Kina och USA samarbetar för att skapa ett krig?

Pentagon påbörjade planeringen 1998. Ni måste förstå att Kina och USA samarbetar om allting. Kriget är ett samarbete mellan USA och Kina. De flesta krig sker på det här sättet och så har det varit ett tag.

Vill ni höra något annat otrevligt? Jag hörde från någon som jobbade i en verksamhet med missiler som användes för testning i
Stilla havet och Östasien. Missilerna skeppades i väl tättslutna containrar, mycket säkert, hermetiskt tillslutna. Efter testerna skeppades containrarna tillbaka förslutna på samma sätt men antogs vara tomma. Vid ett tillfälle var den här killen närvarande när en contianer öpnnades. Den var inte tom den var fylld med påsar av vitt pulver.

Kokain?

Jag låter er själva dra era egna slutsatser. Jag tvivlar på att det var socker. Låt mig bara säga rent hypotetiskt, för att skydda mig själv, om en sådan operation existerar så vore det en perfekt logistisk lösning eftersom det är ett säkert sätt att kringgå all säkert, tull, internationella gränser, hamnar och dess kontroller. Det är genialt på samma sätt som vapen och ammunition brukade korsa gränser i diplomatiskt bagage mellan konsulat. Detta sker hela tiden.

Skulle du själv beskriva dig som fysiker?

Ja. Jag behärskar också andra områden, men ja, jag fysiker och jag är specialist på system. Livermore är ett bra ställe att vara på, alla är väldigt professionella där. De spelar inga spel där.

Vad kan du säga om det nuvarande läget om fysikkunskapen i det militär-industriella komplexet?

De är dussintals år före den officiella fysikkunskapen som publiceras i dagens tidningar. Det finns projekt som handlar om ämnen som är otänkbara för de flesta fysiker som jobbar inom det officiella fysikområdet.

Kan du ge några exempel?

[lång paus]

Det finns ett projekt kallat Shiva Nova vid Livermore som använder sig av en grupp av jättelasrar. Detta är jättelasers med enorm kapacitet på flera terrawatt, byggd på gigantiska fjädrar [sträcker ut sina armar för att visa storleken] fokuserat på en pytteliten punkt.
Detta skapar en fusionsreaktion som efterliknar förhållandena i kärnvapentestning. Det är som en kärnexplosion i ett laboratorium och det ger en väldigt stor datamängd från den punkt där all energi är fokuserad.

Men problemet är att alla extrema högenergihändelser som denna, skapar revor i tidrymden. Detta observerades redan i de tidiga Hiroshima- och Nagasaki bomberna och man kan även se det i gamla filmer. Leta efter vad som ser ut som ett expanderande energiklot, jag kan skicka en länk som visar det. Problemet med att skapa revor i rymdtiden, vare sig de är stora eller små, är att saker kan komma in som man inte vill ha där.

Saker som kommer in?

Saker kommer in. Saker som vi alla känner till, sådant det diskuteras mycket om på nätet. Varelser, influenser och alla sorters konstiga saker och jag kan säga att det har skapat stora problem.

Vad för sorts problem?

[paus]

Problemet med deras existens och vad som händer sedan. Det andra problemet är om man skapar revor i tidrymnden så påverkar man tiden också, vare sig man vill eller inte. Det har gjorts försök att fixa det och det resulterade i en komplicerad överlappning av tidsloopar. Några utomjordingar försöker hjälpa till medans andra inte gör det.
När man förutspår framtiden kan man bara prata om troliga framtider. Allt detta är extremt komplext och väldigt hemligt. Kort och gott, det är en stor soppa. Vi har öppnat Pandoras Ask som började med Manhattanprojektet och vi har ännu inte funnit en lösning på konsekvenserna efter det.

Problemet med multipla tidslinjer låter som den information som Dan Burish förmedlar...kan du säga något om det?

[skakar på huvudet] Jag vet inget om det.

Okej. Vi sänder länkarna till dig så att du kan se intervjuerna. Men vad du säger överenstämmer också med information från "Mr X" på Camelots websida. Har du sett eller läst någon av de intervjuerna?

Nej, vad säger han?

