Camelot logo Henry Deacon:
Transcriptie van het interview door Rafa Palacios

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________Rafael Palacios interviewd Henry Deacon
Barcelona, Spanje, Juli 2009Start van het interview

Rafael Palacios (RP):  Nou, ik ben in de persruimte van de Exopolitics Coventie, samen met een persoonlijkheid...

Henry Deacon (HD):  Arthur Neumann.

RP: ...de man die jullie nu zien, werd beroemd door een interview met Project Camelot, waarin hij zijn gezicht niet liet zien. Dit is de eerste keer. Wil je je naam zeggen, alstjeblieft?

Henry Deacon (HD):  Mijn naam is Arthur Neumann. Het is een Duitse achternaam, Neumann. [noot: uitgesproken als Noy-mann]

RP:  Je hebt 30 jaar op het gebied van onderzoek gewerkt, in heel belangrijke gebieden?

HD:  Onderzoek, productie, logistiek, ... zo'n beetje ieder gebied van de [Amerikaanse] overheid en onderaannemers van de overheid. Maar voornamelijk van de overheid.

Ik had Topgeheime Q-toegang in de Lawrence Livermore laboratoria, ik had geheime toegang in de luchtvaart en dergelijke, ik heb allerlei topgeheime toegangen gehad met extra bevoegdheden to rond 2004, in samenwerking met andere agentschappen.

RP:  Kun je zeggen wat je specialisatie is?

HD:  Mijn specialisatie is heel algemeen... met een breed spectrum van technologieen. En ook coordinatie, project management, management van programma's, niet enkel voor het Ministerie van Defensie, samen werkend met alle afdelingen van de krijgsmacht, maar ook in samenwerking met de krijgsmachten van andere landen.

RP:  Weet je bijvoorbeeld iets af van geheime sonische wapens, elektromagnetische wapens?

HD:  Ja, gepulseerde elektronische wapens in het algemeen. Ik ken hun bestaan en het onderzoek die uitgevoerd werd op dat gebied. Ik ben ervan op de hoogte, van binnenuit, met het onderzoek van wapens, natuurlijk, sinds halverwegede jaren 70.

RP:  Ah. Kun je ons vertellen wat voor soort wapens en aan het ontwikkelen is, waar ze voor dienen?

HD:  Er zijn zoveel wapens. Er is een magnatrongolf bom De neutronenbom, natuurlijk... Eender wat Deeltjes versneller achtige type bommen Deeltjes stralingswapens. En vele andere projecten in die lijnen. Dan ook nog, geluidswapens, die gebruik maken van zeer precies gerichte geluiden..

RP:  Dus, kan je bevestigen dat deze regering wapens heeft om mensen mee lastig te vallen, speciale mensen, kritische mensen, [Noot: bedoelende het lastig vallen van bepaalde mensen die protesteren tegen of de overheid bekritiseren] zodat ze gestrest raken of zelfs ziek worden?

HD:  O, absoluut. Absoluut. Ja. Er zijn allerlei verschillende technologieen die constant gebruikt worden, zelfs in steden, en evenzeer voor specifieke doelwitten.

RP:  Die zwarte helikoters waar onderzoekers ons vaak over vertellen, die boven hun huizen hangen, kun jij bevestigen dat die gebruikt worden op dit gebied?

HD:  Ik weet niet wiens... Daar ben ik al jarenlang niet meer mee bezig geweest. Zwarte helikopters...

RP:  Waar ik over praat is... Er zijn bepaalde mensen, onderzoekers... Ja.

HD:  Sommigen zijn echt zwarte helikopters, en andere lijken op helikopters, maar dat zijn geen helikopters.

RP:  Wat zijn het dan?

HD:  Het zijn gewoon... Ik weet de details over die helikopters niet precies, ik weet alleen dat sommigen ervan gewoon... Ah... Hoe noem je dat? Zeg maar vermond zijn als helikopters. Maardat was jaren geleden, dus ik weet niet wat er nu geneurt.

RP:  Maar wat is het in feite??

HD:  Surveillance.

RP:  Surveillance. (toezicht, bewaking) Ok.

HD: Toezicht houden en mogelijk ontvoeringen, maar niet door buitenaardsen [glimlacht].

RP:  Ah-ha. Dus jij, de wetenschapper die voor deze geheime programma's werkt of gewerkt heeft, ben jij je bewust van de mensen waarmee je samengewerkt hebt? Of doe je gewoon je werk en vergeet je waarvoor ze je werk gaan gebruiken?

