Cheetah logo Henry Deacon:
Hungarian flag Magyar fordítás - 1. Rész

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Interjú Henry Deacon Livermore-i fizikussal

 

Ezt a riportot videofelvételrôl írtuk át, mivel az interjúalany névtelen kívánt maradni (a Henry Deacon álnév ötletét az Eureka c. Tv sorozat kedves és tehetséges ”mindentudójával” való hasonlóság adta). Bizonyos részleteket töröltünk és/vagy megváltoztattunk, hogy  személyazonossága ne derüljön ki, és kivettük a természetes bizonytalankodások és hasonlók nagy részét. Ugyanakkor fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a feltárt tényszerû értesûléseken semmilyen alakban nem változtattunk vagy egészítettük ki.

Henry neve és munkája ismert és hiteles. Több alkalommal sikerült vele személyesen találkoznunk. Érthetô módon kissé ideges volt, de mindenképpen akart velünk beszélni. A beszélgetés során idônként szavak helyett hallgatással és jelentôségteljes pillantásokkal vagy rejtélyes mosollyal válaszolt. Teljesen lefegyverzô volt a maga csöndes módján. Néha nem volt biztos benne, hogy mit mondhat el és mit nem, idônként azonban nagy élvezettel fedte fel a valóságot valamely kulcsfontosságú témában, vigyázva arra, hogy a kilétét homályban tartsa. Néhány kiegészítô részlet „e-mail”-ben érkezett az interjút követôen.

A legfontosabb kiegészítô információ az átirat legvégén található, ahol Henry megerôsíti Dan Burisch állításait.

Az olvasók szabadon terjeszthetik ezen iratot azzal a feltétellel, hogy semmit nem változtatnak rajta vagy törölnek belôle. Változtatás nélkül idézhetôk a szövegbôl kivonatos részek, ha a szövegkörnyezet érthetô. Rendkívül fontosnak tartjuk ezt a riportot és véleményünk szerint a feltárt információt széles körben meg kellene ismertetni az emberekkel.

_____________________________

Meséljen egy kicsit magáról – amennyit úgy érez, hogy elmondhat!

Jelenleg az egyik 3 betûs szervezetnél dolgozom (kis szójáték következik, mire eltaláljuk a megfelelô szervezet nevét, amit ô megerôsít). Valószínûleg igencsak nagy kockázatot vállalok azzal, hogy Önökkel beszélek, bár nem áll szándékomban olyan információt kiadni, ami megítélésem szerint nemzetbiztonsági szempontból bizalmas és kényes lehet.

Hogy mindjárt a közepébe vágjak, úgy hiszem, nyolcadik körül egy ”két-lelkû” voltam. Emlékeim vannak, hogy egy másik bolygóról jöttem, és ez keveredik az „emberi” gyerekkori emlékekkel. Nagyon furcsa és nehéz elmondani, milyen érzés. Soha nem okozott gondot, hogy ösztönösen megértsek komplex tudományos információt és sokszor azon kaptam magam, hogy értem az összetett rendszereket elôzetes gyakorlat vagy eligazítás nélkül. Lényegében rendszerekkel dolgozom. Nem akarok önteltnek tûnni, de tényleg sokat tudok a fejlett tudományos és egyéb információk terén. Errôl most nem mondhatok többet.

Tudna valamilyen támpontot adni, hogy kitaláljuk, melyik szervezetnek dolgozik?

Nyilvánosan nem. Egyszerûen nem engedhetem meg magamnak.

Milyen információval rendelkezik, amelyet fontosnak tart a világ elé tárni?

Olyan sok minden van, hogy nehéz eldönteni, hol kezdjem.

Pédául a szeptember 11-i eseményekrôl már két évvel korábban tudtam. Nem a pontos részleteket, csak általánosságban szó volt egy eseményrôl, amely minden megváltoztat.

Tudomásom van róla, hogy az USA és Kína háborút terveznek 2008 végére. Ez geopolitikai ügy is és nincs köze a titkos hadmûveletekhez. Mindkét eseményrôl csak úgy hallottam, nincs róluk részletes értesûlésem.

Úgy érti, hogy Kína és az USA együtt készülnek háborút kirobbantani?

