Camelot logo Henry Deacon:
Hungarian flag Magyar fordítás - 2. Rész (update)

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

(Please note that the following text is a translation and therefore may not be totally identical to the original text.)
(Vegye figyelembe, hogy a következô szöveg egy fordítás és nem teljesen egyenértékû az eredetivel.)

További hír Henry Deacon-tôl

Folytatólagos folyamatos közlésünk volt "Henry Deacon"-tôl (tekintse meg ez alatt). Henry háttere és az elsô beszélgetésünk átíratáért, kérjük kattintson ide . Ajánlott elôbb elolvasni mielôtt tanulmányozná az ezt követô értesûlést.

Amit itt bemutatunk semmilyen beszélgetésben "interview-ban" nem volt felvéve. Ez a mi saját összeállításunk arról amit fontosnak tartunk, az elsô tatlákozásunk óta egy pár beszélgetésünkbôl és oda-vissza menô írott szóváltásból .

Henry-t most már jól ismerjük. ô egy nagyon értelmes értékek vezérelte ember, élesen tudatában van az értesûlés jelentôségének melyet ô megoszt, számára jelentôs kockázat közepette. Ô nyugott beszédû, kedves és elragadó humorézéke van. Nem keres semmi rivaldafényt. Rendkivûl aggódik a világ helyzetéért... és az irányért amibe úgy tûnik, hogy tart.

A szakértôi állások miatt melyekben ôt tartják, egy kiváltságos helyzetben van, hogy képes látni mindent ami történik - melyet ô úgy ír le mint egy megzavaró összetettség, minden részlet nagyon kevés ember által ismert vagy megértett - egy áttekintést nyujtó pontból. A kép melyet ô bemutat összetett, állásfoglalásra késztetô és jelentôs.

________________________________

Dan Burisch tanúvallomása

Az elsô "interview-nkban" , Henry elmondta nekünk, hogy soha se hallott Dan Burisch-rôl. Mivel Henry történetének részei úgy tünnek átfedésben vannak Dan-ével, nyomatékosan sürgettük ôt, hogy nézze meg a mi három részes Dan Burisch "video interview-nkat" .

Szeptember 27.-én, három héttel késôbb, a következô "e-mail-t" kaptuk. Szó szerint van idézve és annak teljes egészében.

Dan Burisch a teljes igazságot mondja.

Ezt megerôsítem.

idôvonalak és minden

legjobb kivánságaimat.

Ez rendkívûli jelentôségû volt, és személyesen meggyözôdtünk Henry-vel amilyen gyorsan csak tudtunk. Úgy tûnik Dan állításai - amennyire rendkívûlinek és hihetelennek látszanak - annyira igazak.

Henry nem tett megjegyzést J-Rod-ról, az egyezményekrôl, Lotus-ról, mint hogy semmilyen tapasztalata vagy ismerete nincs azokról. De megerôsítette, hogy a legnagyobb titok a bizalmas világban - amelyrôl sok benn lévô nem értesûlt - az az, hogy van egy összetett gond az —alternativ" idôvonalakat illetôen, hogy a látogatok némelye csakugyan emberek a távoli jövôbôl, és, hogy vannak jelentôs kimenetelei egy lehetséges jövôbeli eseménnyel mely komolyan kihathat a földre és lakosságára.

Ezek utóbbika az oka, hogy mindezt olyan magasan bizalmasnak tartották, és ezért felfedés ennyire kérdéses.

Roswell

A roswell-i látogatók jövôbeli emberek voltak - ahogy Dan Burisch állította. Nem egy másik bolygóról voltak, hanem egy jövôbeli Földrôl - visszalépve (ami egy jobb szó mint "utazva") az idôben 1947-be, hogy megkiséreljenek foglakozni a gyakorlati kérdésekkel melyek megestek a történelmükben. Látszólag, Dan-nek szintén igaza volt abban, hogy a roswell-i látogatók korábbról voltak a jövôben mint némely más látogatók akik azt követôen érkeztek. De Henry nem adott részleteket vagy idôkereteket.