HD:  Er zijn goede mensen die daar binnen werken en er zijn slechte mensen. En er zijn mensen die families hebben waar ze voor willen zorgen. Dus ze zitten gevangen in hun baan, omdat ze anders geen baan meer hebben.

Het is altijd een interne strijd, voor sommige mensen, of ze ontslag moeten nemen en dan geen baan meer hebben, of ze moeten doorgaan. Daar is veel discussie over.      

Mijn bedoeling vanaf het eerste begin, vanaf toen ik nog kind was, was om naar binnen te gaan, dan leren, en dan weer verder te gaan. Weer naar binnen gaan, leren, en dan weer verdergaan naar een ander positie op een andere plek.

Ik ben nooit op een plek gebleven. De maximale tijd dat ik op een plek werkte, was misschien hoogstens drie of vier jaar. Vier jaar. En dan ging ik weer naar een andere baan.

Maar ik solliciteerde niet. Voor de meeste banen heb ik nooit gesoliciteerd. Ik heb nooit gesolliciteerd of gezocht naar een baan, ze beldn me gewoon lukraak op, zo vonden ze me.

RP:  Kun je voor ons beschrijven hoe het werkt, het mechanisme van geheimhouden? Ik bedoel, je werkt in Las Alomos of Livermore. Kun je beschrijven voor de mensen die geen idee hebben hoe zo'n laboratorium werkt, hoe ze de speciale informatie classificeren?

HD:  Hoe ze bepalen wat ze moeten classificeren?

RP:  Nee, ik bedoel, jullie zijn samen in de keuken, in de huiskamer met al die wetenschappers. Weet jij wat de andere weten, of weet je maar een paar dingen. Snap je wat ik bedoel?

HD:  Ja. Voor vele banen zijn er altijd compartimenten, weet je.

RP:  Dat is het.

HD:  Omdat je je daarop richt. Dus je hoeft niet te weten wat er elders gebeurt. Je richt je op een bepaald gebied.

Maar met de tijd, breidden mijn compartimenten zich uit met meer compartimenten, totdat bij de laatste baan die ik had, voor zover ik weet, er helemaal geen compartimenten meer waren door de aard van het werk.

Ik had... Het was als in een team, waar ik - wat we "klanten" noemden - , had. En die klanten waren de NSA [Binnenlandse Veiligheidsdienst] en de andere agentschappen van drie letters, en agentschappen van vier letters uit ander landen Plus ander klanten die geen naam hebben.

RP:  Uh-huh.

HD: Ik ken ze niet bij naam, ik ontmoet ze gewoon. Er was dus geen compartimentatie nodig, vanwege het werk. Ik werd vrijwillig aangemeld [glimlacht] om met dit kleine team te werken, om informatie tussen deze verschillende organisaties te filteren.

RP:  Kun je ons het doel van deze projecten specifiek uitleggen?

HD:  Dat specifieke project... Het doel bestond uit meerdere doelen, maar het was om een manier te proberen te vinden waarop deze groepen met elkaar konden communiceren, en toch hun privacy konden behouden - wat ze niet wilden - tussen elkaar, omdat ze willen niet alle informatie openlijk met elkaar delen. Dus om voor hen een manier, een mechanisme te vinden waardoor ze konden communiceren wat ze wilden communiceren, op een veilige manier.

RP:  Een veilig internet? Iet in die trend?

HD:  dat ook, ja, maar met een filtering.

RP:  Filtering. Uh-huh.

HD:  Dus daarom moest ik toegang hebben tot alle informatie. Dus dat gebeurde gewoon, weet je.

RP:  Voor zover je iets weet over telecommunicatie, kan u ons vertellen... Iedereen is bezorgt over "Big Brother" en zij, deze mensen, weten ze alles over ons?

HD:  O je kunt niets verbergen.

RP:  Ja?

HD:  Op dit moment hebben wij dit interview. Ik weet vrij zeker dat alles heel goed gedocumenteerd wordt, weet je wel.

Het hangt er alleen vanaf of ze er belangstelling voor hebben, weet je. Dus je hebt geen privacy, vooral niet in het elektronische tijdperk. Iedere transactie die je doet, ieder telefoongesprek, iedere hotelkamer die je boekt, iedere persoon die je ontmoet, ... Het klinkt net als een liedje [glimlacht]: "Ze zullen je in de gaten houden".