"Mr X" är en arkiverare som under en sexmånadsperiod arbetade med hemligstämplade dokument, filmer och föremål vid mitten av 80-talet när han arbetade med specialprojekt för försvaret. Han säger att han läste att det huvudsakliga skälet till att utomjordingar visade intresse för oss berodde på våra kärnvapentester och det generella hotet av kärnvapen.

Det låter sant förutom att bara en eller två utomjordiska grupper är bekymrade för kärnvapen, inte alla utomjordiska grupper.

Okej. Vad mer kan du berätta om problemet med tidslinjer?

Bara att det är olöst. Risken är att varje gång man föröker att fixa det så blir problemet ännnu större. Det blir värrre hela tiden.

Är utomjordingarna eller några av dem tidsresenärer? Dan Burisch säger det.

Ja.

Känner du till  Montaukprojektet?

Det skapade ett stort problem och ledde till att det skapades en 40-årig tidsloop.

Jag vet inte hur det ligger till med Al Bielek. Jag tycker att en del av hans information verkar suspekt men något av det hände verkligen. Även Philadelphiaexperimentet. John Neumann var väldit involverad i det.

Tesla och Einsten?

Vet inte men Neumann... [nickar på huvudet]

Var Montauk på riktigt?

Ja. Det var en riktig soppa. De skapade en tidssplittring som vi fortfarande inte kan fixa. Men förstå att detta också hänger ihop med projekt Rainbow stjärnportalerna... som de arbetade med. Men en del av Montauk materialet på internet är inte trovärdigt, enligt mig. Jag har sett en del av fotona på utrustningen de skall ha använt och det är bara en hög med skrot.

[Bill] Jag har alltid haft problem med idén om tidsportaler för jag förstår inte hur de kan förbli på en och samma plats när planeten rör sig genom rymden. Om en portal skapades då borde man förvänta sig att den försvinner bort väldigt snabbt eftersom Jorden roterar runt sin egen axel och runt Solen samtidigt som solsystemet i sin tur roterar i galaxen i en stor cykel. Jag menar, allting rör sig hela tiden och det är välkänt. Kan du förklara det?

Nej, Det kan jag inte...men jag förstår vad du menar men portalerna förblir på specifika platser förankrade till planeten. Det är vad som sker. Varför de inte bara försvinner och flyter iväg någonstans kan jag inte förklara. Kanske de är förankrade via gravitation på något sätt. Din gissning är lika bra som min.

En av portalerna ansluter till Mars och det är en stabil anslutning oavsett var Jorden eller Mars är i sina banor. Vi har en bas där som etablerades i början på 60-talet. Egentligen så har vi flera baser.

Så vi har redan utforskat Mars?

Ja, det var länge sedan. Har du sett filmen Alternative Three?

Ja.

Den innehöll en del sanning. Mars landningen var fejkad och andra saker, men det finns sanningar där.

Vad mer känner du till som fysiker som arbetar med dessa projekt?

Okej. Detta kan intressera dig om du har en bakgrund som fysiker. Du vet vad en icke-lokal signal (kvantfysik) är, eller hur? När två partiklar på olika platser i universum kan kommmunicera med varandra simultant, oberoende av avståndet. Kommunikationsutrustning har skapats för att kunna kommunicera på väldigt stora avstånd men också för närkommunikation med en metod som gör det omöjligt att tjuvlyssna. Därför det finns inget som färdas mellan de två apparaterna som kan avlyssnas. Det är därför omöjligt att fånga upp, avslöja koden eller att tjuvlyssna pga att signalen inte färdas någonstans, det finns ingen signal att avkoda eller tjuvlyssna på. Det fungerar inte på det sättet.

Det fina med apparaterna är att de är så enkla att bygga.
Man kan skapa två kaoskretsar på några små lödplattor med billiga komponenter som vem som helst kan köpa och de kommunicerar sedan med varandra på det här sättet. Man kan bygga dem själv om man vet hur man gör.

Finns det några andra appliktioner förutom kommunikation?

[paus]

Ja.

Vad mer kan du berätta om detta?

