Camelot logo Uppdatering från 'Henry Deacon'

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

 

_____________________________

 

Se Henrys bakgrund och avskrift av vår första intervju, klicka här.

Några månader senare, publicerade vi denna uppdatering, som är en sammanställning av ytterligare information vi erhållit.

Båda bör förslagsvis studeras noggrant innan man tar del av informationen som delges nedan.

_____________________________
 

Vår senaste kontakt med Henry var den 30:e mars 2007. Sedan dess har han varit totalt tyst, trots alla våra försök att återuppta kontakten. Innan denna senaste kontakt, hade han sagt oss att han blivit 'nedtryckt' och fruktade att han skulle bli förhindrad till fortsatt kontakt med oss.

Även om han hade varit mycket föriktig (och ibland gåtfull) i sina meddelanden - vilka nådde oss på olika och ibland mycket kreativa vägar - han hade vidare inga illusioner om sätten somliga organisationer kunde tillgripa för att övervaka informationen; se nedan för detaljer.

Vi fortsatte att betrakta Henry som en god vän vi lärt oss tycka om, beundra och lita på. Vi saknade hans meddelanden, hans gnistrande humor och hans starka principer och värderingar. Varhelst han är och vad han än gör nu, hoppas vi han är i säkerhet och önskar honom lycka till

Vi antar, om han fortfarande är vid liv, att han läser detta. Henry, vi saknar dig! Ingenting blir detsamma utan dig.

Det som följer nedan är ytterligare en sammanställning av intressant information. Även om en del av den är bokstavligt sett otrolig, vi är övertygade att han altid berättat sanningen.

__________________________

 

Avlyssning

Henry varnade oss att det finns avancerad teknologi som kan avlyssna samtal även utomhus. Han sa' att satellitlasrar numera har kapacitet att fånga upp vibrationer från en persons kläder. Att avlyssna ljudvibrationer från fönsterglas är vardagsmat och en gammal teknologi.

Detta är viktigt för oss att förstå: mikrofoner monteras inte längre i någons lägenhet. Mobiltelefoner kan också avlyssnas även då de är avstängda; enda säkra sättet är att ta ur batteriet. Våra samtal kan avlyssnas nästan överallt, alla tider... om avlyssnaren så önskar.

9/11

Henry berättade att förutom att han visste i förväg att något som detta var planerat (se den första intervjun), hade han och en grupp kollegor på hans dåvarande arbetsplats detaljinformerats bara ett par timmar innan det hände. Han säger han blev chockad, inte bara av den låga nivån informationen meddelades till, utan även av den uppenbara avsaknaden av reaktioner från många av hans kollegor.

Syftet med tillkännagivandet var att när medarbetarna senare under dagen kommer att höra om det på nyheterna, så skulle dom inte bli förskräckta: "När ni hör detta på nyheterna idag, slås inte av panik, detta är vad som är i görningen".

Vi har naturligtvis inga illusioner om betydelsen av detta. Fem år efter händelsen, är Henry troligen den första 'insider' som trätt fram och bekräftat att 9/11 var ett 'inside job'.

Ytterligare detaljer:

Planen som kraschade i tvillingtornen var fjärrstyrda (tog över piloternas kontroll, den ordinarie programvaran som hanterar säkerheten vid tvära svängar hade modifieras att klara svängar som normalt inte skall vara möjliga med autopilot). Fjärrstyrningen utfördes från en plats benägen på ett avstånd av fler tusen mil (engelska).

Planet som störtade in i Pentagon var ett litet fjärrstyrt jetplan från marinen. En Boing 757 skulle aldrig klarat det pga den aerodynamiska markeffekten som skulle fått den att saktas ned som vid landning.

De omtalade mobilsamtalen var konstruerade.

Han tror också att kontrollen över Flight 93, som antingen kraschade eller sköts ner över  Pennsylvania, hade kört vilse, och planeringen av denna händelse gått fel (den skulle ha siktat in en annan byggnad men han visste inte vilken).

När vi frågade vad som hänt passagerarna och planet i Flight 77 (planet som påstås ha kraschat i Pentagon), svarar han att han inte vet.

Osama bin Laden hade ingen del i detta förutom att han var en USG tillgång.

Han sa' att detta är allt han vet.

Multipla tidslinjer

Vi fick detta e-postmeddelande från Henry i february 2007. Vi återger det i sin helhet.

Existerar vi i multipla tidslinjer? Din verklighet, på ett sätt, beror på "dina" sinnesintryck, medvetenhet, val... från en ocean av "möjligheter"... men detta är bara en extremt begränsad arbetsmodell i ett försök att föreställa sig ett svar.

Endast språket självt duger ej för att ge ett svar. De flesta människor i dagens vardagsvärld har svårt att finna svar på denna fråga pga bristande erfarenheter av alernativa aspekter av "verkligheten".