Maar het is niets... niets om bang voor te zijn. Dat is het belangrijkste, om op te houden met bang zijn voor alles. Want die angst is…

Vandaag de dag, waar we ons op moeten concentreren, is het tegenovergestelde van angst, het is om vooruit te kijken en gelukkig te zijn. Het gaat om die baby, waar ik over sprak, die geboren wordt, en om verandering te vieren En je realiseren dat er pijn betrokken is bij deze verandering. 

En die zwarte facties en dergelijke, die zwarte operaties, die zijn heel zwak. Ze zijn heel zwak en achteloos.

RP: Echt?

HD:  Ja, ze zijn heel zwak. Vooral als je kunt begrijpen dat we in een melkwegstelsel leven dat vol met werelden en mensen zit, mesen zoals jij en ik in feite, die door dezelfde ervaring gegaan zijn als de mensen hier op Aarde. Dezelfde ervaring, lang geleden. En het is een continuerend iets, en zij weten al wat er gaat gebeuren.

Maar ze kijken nu naar deze verandering. En ze steunen het, en helpen vriendelijk en rustig achter de schermen. En als je daarvan bewust bent, dan heb je niets meer om bang voor te zijn.

RP:  waarom ben je daar zo zeker van?

HD:  Omdat ik zoveel van deze mensen ontmoet heb.

RP:  Ah. Vertel vertel.

HD:  Ik heb deze mensen al ontmoet voordat ik ging werken, weet je. En om andere redenen, die ik liever niet op video uitleg op dit moment, ook om waar ik zelf vandaan kom.

RP:  waar kom je vandaan?

[Op het verzoek van Arthur Neumann, is dit gedeelte eruit geknipt]

RP:  Maar kun je ons vertellen of het Eerste Contact dichtbij is, zoals ze tegen veel mensen zeggen? Het Eerste Contact dat zou zijn…

HD:  Nou, het eerste contact dat volgens mij gepland staat, is geen echt contact. Het plan is een fictieve bedreiging. Maar deze fictieve bedreiging... als je de UFO's ziet, en ze zien er mechanisch uit of zo, is de grootste waarschijnlijkheid dat...

Vooral als ze eruit zien als een bedreiging, of een vijand, realiseer je dan dat het maar tijdelijk is. En dat ze niet meer van een andere plaats vandaan komen, van een ander planeet. Ze zijn een gecreeerde vijand als onderdeel van het overheidsverhaal.

RP:  Dus jij bevestigt dat de geheime regering deze middelen heeft, deze technologie?

HD:  Ze hebben de technologie en de middelen voor een hele lange tijd gehad..

RP:  Yeah.

HD:  Ik noemde het rapport van Iron Mountain, waarvan velen zeggen dat het maar science fiction is. Het is geen science fiction, want het nateriaal, ditzelfde materiaal werd mij overhandigd tijdens een veragdering in Tuscon, Arizona, in de jaren tachtig..

RP:  Rechtstreeks?

HD:  Ja, rechstreeks, op een vergadering, een vergadering van de regering die ik bijwoonde.

RP:  Heb je het gelezen.

HD:  Het kwam als een verrassing voor mij, want ik wist niet waar de vergadering over zougaan.

Wewerden naar Tuscon, Arizona gevlogen, en we verbleven in een hotelkamer, en toen kwamen we bij elkaar en aan het eind van de vergadering overhandigden ze mij het rapport van Iron Mountain. Niet in boekvorm, maar in papieren formaat. Dat was het moment waarop ik voorhet eerst leerde over de plannen van de RAND Corporation.

RP:  Ah-ha. Jij bent de eerste persoon die ik ken, die bekent dat het rapport van Iron Mountain echt is.

HD:  Dat is het ook. Ik heb het papierwerk niet meer, maar het was bijna exact hetzelfde als het boek dat nu weer herdrukt wordt.

RP:  Dus voor jouw, is de varkensgriep epidemie slechts een onderdeel van dit plan?

HD:  Dat kan ik niet zeggen. Epidemieen zijn natuurlijke dingen, er zijn uiteraard natuurlijke epidemieen, weet je wel. Maar naar mijn mening is de Mexicanse griep... In dit geval een gevaarlijk iets, maar dat is enkel mijn opinie. Mijn voorbereiding is vitaminen D3.