Det är allt. Oh, Jag skall säga att, först insåg jag inte att du var den som skapade Serpos websida (www.serpo.org). Låt mig säga att det kallades inte för det (namnet) och jag tvivlar på att resan tog nio månader. Det är inte så de reser dit.

Oh, Du menar att resan var ögonblicklig?

[paus]

Jag tror inte att de reste på det sättet som de beskriver på Serpos websida. Kanske fanns det andra program. Det kan ha funnits många. Men att resa på långa avstånd görs bäst genom att använda portaler. Allt annat är verkligen...ineffektivt.

Du menar att de använde Stjärnportaler?

Jag antar att man kan kalla dem för det, ja.

Jag misstänker också att stjärnkonstellationen inte är Zeta Reticuli. För mig låter det mera som Alpha Centauri. Jag tror du nämnde det på websidan.

Finns det någon anledning till att du säger det?

JA, Zeta 1 och 2 ligger långt ifrån varandra. Alpha Centauri och Promixa Centauri ligger nära varandra. Alpha Centauri har ett solsystem som är väldigt likt vårt men det är äldre. Planeterna ligger i stabila banor. Det är tre bebodda planeter, den andra, den tredje och fjärde. Nej, vänta, den femte. Jag tror att det är den andra, den tredje och den femte.

Det är häpnadsveckande...du känner till det professionellt? Jag menar lärde du dig det under ditt arbete?

Ja. Det är känt. Det är jämförelsevis rätt lätt att åka dit, det är mindre än fem ljusår bort och det är bara runt hörnet för oss. Människorna...där är väldigt lika oss på jorden. De är inte de grå (ET) de är som oss. Den mänskliga formen är väldigt vanlig i universum.

[Bill] Är en av planeterna ökenliknande? Det är vad jag såg i fotot som jag beskrev. Två solar över ett öken landskap. Det fick mig att tappa hakan. [Se den här artikeln på Serpo's websida]

Ja, det är en öken planet.

Wow.

Känner du till projekt "Looking Glass"?

Det låter bekant...

Det var en teknologi som innebar att man kan se in i framtiden Dan Bursch berättade om det. Var du inblandad i det?

Okej, Den teknologin var inte utvecklad av oss. Vi fick den eller vi tog den från ett "farkost" som vi omhändertog. Men jag arbetade inte med det.

Vi har hört att det finns en människoskapad Stjärnport i Los Alamos. Känner du till den?

[tittar på oss utan att svara med ett mystiskt leende]

Vad kan du berätta om Los Alamos?

De finns en Los Alamos websida, jag skickar den och då kan du söka under “gravity shielding” (avskärming av gravitation) och liknande saker, allt finns där.

[Notering: webside adressen är https://lanl.arxiv.org/.]

Det kan ha blivit officiellt publicerat av misstag. Du skulle kunna råda människor att spara ned sidorna de hittar innan de tas bort, när det här kommer ut om det gör det. Men just nu kan du se det med egna ögon.


Det är svårt att veta vad jag kan berätta mer.

Vad kan du berätta om den utomjordiska närvaron?

Leta upp filmen Wavelength. Den är baserad på en sann historia. Har du sett den? Den är baserad på en händelse som skedde på ett ställe som heter Hunter Liggett. Det är hett material.

Nej. Var ligger Hunter Liggett?

90 mil (engelska) syd-syd-öst om Monterey, California. Min primära stationering under den tiden var Fort Ord.

Jag arbetade där under tidigt 70-tal när jag var i det militära och arbetade för CDCEC, vilket står för Combat Developments Command Experimentation Command. Du kan slå upp det.

Vi gjorde tester på en massa olika apparater och vi levde ute på fältet där. Vi bar laserskydddsglasögon en stor del av tiden och vi hade våra ögon undersökta regelbundet för att kontrollera näthinnan för brännskador. En del av boskapen på fältet bar modifierade skyddsglasögon. Det var en av de mest bisarra syner man kan tänka sig.

Okej men en dag så hände något när vi gjorde tester. Ett flygande tefat kom in på området och det svävade rakt framför oss ute på fältet. Så [paus] vi sköt ned den för...bannade saken.

Ni sköt ner ett tefat?