Frågan i sig är inte helt entydig, igen, pga den inbyggda begränsningen i språket (i bästa fall kan språket relatera till fyra dimensioner) (eller, å andra sidan, använda "tid" som en del av språket) och möjligen dölja andra verkligheter, av den som ställer frågan om sk. tidslinjer, etc. Begreppet, tidslinjer, är bara en modell som i "ord" försöker beskriva vad vi söker. Det FINNS andra sinnesförminnelser som kan vägleda oss att förstå bättre vad som avses.

Försök beskriva vad färger är för den blinde. Beskriv världen för den ofödde, som har sinnen men ännu inte prövade i vår "värld". Minns historien om Flatfolket eller Klotfolket. För tillfället, hamnar fokus på att väcka folk ... förbereda dem för en chockerande "verklighet" för att mildra lidandet. Bästa hälsningar.

Stjärnportaler

Avseende Montauk, sa' Henry att det mesta av Al Bieleks information är riktig.
Det finns uppenbarligen flera sorters stjärnportaler, huvudsakligen: (a) den typ man stiger in i och lämnar efter sig, och (b) den typ man tar med sig. Den senare påminner delvis om "Tänk på en plats dit du vill till, och du hamnar där". Det mentala inslaget är avgörande, uppenbarligen. Han bekräftade, att det han kände till om Dan Burischs information, var 95% korrekt och resterande 5% hänför sig till de storskaliga Looking Glasses som Dan beskriver. (Vi visade honom Dans skisser och Bill Hamiltons källtext.) Henry underströk att detta inte betyder att de inte finns, utan att det finns så många sektorsuppdelningar – men också att han helt enkelt saknade kunskap och erfarenheter av dessa apparater.


Vi visade Dans skisser. Vi iaktog honom noga när han undersökte dem. Så sa' han plötsligt: "Berättade han om den i Irak?". Vi frågade om han inte minns den delen av Dans intervju.
Han sa' att han inte sett klart videorna. Vi frågade vad han visste. Han sa' att Irakportalen var den verkliga anledningen till Irakkriget, att dess position var en av de största hemligheterna, att kriget delvis gick ut på att ta kontroll över den. Vi frågade hur han fått veta detta - har han läst om det i något arbetsdokument? Nej, sa' han, inte ett arbetsdokument. Det enda han kunde säga var att det var "förstahandsinformation".

Den avlägsna framtiden

Henry berättade att om ungefär 6 000 år kommer jorden att bli ofruktbar och man kommer att försöka återbefolka den. Han sa' att en en massa barn blivit bortrövade från nutiden och förda till en framtida jord, pga av deras oförstörda gener. (I framtiden kommer en förestående katastrof att allvarligt skada våra gener.)

Han bekräftar också att nån gång efter 52 000 år från nu, kommer "Looking Glass" informationen att suddas bort och därefter försvinna helt. Detta är exakt vad Dan Burisch sagt. (Denna information fick vi under ett möte när vi ställde frågan.)

(Notering: Henry bekräftade utan tvivel existensen av "Looking Glass"-apparater som kunde "se" in i framtiden eller snarar möjliga framtider. Det var de teknologiska detaljerna beskrivna av Dan Burisch (se denna sida) som Henry var oförmögen att bekräfta personligen.)

Henry berättade att han trott det fanns nån slags barriär som gjorde att de främmande människorna bara kunde besöka oss vid vissa tider med ca. 6 000 års mellanrum. Han underströk att han inte visste mycket om det här. Intressant nog, ger en snabb beräkning utgående från Dan Burisch's tidsreferenser, 45 000 = 7 x 6 500 och 52 000 = 8 x 6 500. Detta tolkade vi som en betydande möjlighet. Vi hade undrat varför det inte funnits besök från framtida människor i de mellanliggande perioderna som, 46 000, 47 000, 48 000 år osv. i framtiden. Henry tycktes ha en förklaring.

Otroligt men viktigt, tycks Mayaindianerna (vars berömda exakta kalendrar slutar år 2012) fått information från besökande tidsresenärer.

Ett miljöhot

Henry ville mycket gärna besöka Egypten. Han var ganska bekymrad avseende detta, och berättade att det fanns ett problem. Då vi frågade varför, sa' han att det fanns mycket lite tid kvar för att kunna åka dit och att detta inte berodde på krig eller politiska omständigheter. Vi frågade igen, tillslut sa' han kort: "ett miljöhot". Han vägrade att förtydliga, inte heller avslöjade han hur han visste detta.

Underjordiska- och underhavsbaser

Henry bekräftade att det finns många underhavsbaser.

Kaosresonanskretsar

Henry berättade ingående om de kaosresonanskretsar han nämnt i vår första intervju. Han bekräftade att dessa var förhållandevis billiga och enkla att bygga och att informationen, i dess delar, hade varit vitt spridd i vissa akademiska kretsar under 1970-talet. Han hade inte kommit över några kretsritningar men intresserat sa' han att han var till 80% säker på att hitta dem bland öppen information på ett visst universitetsbibliotek. Vi vet var men av förståliga skäl kan det inte avslöjas här.