RP:  Wat is dat?

HD:  een vitamine.

RP:  Een vitamine. Vitaminen, ok.

HD:  Vitamine D3, 2,000 IU – 2,000 Internationale Eenheden – elke dag. Tot 5,000. Om bepaalde redenen zorgt je huid ervoor dat in je huid, op het moment dat het licht op je huid valt, vitamine D3 aangemaakt wordt, maar door de aard van de zon momenteel, en andere factoren, zal dat in dit geval niet werken.

Maar voor griep, hoe noem je het?

RP:  Ah. Griep. Ja. Griep.

HD:  Of griep, welke griep dan ook. Vitamine D3 zal je kans op welke griep dan ook stevig verminderen, ok? Dus dat raad ik aan als toevoeging. Ook om andere redenen, die niets te maken hebben met de griep..

RP:  Het vaccin, raad je mensen aan om…?

HD:  Ik zal het vaccin niet nemen. En ik heb mijn hele familie aangeraden om dat ook niet te doen. Ik heb ze dat twee a drie jaar geleden al verteld.

Op de site van Project Camelot staat geloof ik wat informatie, van lang geleden, waarin ik praat over de griep. En dat is voordat er iets in het nieuws kwam, dus ik wist dit van te voren.

RP:  Je weet dat er Amerikanen zijn die zeggen dat er informatie is, en geruchten, dat de regering het gaat verplichten om...

HD:  Om het te verplichten.

RP:  ...om het te verplichten om de mensen te laten vaccineren, niet?

HD:  Ja, dit is natuurlijk het plan, om het verplicht te stellen, met zware straffen en boetes, weet je wel. Maar dan nog zal ik het niet nemen. Ik zal het vaccin niet laten toedienen, vooral nietals het onder druk gebeurt. En ik onderga trouwens helemaal geen griepvaccins.

RP:  Denk je dat de geheime regering al contact heeft met buitenaardse wezens, zoals Zeta Reticulianen, reptielachtigen, en dat soort dingen?

HD:  Wanneer mensen spreken over "de geheime regering"...

Ik zou allereerst willen zeggen dat de overheden, als we over het niveau van presidenten of koninklijke families praten, enzo, dat die helemaal geen toegang tot deze informatie of kennis hebben, voor zover ik weet.

Dis is mijn ervaring tot nu toe. Ze kunnen maar tot bepaalde veiligheidsniveau komen, en de rest is voor rondleidingen [glimlacht]. Zo van: "Dit hebben wij hebben", weet je, en dit en dat. Dus ze hebben er geen notie van wat er buitenwerelds gebeurt..

RP:  Ja.

HD:  Ze communiceren niet met deze mensen. Dus als je spreekt over "de geheime regering", wil ik eerst graag weten wat je ermee bedoelt.

RP:  Wie heeft de macht? Kissinger? Rockerfeller? Wie? Wie heeft de leiding?

HD:  Jij hebt macht, jij hebt de leiding over dit interview [lacht].

RP:  Ja.

HD:  Er zijn dus verschillende niveaus van macht oftewel kracht van macht, ik bedoel, in elke persoon.

RP:  Dus je gelooft niet dat dit teruggebracht werd tot drie personen? Of iets soortgelijk? Geloof jij dit...? Er zijn mensen die zeggen dat er een aantal mensen zijn, of een hoop mensen, die deze macht gelokaliseerd hebben in…

HD:  Oh, de mensen die... Er zijn kleine groepen die samenkomen en die macht hebben, inclusief diegene die ik vermeld heb tijdens de Zurich conferentie en die ik niet opnieuw wil vermelden, een drie-letter agentschap waar niet veel over gepraat wordt.

RP:  Die zich bezighoudt met satalieten en zo, bijvoorbeeld?

HD:  Ja, die.

RP:  Ok.

HD:  Maar waar het om gaat is dat zij uiteindelijk ze zijn beperkt in wat voor macht zij daadwerkelijk hebben. Ze willen macht, en ze proberen al heel lang macht te krijgen, maar in de komende jaren zullen ze al hun macht compleet kwijtraken. Heel binnenkort.

RP:  Waarom?

HD:  Vanwege alle veranderingen die plaatsvinden en die nu samenvallen.

RP:  Wat is de rol van de mensheid in dit hele verhaal? Dit is iets als regeringen, mensen hier in het speciale project, in een hogere positie. Maar wij, de mensen, wat kunnen wij doen in dit verhaal?