[skakar på huvudet] Vi skulle aldrig ha gjort det. Det var inte jag personligen utan vår grupp som gjorde det. Mellan oss hade vi en massa olika sorters konstiga vapen och jag tror att de fick panik och trodde att de var i en film eller något liknande. Tefatet sattes ur funktion och blev omhändertaget liksom de ombord, jag såg bara en glimt av dem. De såg ut som små människoliknande barn utan hår och de hade små ögon inte stora och mandelformade ögon. Jag tror inte någon känner till detta och vad jag vet så finns det inte på internet.

Det är helt otroligt. Jag har aldrig hört talats om den händelsen.

De flesta av vittnena hamnade i Vietnam och många dödades. Jag kanske är det enda överlevande vittnet till vad som hände...Jag vet inte.

Resten av historien finns i science fiction filmen Wavelength, som släpptes tidigt 80-tal. Jag hade inte hört talas om den tidigare förrän jag upptäckte den flera år senare i Arizona. Sa' jag verkligen detta [skrattar, för första gången]

När jag tittade på filmen så förväntade jag mig lite lätt underhållning, med en eller två öl, men jag tappade hakan helt och hållet. Början av filmen beskriver hela händelsen klart och riktigt. Resten av filmen ligger också väldigt nära vad som hände, som att de använde en övergiven Nike bas i södra Kalifornien för att förvara dem.

Gå och leta upp det. Allt är i grund och botten sant. Jag blev fullständigt överraskad när jag såg den. Personen som skrev den måste ha varit där, eller känt någon som var där, men jag vet inte vem.

En gång i tiden hade jag ett äkta foto på en utomjording. Jag visade det för en kvinna, en väldigt begåvad kvinna som var mikrobiolog som arbetade för en av organisationerna. Det skrämde vettet ur henne. Jag kunde inte förstå det. Hon ville verkligen inte ha något med det att göra. Jag menar att det antyder att allmänheten, men även vetenskapsmän inte är redo att den här sortens information släpps ut. Detta var en riktigt smart kvinna men det hjälpte inte henne från att bli hysterisk, hon ville verkligen inte veta. Hon var helt och hållet vettskrämd.

Har du fortfarande kvar fotot? Får vi se det?

Jag vet inte. Det kan fortfarande finnas någonstans och om jag hittar det så skickar jag det.

Kan du beskriva det?

Det visade en liten varelse med mörk hud, svart och skrynklig. Han var den enda överlevande efte en incident men han dog kort efteråt. Han hade ett dräkt som var självläkande, självreparerande. Det var ett slags tyg eller liknande som kunde reparera sig självt. Han hade ett föremål med sig som var någon slags fjärrkontroll men det togs ifrån honom.

Han var en överlevande från en krash?

[paus]

Nej.

En tidsresenär?

Du vet allting, gör du inte?

Nej, men du bekräftar det.

Jag menar, det är så otroligt komplicerat. Det är så komplext det är möjligt att ingen person har tillgång till all information. De flesta av instanserna vet inte vad de andra instanserna vet och allt är extremt fragmenterat. Ingen pratar med någon annan om de här sakerna. Ibland duplicerar man hela projekt, vem vet, för hur många miljarder, därför att existensen av det andra projektet är okänt dvs det hålls ifrån dem. Jag är en vetenskapsman och vetenskapsmän bakbinds ibland för att de inte skall kommunicera fritt. I verkligheten kan de inte kommunicera överhuvudtaget [skrattar] och det finns dussintals, hundratals hemliga projekt. Jag menar stora projekt, det är en fullständig röra.

Lyssna, det finns många grupper av ETs och förutom dem är våra förfäder inblandade. Det finns många lager av tidsloopar staplade på varandra och allting är en enda röra. Man behöver ett IQ på över 190 för att kunna förstå det hela.

Berätta för oss om tidsloopar. Förresten, kan vi fråga dig igen...du har inte hört talas om Dan Burisch?

Nej inte vad jag kan minnas. Det är inget jag känner till.

Vi intervjuade honom förra månaden han var precis jämte John Lear på websidan.

Jag såg intervjun med John Lear, han prata om månfotona och hur de retucheras. NASA gör det hela tiden. Han är en riktig personlighet, jag skulle vilja träffa honom någon gång.