A Pentagon 1998-ban kezdte el tervezni. Meg kell érteniük, hogy az USA és Kína egy követ fújnak. Ez a háború a közös mûvük. A legtöbb háborút így robbantják ki, ez mindig is így történt.

Akarnak még valami kellemetlent hallani? Hallottam valakitôl, aki egy kísérleti rakétatelepítôegységnél szolgált a Csendes óceáni térségben és a Távol Keleten. A rakétákat nagyon alaposan, nagyon biztoságosan, légmentesen lezárt szállítótartályokban szállították a kísérlet helyszínére. A kísérlet után a tartájt visszaszállítják, ugyanúgy lepecsételt tartájokban, de üresen – gondolnánk. Egy alkalommal ez a fickó jelen volt, amikor a szállítótartályt kinyitották. Nem volt üres. Fehér port tartalmazó zacskókkal volt tele.

Kokain?

Vonja le mindenki a saját következtetését. Kétlem, hogy cukor lett volna. Mondjuk – de csak feltételesen – hogy egy ilyen mûvelet zajlik. Teljesen ésszerû munkaszervezésileg, mivel ennél biztosabb módja nincs az összes biztonsági és vámellenôrzés, nemzetközi határ- és kikötôi ellenôrzés elkerülésének. Tökéletes, mint ahogy a fegyvereket és lôszereket diplomáciai csomagokban vitték át a határokon az egyik konzulátusról a másikra. Így megy ez mindig.

Fizikusnak tartja magát?

Igen. Más területekkel is foglalkozom, de alapvetôen fizikus vagyok. Rendszerekre szakosodtam. Livermore jó hely, mindenki nagyon szakértô odafele. Tudják, ott nem csak játszadoznak.

Mit tudna mondani a fizika jelenlegi állapotáról a hadiipari szegmensben?

Több évtizeddel megelôzi a nyilvános folyóiratokban közzétett fizikát. Olyan tervezetek futnak, amelyek messze meghaladják a hétköznapi fizikával foglalkozók tapasztalatait és képzeletét.

Tudna példákat hozni?

(hosszú szünet)

Van egy Shiva Nova elnevezésû tervezet Livermoreban, amely egy sornyi hatalmas lézert használ. Ezek óriási lézereket, óriási töltéstárolókkal, sok terawattnyi energiával egy óriási rugóra épített épületben (kitárja a karját, hogy érzékeltesse a méretet), és az egész egy nagyon apró pontra van irányítva. Ez fúziós reakciót eredményez, ami a nukleáris fegyverkísérletek bizonyos feltételeit idézi elô. Olyan, mint egy atomkísérlet laboratóriumi körülmények között és nagyon erôs adathalmaz gyûlik arra a pontra ahova minden energia öszpontosúl.

A gond az, hogy az ilyen nagy energiájú események hasadást idéznek elô a téridô szövetében. Ez történt Hiroshimában és Nagasakiban, a régi filmeken még látni is lehet. Azt a valamit kell figyelni, ami úgy néz ki, mint egy növekvô energiagömb, tudok hozzá „link”-et küldeni. Az a gond a téridôben elôidézett hasadékokkal mérettôl függetlenül, hogy valamik bejutnak, amiknek nem kéne.

Valamik bejutnak?

Valamik bejutnak. Valamik, amikrôl annyit tudunk, hogy a világhálón sokat írnak róluk. Lények, befolyásoló hatások és mindenféle fura dolog, és tényleg nagy galibát tudnak okozni.

Miféle galibát?

(szünet)

Amit a jelenlétük jelent és ami aztán történik. A másik gond az, hogy ha hasadékok keletkeznek a téridôben, akkor maga az idô is összekuszálódik, akár akarjuk, akár nem. Történtek próbálkozások a kijavítására, de mindegyik bonyolult idôhurok átfedésekhez vezetett. Néhány földönkívüli próbál segíteni, mások viszont nem. Amikor a jövô elôrejelzésérôl van szó, csak lehetséges és várható jövôrôl beszélhetünk. Ez az egész rendkívül összetett és nagyon titkos. Valójában egy nagy kavarodás. Kinyitottuk Pandora szelencéjét, elkezdve a Manhattan tervezettel, és még nem találtuk meg a módját, hogyan kezeljük a következményeket.

A többszörös idôvonalak gondja emlékeztet Dan Burisch jelentésére. Ehhez mit szól?