HD:  Het beste wat mensen kunnen doen... Hetbeste ding is heel simpel. Als je verschillende geloven aanhangt verschillende religies, open dan je hart en realiseer je dat we hier allemaal samen zijn, enrespecteer elkaars gellof zoveel mogelijk.

Begrijp dat we een algemene voorouderlijke afkomst delen, niet enkel hier maar ons hele melkwegstelsel. Ons melkwegstelsel, we hebben een gemeenschappelijk…

RP:  Een Galactisch bewustzijn.

HD:  Het is de melkweg. Niet het heelal, maar de melkweg.

Maar op dit moment moeten we ons gewoon richten op wat er hier op de planeet gebeurt, en elkaar helpen. Ophouden met vechten over "mijn God en jouw God", weet je. Het maakt geen verschil.

RP:  Maar denk je dat enige druk in de straat door het gewone volk, druk kan zetten op de regering om de informatie bekend te maken?

HD:  Als je iets wilt doen, doe het dan op een niet-gewelddadige manier.

RP:  Ja Natuurlijk. Natuurlijk.

HD:  Als je woede hebt, zal dat passen in de agenda van de mensen die macht over je willen hebben.

Maar, nogmaals, dit alles is maar heel tijdelijk. Al dit vechten, en al deze onderdrukking, het is tijdelijk. En zelfs als je van buiten niets doet, zullen de veranderingen nog steeds doorgaan.

De geboorte van een nieuwe wereld - niet de Nieuwe Wereld Orde - die ze proberen door te drukken, maar de nieuwe wereld zal er nog steeds heel binnenkort aankomen. En dat zouje moeten voelen, en je ervan bewust zijn.

RP:  Twee korte vragen om mee te eindigen. De eerste: kun je ons over geheime technologieen vertellen die ons vrij maken, als de geheime regering valt?

HD:  Nou er zijn natuurlijk technologieen die gebruik maken van het Casimir effect of nulpunt energie. Dat is duidelijk. Daar heb ik op gewezen in Zurich, en dat is vaststaand.

RP:  Het bestaat.

HF:  En dit is zelfs geen geclassificeerde informatie. Je moet gewoon weten waar je heen oet om het te zien. Ik heb het over de regering, het is niet eens geclassificeerd binnen de regering.

En awaartekracht afscherming is dat ook niet. Dat lijkt op anti zwaartekracht, maar het is afscherming: je neemt een materiaal, houdt er iets boven, en hetvermindert de... het schermt de zwaartekracht af.

Deze techniek bestaat, en er zijn plekken waar je naartoe kunt gaan, je kunt gaan naarxxx.lanl.gov, Los Alamos Labs dot gov, ga naar die website en ga daareven zoeken. Speur door hun archieven, hun fysica archieven.

RP:  Dus we kunnen op korte termijn vliegende schotels hebben?

HD:  Ja dat kan. Maar waar het om gaat, is dat we een goede balans moeten vinden. Al deze technologie, die beschikbaar is, kan publiek bezit worden... Maarwe moeten ons eerst richten op de spirituele en sociologische problemen.

RP:  Maar waar zijn de plannen, waar zijn de kaarten om het te maken, deze vliegende schotels. Geloof jij dat het openbaar gemaakt zal worden, net als open bron software? Kan heteen linux manier worden om vliegende schotels te maken? [lacht]

HD:  Ja het zak bekend worden gemaakt uit vele, vele verschillende bronnen. Alleen al door mensen hier, waarschijnlijk. Hier op de conferentie vandaag. Er zijn mensen die met ditsoort projecten bezig zijn.

RP:  Ja, echt?

HD:  Ja, en bedrijven die naar de oppervlakte komen.

RP:  Bedrijven?

HD:  Ja, het zijn allemaal nieuwe bedrijven.

RP:  Ah. Ok.

HD:  Dus, het komt er langzaam aan…

RP:  Brian O’Leary, bijvoorbeeld, in dit veld. Brian O'Leary, jouw vriend, niet?

HD:  Ja, hij is ermee bezig. Ik weet niet wat hij aan het doen is met machines of zo..

Maar als we het hebben over nulpunt energie in zijn beste vorm... Ik kan het beschrijven als: je hebt gewoon een klein doosje, dat er zo uit ziet en stuurt de omzetting zo, dat het electrische energie wordt, of wat je ook maar wilt.