Vad väldigt få personer känner till, är att radarrapporterna från National Weather Service (väderlekstjänsten) också retucheras så att vissa radarbilder inte publiceras. Jag menar inte att de retucheras för hand utan att radarbilderna filtreras elektroniskt med datorer. Vissa av dessa radarföremål är enorma och dessutom spelar radarutrustningen inte in föremål som rör sig fortare än en viss hastighet, några tusen mil (engelska) i timmen. Men det blir ändå spår som över som måste tas bort.

UFOn?

Javisst. De är oftast optiskt osynliga men syns vanligtvis på radar. De är också synliga i ultraviolett...jag tror inte det är allmänt känt.

Så vad kan du berätta om tidslooparna?

Just det. [lång paus]

Situationen med tidsloopar är att det finns ett stort antal parallella tidslinjer, många grenar
. Det finns inga paradoxer.[ritar ett diagram] Om du reser tillbaka i tiden och dödar din morfar eller farfar, det är det som kallas för "the grandfather paradox" som alla pratar om, men det finns ingen paradox. Om man går tillbaka i tiden, skapas en ny tidslinje som en ny gren på den ursprungliga tidslinjen. På denna nya tidslinjen skulle du inte födas och därför inte existera, så den aspekten av paradoxen är riktig. Förstår du? Men i den tidslinjen som du är i just nu, där existerar du och fortsätter att göra det. Det finns ingen paradox, det är enkelt...förstår du? Man har att göra med olika grenar på ett sk tidsträd. Inga principer överträds, alla framtida händelser existerar som möjligheter inte som förutbestämda händelser. Detta är väldigt viktigt, det är en viktig...skillnad. Det är allt jag kan säga om det.

Känner du till något om chemtrails?

Okej. Chemtrails skapades av Edward Teller och är i princip spridandet av tusentals ton av mikropartiklar innehållande aluminium, som sprids i den övre atmosfären för att försöka reflektera bort solstrålningen från planeten med avsikt att dämpa den globala uppvärmningen (växthuseffekten). Guld, riktiga mikropartiklar av guld användes i en liknande situation på en annan planet. Jag misstänker att de hade gott om guld men vi använder aluminium istället. Global upppvärmning beror delvis på växthuseffekten som gör saken värre, men huvudorsaken beror på ökad solaktivitet. Solaktiviteten är det verkliga problemet.

Varför finns inte denna information tillgänglig för allmänheten? Jag tycker allmänheten skall få veta det och jag vill veta det och det finns ingen säkerhetsrisk om det du säger är sant.

Rent vetenskapligt så är det en vild chansning. Men mekanismerna bakom det är inte helt kända. Det kan fungera eller så fungerar det inte. Det skulle tom kunna göra saken värre. Det kan också ha biverkningar som påverkar hälsan och vädret, vem vet vad. Det påverkar hela planeten och du har ett ensidigt icke-demokratiskt beslut gjort utanför den demokratiska och politiska processen, att sätta igång ett enormt teknologiskt special projekt som påverkar alla på jorden. Om inte det är kontroversiellt så vet jag inte vad som är det, lösningen är att hålla det hemligt det är den vanliga "moment 22" situationen.

Kommer det att fungera?

Jag vet inte.

Har detta något samband med väderkrig?

[paus]

Ja, väder krig existerar. Flygvapnet kommer att bemästra vädret inom två år.

Kan du berätta något mera ?

Läs The Report from Iron Mountain. Mycket av det som står där är sant. Jag arbetade med en grupp nere i [ ______ ]. De kallade in oss och delade ut en rapport. Det konstiga med det var att det hade inget samband med det vi arbetade med och det kom helt från skyn och ingen hade förväntat sig det. Killen sa' "Det finns vargar och det finns får, vi är vargarna". Jag kommer aldrig att glömma det för det kändes så fel. Sedan sa' de till oss att gå och läsa rapporten och det var allt.