(megrázza a fejét) Nem tudok errôl semmit.

Elküldjük a „link”-eket, hogy elolvashassa az interjút. De amit mond, az alátámasztja a „Mr X” által a Camelot honlapon állítottakat. Olvasta vagy ismeri az anyagot?

Nem, mit állít benne?

„Mr X” levéltáros, aki 6 hónapig titkos bizonyítékokkal, filmekkel, fényképekkel és tárgyakkal dolgozott még a 80-as évek közepén, amikor egy különleges tervezeten dolgozott egy védelmi cégnél. Azt állítja, olvasta, hogy a földönkívüliek a nukleáris kísérletek és az atomfegyverek jelentette veszély miatt érdeklôdnek irántunk.

Ez nagyjából így van. Annyi eltéréssel, hogy csak egy-két földönkívüli csoport törôdik az atomfegyverekkel, nem mindegyik.

Még mit tudna mondani az idôvonalak gondjáról?

Hogy nincs megoldva. Fennáll a veszély, hogy ahányszor megpróbáljuk kijavítani, csak növeljük a gondot. Egyre csak rosszabb lesz.

Mindegyik – vagy némelyik – idegen idôutazó? Dan Burisch ezt állítja.

Igen.

Ismeri a Montauk tervezetet?

Nagy gondot okozott, és egy 40 éves idôhurkot hozott létre.

Al Bielekrôl nem tudok. Azt hiszem, az információja egy része gyanús. De valami hasonló biztosan történt, a Philadelphia kísérlet szintén. Neumann János nagyon benne volt.

És Tesla, és Einstein?

Nem tudom. De Neumann.... (bólint)

Montauk igaz volt?

Igen. Az egy nagy kavarodás volt. Olyan idôrést okoztak, hogy azóta sem sikerült kijavítani. Ugyanez a helyzet a Rainbow tervezettel, a Stargates-szel... azon is dolgoztak. De a Montauk jelentés egy része a hálón nem tünik meggyôzônek. Láttam néhány fényképet a felszerelésrôl, amit állítólag használtak, és az egy rakás ócskaság.

(Bill) Sohasem bírtam megérteni, hogy lehet, hogy az idôkapuk adott helyen maradnak a bolygóhoz képest, miközben az mozog az ûrben. Ha egy idákapu a téridôben keletkezik, azt várná az ember, hogy gyorsan lemarad a Földtôl, ahogy az forog és kering a pályáján, mialatt a naprendszer is járja a maga óriási pályáját a tejútrendszerben. Minden állandóan mozgásban van, ez köztudott. Meg tudná ezt magyarázni?

Nem... de értem, mire gondol. A kapuk tényleg egyhelyben maradnak, mintha rögzítve lennének ehhez a bolygóhoz. Így mûködik. Fogalmam sincs, miért nem maradnak le, vagy sodródnak el valamerre. Talán az általános vonzáserô hat rájuk valamilyen módon. De én is csak találgatok.

Az egyik kapu a Marshoz kapcsolódik, és ez egy állandó kapcsolat, függetlenül attól, hogy hol tart a Föld vagy a Mars a keringési pályáján. Van ott egy támaszpontunk, amit a hatvanas évek elején létesítettünk. Valójában sok támaszpontunk van.

Tehát a Marsot már felfedeztük.

Persze, már régen. Látta az „Alternative Three”-t?

Igen.

Abban volt némi igazság. A Marson való leszállás teljes átverés volt, meg néhány más rész is, de van benne igazság.

Ilyen tervezeteken dolgozó fizikusként mirôl van még tudomása?

Ez érdekelheti, ha van fizikai képzettsége. Tudja mi az a „signal non-locality”, igaz? Amikor a világegyetem két különbözô pontján lévô részecske képes egymással a távolságtól függetlenül ”kommunikálni”.

Létrehoztak olyan közlô eszközöket hatalmas távolságokra és helyi ”kommunikációra” egyaránt, amelyeket lehetetlen lehallgatni, mert nem áramlik semmi a két berendezés között, amit észlelni lehetne. Nem lehet feltörni a rejtjelét vagy lehallgatni, mert nincs jeláramlás sehol, amit el lehetne fogni, vagy dekódolni. Egyszerûen nem így mûködik.