Viktiga kontakter

Flera gånger refererade Henry och rekommenderade oss att studera arbeten av Bernard Pietsch, Stan Tenen, och Richard Hoagland. Han hävdar att Pietsch visste allt värt att veta om den stora pyramiden; att Tenan var ett inspirerande geni; och Hoagland visste mycket om solsystemet.

Mars

Ämnet tycks vara extremt omfattande, minst sagt. Henry gav oss små fragment då och då, ibland gåtfulla. Vad vi kom fram till var detta:
Han sa' att marsbasen har en stor befolkning - 670 000 enligt uppgift för något år sedan. Detta är en hög siffra. Vi frågade om alla var människor. "Det beror på vad du menar med människor", svarade han.

Basen har funnits i väldigt många år ("tiotusentals) och dess befolkning varierat under århundranderna. Den är belägen "på botten av en urgammal sjö", inte långt ifrån platsen på detta NASA foto, tagen av marslandaren Viking 2, 1976, av det visträckta  Utopia Planitia ("Nowhere Plain", ibland benämnd som "Utopian Plain").

Henry påstådde att de senaste NASA-bilderna, försöker dölja och förfalska "Ansiktet på mars", liksom de flesta utsläppta NASA-bilderna av färgerna av marshimlen. (De är uppenbarligen blåare än vi tillåts att tro.)

Anunnaki är en del av allt detta. Henry anknöt till dessa vid ett flertal tillfällen som verksamma även i vår samtid. Han sa' att de kommer från ett annat stjärnsystem, men minns inte vilket. Anunnaki är vårt namn för dem och är desamma som Zecharia Sitchin skriver om i sina arbeten.

De är uppdelade i olika fraktioner, en del vänligt sinnade, andra inte. De mest lömska,  antydde han, hade en försmak till mänskligt kött. Andra fraktioner av Anunnaki försökte förhindra detta. Sådan var hans information om detta (i samtalet) som han motvilligt ville förmedla.

Klicka på bilden till höger för att ta del av ett e-mail vi fick som visar en väldigt liten del av denna historia. Notera Henrys betoning av ordet   "förefalla" (eng. "appears")  (typiskt för hans försiktiga men exakta hållning) och stavfelet "Sumerian". E-mailet återges exakt.

Transportering sker på två sätt: stjärnportaler för personer och små föremål, rymdskepp för större fraktgods. Det alternativa kodnamnet för flottan är SOLAR WARDEN.

Vi hade innan hört om detta från andra källor och frågade Henry om kodnamnet. Vi skickade honom två separata meddelanden, det ena med ordet SOLAR (sv. sol) och därefter WARDEN (sv. väktare). Vi nämnde inget sammanhang eller orsak bakom.

Svaret kom omedelbart i tre e-mail, vart och ett från olika adresser. Det första sade MARS, det andra ATERNATIV och det tredje hade som rubrik "Ej angivet här" (eng."Not listed here") och refererade denna URL som sitt enda innehåll. Vi blev imponerade.

Det mest uppseendeväckande var att Henry gav återkommande ledtrådar att han själv varit på mars. Första gången i en konversation då han pratade om basen. Impulsivt hade vi frågat om han själv varit där.

Efter en lång paus log han till slut och sade: “Jag spelade en massa ping-pong där och tittade mycket på TV". Han upprepade senare vid två tillfällen sina fördunklade anspelningar. Varje gång var han konsekvent i sina antydningar att ha varit där.

I senare samtal, sa' han att resan genom stjärnportalen var "omedelbar" och menade att transporten var förvirrande men stimulerande. Han beskrev den människotillverkade stjärnportalen som formlös med gråaktig yta. Naturliga stjärnportaler har en annorlunda formgivning och mycket svåra att upptäcka, sa' han.

Han höll med oss då vi anmärkte att hans påståenden var fullständigt osannolika.

Vi har, ända tills nu, undanhållit denna del av Henrys berättelse pga den uppenbara risken att den skulle diskreditera honom inför somliga.

Intellektuell ärlighet tvingar oss att berätta, nu när Henry tycks blivit tystad.

2 maj, 2007

__________________________

Klicka här för ett viktigt meddelande (December 2007)

Henry har brutit sin tystnad efter sex månader för att berätta om sin pessimism avseende allvarliga nutidsproblem. Åter refererar han till  Rapporten från Järn Berget (eng. Iron Montain) och uppmanar oss att observera Dr. Bill Deagle och to Alex Jones' Endgame. Han pratar mer om mars och solsystemet, det hemliga rymdprogrammet, apollomånlandningarna mm.

17 december, 2007

                                                                                             

 Stöd Project Camelot - gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.
.
 


Bill Ryan och Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org