Det fanns inget val och det finns fortfarande inget
val. Som de ser det finns det för många människor och vet du vad, de har rätt. Så de avser att eliminera dem och planerar lösningar för hur. Jag tror inte att det måste vara på det sättet. Bortsett från vad jag sagt om rymd- och tidsproblemen så är problemet överbefolkning, det är så enkelt. Det finns planer för att minska den globala befolkningen till allas fördel, tro det eller ej men deras intentioner är positiva. De sattes ihop av Kennedy för länge sedan. Företaget RAND var involverat och en av Rockefellers, jag har glömt vem av dem, troligtvis Laurance.

Genom att döda människor?

Ja i princip. Artificiella virusarter har använts på en mängd olika sätt, de är svåra att upptäcka och identifiera och nästan omöjliga att oskadliggöra. Akademiker inom medicinområdet i det öppna samhället kan inte säga vad som pågår.

Vad tycker du om det här egentligen?

Väldigt blandade känslor. [paus]

Som en individ, som en människa av kött och blod
är jag förskräckt. Men som en vetenskapsman som är utbildad att se saker ur ett högre perspektiv så kan jag förstå hur de tänkter.

Ni måste förstå att jag varken försvarar eller fördömer det.
Det är bara en kommentar från ett abstrakt vetenskapligt perspektiv. Men problemen som vi står inför på den här planteten är så enorma. Det är väldigt få människor som har den utbildning eller erfarenheten som krävs för att förstå allt och kunna överblicka det.

Min situation var annorlunda, jag fick en chans att se många saker pga mitt arbetes natur. De flesta människor ser inget av detta
men jag har arbetat i många organisationer och har ett större perspektiv.

Känner du till att det är lagligt att testa biologiska och kemiska ämnen på amerikanska medborgare? Det är lagligt.
Du förstår, att allt som behövs är att få tillstånd, av borgmästaren eller hans motsvarighet eller någon representativ officiell person. Ingen känner till det men det går att ta reda på. Gå och leta reda på det. Det är noggrant gömt i lagen någonstans men det finns tillgängligt för allmänheten. Det finns där.

Du har avslöjat en stor del extraordinär information under vår konversation. Vilket är ditt mest betydelsefulla budskap som du vill lämna till människor?

Försök att förstå, jag vill inte chocka någon men jag är inte optimistisk. Men problemen vi som ras på den här planeten står inför är enorma. Jag tror inte att de flesta civila människor är redo eller har förmågan att förstå och kunna hantera den extrema komplexiteten av allt detta. De har fullt upp med att ta hand om sina vardagsliv, dessa problem är på en helt annan nivå. Överbefolkning är det absolut största problemet, allt annat vi står inför hänger ihop med det.

Du ser, jag kan förstå att militären tar saken i egna händer. Om de avslöjade alla problem och alla möjliga lösningar, tror du verkligen att det skulle hjälpa någon av oss? Jag föreslår att svaret är, troligtvis inte. Det skulle bara komplicera saker ytterligare.

Men djupt inom mig känner jag att alla borde känna till dessa saker, annars skulle jag inte prata med dig.
Det huvudsakliga budskapet jag vill förmedla är att jag verkligen hoppas och vill tro att vi som människor kan hantera allt det här. Men ibland vaknar jag upp på morgonen och tvivlar på det. Men djupt inom mig känner jag att människor skall känna till viktiga saker som döljs för oss. Men ibland undrar jag verkligen. Du vet inte vad jag inte har sagt!


_____________________________

Den 27 September, tre veckor efter de första mötena och efter våra starka rekommendationer att se Dan Burischs intervjuer på tre delar från Project Camelot websida, fick vi följande e-mail. Det är ordagrant förmedlat i sin helhet.


Dan Burisch berättar hela sanningen.

Jag bekräftar det.

tidslinjer och allting

lycka till

6 Oktober 2006

_____________________________

Uppdateringar:

Klicka här för en uppdatering (Februari 2007)
Klicka
här för ytterligare en uppdatering (Maj 2007)

_____________________________
Bilder från kärnexplosioner: revor i tidrymden?

För flera bilder av det expanderade energiklotet,
titta här https://waynesthisandthat.com/abombs.html

_____________________________

Stöd Project Camelot - gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.
.
 

Bill Ryan och Kerry Cassidy

support@projectcamelot.org