A Roswell-i látogatók egy tisztán önzetlen küldetésen voltak. Nekik nem kellett volna megcsinálniuk ezt, de választották... részvét, együttérzésen kivül. De a küldetés végzetesen rosszra fordult - nem csak azért mert lezuhanatak (egy nagy teljesítményû —radar" okozta baleset - késôbb a katonaság erre ráébredt és fegyverként dolgozták át a "radar-t") de mivel volt velük egy készûlék mely az egyetlen eszköz volt, mint tájékozódási eszköz idôben és térben, hogy haza és visszavigye ôket az ô saját idejükbe.

A készûlék egy kis doboz volt, messze kisebb mint a "Looking Glass" (Tükör) amit Dan Burisch és Bill Hamilton úgy írt le, mint amit következésképpen különféle kisérletekben katonai tudósok hasznosítottak. Amikor a dobozra szert tett és vizsgálta a hadsereg, ez önmagában egy szerencsétlenséggé vált. Ez az idôvonal kérdést többszörösen rosszabbá tette, mivel ez a rossz idôben mind bemutatta nekünk az idô-—portal" eljárástát... és a katonaságnak szintén elmondta mik a következôk.

Henry nem gyôzte túl erôssen hangsúlyozni milyennyire bajhozó volt mindannyiunknak a Roswell eset. Ez egy fô, fô visszaesés volt, már a jövôbeli emberek tervezetének indulásánál, hogy segítsenek rögzíteni a felvetôdô žproblem-átÓ.

Azóta, voltak folytatólagos próbálkozások a jövôbeli emberek által orvosolni az elkeseredett helyzetet. Ez az ami egy idôvonal rátétet okozott, egy összegabalyodott összetettséget hozott létre melyet látszólag kihívó teljesen megérteni még a jelen napjaink legragyogóbb elméi számára is.

Megkérdeztük Henry-t, hogy a korongok miért estek még mindig le, majdnem évrôl évre. Azt mondta, hogy különösnek tûnik, hogy a látókatok nem mérték fel a —radar" kozkázatát mielôtt visszamentek az idôben, de elmagyarázta pont nagyon veszélyes volt nekik itt lenni változó okokból, elôrehaladott eljárásuk dacára. A lezuhanásokat sok tényezô okozta, támadó tetteket belevéve. Fontosnak, emelte ki Henry, hogy a roswell-i látógatók nem a Szürkék voltak. (Nem említette meg kik voltak a Szürkék.)

NOAA, a —Dark Star" és "global-is" felmelegedés

Henry egy ponton csinált némi munkát NOAA-val (the National Oceanic and Atmospheric Administration ) ( a Nemzetközi Óceáni és Légköri Ügyintézés) és ott volt, hogy értesült arról amit ô úgy hívott a "második nap". Ez egy tömeges csillagászati tárgy mely a napunk körül egy "ellipsis" pályán van egy ferde síkon a maradék bolygókhoz képest. Most közeledik, és különféleképpen együttrezegés hatásokat kelt a napunkon. Egy kis szervezet NOAA-n belül tisztába van, hogy ez egy oka az összes bolygó felmelegedésének, nem csak a Földé. Ez az értesûlés bizalmas, de ismert volt számos éve.

Meséltünk neki Andy Llyod kiváló —Dark Star" (SĖt»t Csillag) honlapj∑rŘl , amelyet ô elôzôleg nem látott. Szintén felajánlottuk, hogy elküldjük neki Llyod kĖnyv»t A —Dark Star-t" (Sötét Csillagot): de ô visszautasította, mondván, hogy fennáll a kockázata annak, hogy ez túlzottan "elô-terhelné" ôt mielött még esélye lenne több értesûlést felídéznie.