En er zijn geen bewegende delen, geen mechanische draaiende magneten of wat dan ook. Het is zo simpel dat het lijkt op magie. En dat kun je gewoon doen, en daarmee kun je stroom maken, met de juiste snoeren…

RP:  Wat is de sleutel tot deze vrije energie? Wat is de sleutel om het te creeren?

HD:  Nou, hoe werkt het?

RP:  Ja.

HD:  Wel, er zijn verschillende benaderingen... Een ervan is feitenlijk het op elkaar leggen van hele dunne lagen materiaal. Bijna zoals een condensator in elkaar gezet wordt. Dunne lagen materiaal, en dan tappen we de energie daaruit.

Het is een simpele, stabiele soort technologie, die gebruikt kan worden..

RP:  Heeft die nulpuntenergie iets te maken met orgone energie?

HD:  Ik weet niets over orgone energie. Ik bedoel, ik heb het gezien, maar ik heb er geen ervaring mee.

RP:  Ok. De andere vraag was over het kabinet van Obama. Verwacht je iets positiefs over deze zaken waar wij het over hebben?

HD:  Weet je, mijn gevoelens over Obama gaan op en neer. Dus, ik weet het niet... Obama zit er volgens mij ook niet achter.

Ik denk dat er nu met deze wereld in z'n geheel echt een natuurlijk iets gebeurt, bijna een natuurlijke gebeurtenis of iets gelijkaardigs is aan het gebeuren. Het maakt niet uit of iemand een beslissing neemt in de Office om informatie naar buiten te brengen, dit gebeurt allemaal heel natuurlijk, weet je, het is niet eender welke beslissing.

RP:  We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen… [lacht]

HD:  Nee. We hebben de regering niet nodig om de informatie naar buiten te brengen.

RP:  Ik ben het heel erg met je eens, heel erg met je eens. We hoeven de regering niet te vragen om het te doen.

HD:  En verwacht niet van de regering dat ze enige informatie hebben om naar buiten te brengen. Want de regeringen... Zoals ik al zei, de regeringen hebben deze informatie niet om naar buiten te brengen.

Deze informatie is al in het publieke domein. Het komt gewoon... Het is net als bloemen die overal uit de grond groeien, het bloeit overal.

RP:  We hebben het internet, welke de mensen informeert.

HD:  En ook, geweldige uitvindingen en dingen in het verleden tegelijkertijd op verschillende plaatsen op de planeet ontdekt. Hoe is dit mogelijk? Dat komt omdat het gebeurt vanuit een andere dimensie, vanuit een andere dimensie. Dat is de manier waarop de informatie vrijkomt. Het wordt niet vrijgegeven door regeringen.

RP:  De informatie is op het internet. Om het interview af te sluiten, denk je dat ze de vrijheid op internet aan banden zullen leggen? Kunnen ze dat doen?

HD:  Nou, ze kunnen het proberen. Ze kunnen het afsluiten, en er komt misschien een periode waarin het internet veel langzamer wordt.

Maar dan komen we weer uit op: wie zijn "ZIJ"? [glimlacht] Weet je wel. Het internet werd zo opgezet dat het NIET afgesloten kon worden. Dus, het kan langzamer worden, dat is alles. Zo langzaam als een slak.

Maar denk ook aan alternatieve manieren van communicatie. Een nieuwe vorm van communicatie komt over een paar jaar, waarbij je het internet sowieso niet meer nodig hebt.

RP:  Welke? Telepathie?

HD:  Zoiets.

RP:  Ah, Dat is het.

HD:  En mensen zullen gewoon... Het zal ook iets natuurlijks zijn.

RP:  Communicatie vanuit het hart... Weet je.

HD:  Ja! En dat is wat er gebeurt op conferenties. Mensen zullen dit ervaren, weet je.

RP:  Ok. Heel erg bedankt voor de informatie...

HD:  Ja! Zet je televisies ui!

RP:  ...voor je heldhaftigheid, en je moed.

HD:  Doe je televisie uit!

RP:  Ok, dat zal ik doen.

 


Klik hier voor het video interview
Klik hier voor de webisite van Rafa Palacios

__________________________Steun Project Camelot - maak een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Dank u voor uw hulp.
Uw gulgevigheid maakt dat wij door kunnen gaan met ons werk.

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org