Ez a kimentel kapcsolódik a fent leírt roswell-i szerncsétlenséggel. A gyakorlati kérdések melyeket a jövôbeli emberek megkíséreltek megcímezni többfélek voltak, de fôként - ahogyan Dan Burisch állította sok alkalommal - fôhelyen közölt egy lehetséges eseményt egy bizonyos pontot a mi jelenlegi közeljövônkbe melyet egy tömeges —hegyes impulse-uscsúcsú" naptevékenység vált ki.

Henry, akár Dan nem kíméli a fáradtságot erôteljesen hangsúlyozni, hogy ez az esemény csak lehetséges (megfigyelték egy lehetséges jövôben a —Looking Glass"(Tükör) készülékben)... és jelenleg valószínûtlennek van kiértékelve.

Henry elmagyarázza, hogy a naptevékenységben való fokozódás csak részben van okozva a —Dark Star" (Sötét Csillag) által, többszörös tényezôk vannak játszmába. Ezek összetettek. Néhányuk "galactic-us" méretarányban vannak, és társulva vannak természeti, idôszakos eseményekkel melyeket a Föld elôzôleg néhány alkalommal keresztülszenvedett. Ami teljesen egyedülállóvá teszi ezt a sajátos idôt a mi bolygónk számára az az, hogy komoly tényezôk összetartása van - mint a szén kibocsátások, túlnépesedés és a hajlamunk, hogy háborúkat "choreograph-áljunk" - mindamelyik egyesül ezzekkel a fôbb, körforgásos és napeseményekkel egyidejüleg fenyegetik a szerves életet biztosító környezetet és saját magunk jóllétét.

Mars

Henry megerôsítette egy ember vezette támaszpont létezését a Mars-on, ellátva egy —alternativ" ûrhajóhadon és csillakapukon keresztül.

—Signal non-locality" (Lelôhely-nélküli jel)

Henry elmondta nekünk, hogy neki személyes kapcsolatban volt élménye egy csapattal mely ténylegesen vezette Alain Aspect kulcs és összefoglaló 1981 kisérletét, hogy bebizonyítsa Bell tételét, egy bizalmas tervezet védnöksége alatt Livermore-ban az 1970-es évek vége felé. A kapott eredményeket soha ne adták ki újságokba - ahogy általában van a —fekete költségvetésû" kutatásoknál.

A számtani "physic-ája" öszetett, de a kifejlesztett eljárás most rendszeresen használva van, hogy azonnal közölni lehessen óriási távolságokon át.

A Hunter Ligett-ben lelôtt korong

Megkérdtük Henry-t, hogy meséljen többet nekünk errôl az eseményrôl. Megadta a váratlan esemény helyszínét: ennek a t»rk»p közepétôl egy mérföldön belül. Ez megesett 1972 végén vagy 1973 elején. Az ô csapata kisérleti —laser" fegyvereket próbált, célba véve különféle anyagokat a mezei környezetben. Hirtelen egy korong alakú gép tûnt fel a semmibôl - 25 láb magason körülbelül 100 láb átmérônyit mért. Körülbelül 150-200 "yard-nyira". Valaki Légierô kisérleti "laser-vel" lôtt rá mely az idôben próba alatt volt. A —Deuce and a Half" (Kettô és Fél) nevezetû elsôdleges —laser"-rendszert tartalmazta és mûködtetve volt egy kissé megváltoztatott H-35 2,5 tonnájú teherkocsi hátáról. Nem volt látható külsô károsodás amire Henry emlékszik vagy látott volna, de a gép képtelenné lett téve. Három kis gyerek-szerû idegen (nem hagyományos "Szürkék") lett elkapva, élve és jó egészségben, és át lettek szállítva egy Nike támaszpontra elhelyezve a dombokba közel Tilden Park-hoz, közvetlenül kelet Kensington,Ca. Mindez nagyon gyorsan történt és megrázkodtatás volt eléggé minden éríntettnek.

_____________________

Folyamatos rendszerességgel további hírekre számítunk.

2007, Február 17

_____________________________

Help Project Camelot - make a donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Bill Ryan and Kerry Cassidy

kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org