A legszebb az egészben, hogy ilyen berendezéseket igazából nagyon egyszerû készíteni. Csak két áramkör kell hozzá, egy pár vágódeszka, meg olyan olcsó összetevôk, amit mindenki meg tud venni, és máris ”kommunikálnak” egymással. Ha tudja, hogyan, bárki meg tudja építeni.

Van ennek a ”kommunikáció” mellett más felhasználási területe is?

(szünet)

Igen.

Mit tud még errôl mondani?

Aha. Meg kell mondjam, nem jöttem rá rögtön, hogy maga az a fickó, aki létrehozta a Serpo honlapot. Nem így hívták. És kétlem, hogy az utazás kilenc hónapig tartott. Ott nem így utaztak.

Arra gondol, hogy az utazás szempillantás alatt történt?

(szünet)

Nem hiszem, hogy úgy utaztak, ahogy a Serpo oldalon állítják. Talán voltak más programok. Sokféle lehetett. De a nagy távolságokra való utazás legjobb módja a kapukon keresztül történik. Minden más egyszerûen nem hatékony.

Úgy érti, hogy a csillagkapukat használták?

Azt hiszem, lehet így mondani.

Azt gyanítom, hogy a rendszer nem Zeta Reticuli. Inkább Alpha Centaurinak tûnik. Azt hiszem, említette ezt a honlapon.

Mi oka van ezt feltételezni?

Nos, a Zeta 1 és 2 jó messze vannak egymástól, az Alpha Centauri és a Promixa Centauri viszont közel. Az Alpha Centauri naprendszere nagyon hasonló a miénkhez, csak régebbi. A bolygók állandó pályán mozognak. Három lakatlan bolygó van: a második, a harmadik és a negyedik. Nem, várjunk csak, azt hiszem, az ötödik. Második, harmadik és ötödik.

Ez elképesztô... ezt szakmailag tudja? Úgy értem, hogy a munkája során került ezzel kapcsolatba?

Igen. Ez köztudott. Viszonylag könnyû odajutni, kevesebb, mint 5 fényévnyire van, és ez igazán olyan, mintha a szomszédban lenne. Az ottani ...emberek... nagyon hasonlóak hozzánk. Majdnem olyanok, mint mi. Az emberalak nagyon gyakori a világegyetemben.

(Bill) Az egyik bolygó olyan sivatagszerû? Ez az, amit a fényképen láttam. Két lemenô nap egy lakatlan táj fölött. Engem teljesen kiütött. (A cikk a Serpo honlapon olvasható)

Igen. Lakatlan bolygó.

Hûha. Ismeri a „Looking Glass” tervezetet?

Ismerôsen hangzik...

Ez egy jövôbelátással kapcsolatos techológia. Dan Burisch beszélt róla. Ebben is részt vett?

Nem, azt nem mi fejlesztettük ki. Azt csak megkaptuk, vagy megvettük. Én nem dolgoztam rajta.

Úgy hallottuk, hogy van egy mesterségesen létrehozott csillagkapu Los Alamosban. Hallott róla?

(nem válaszol, csak halvány titokzatos mosollyal néz ránk)

Mit tud Los Alamosról mondani?

Van egy Los Alamos honlap, majd elküldöm, azon nézzék meg a „gravitációs” pajzs (gravity shielding) címszó alatt. Ott van minden.

(Megjegyzés: a honlap címe: https://lanl.arxiv.org)

Valószínûleg tévedésbôl olvasható nyilvánosan. Jól teszik, ha archiválják, amit ott találnak, mielôtt leveszik a hálóról, amint ez kiderül - ha kiderül. Most még mindenesetre saját szemükkel láthatják.

Nem tudom, mit mondhatnék még.

Mit tud mondani a földönkívüliek jelenlétérôl?

Nézzék meg a Hullámhossz (Wavelength e.c.) címû filmet. Igaz történeten alapszik. Látták? Egy Hunter Liggettben megtörtént eseményen alapszik. Nem semmi.

Nem láttuk. Hol van Hunter Liggett?

A californiai Montereytôl 90 mérföldre dél-délkeletre. Akkoriban Fort Ortban állomásoztam.

Még a 70-es évek elején dolgoztam ott, amikor a seregben voltam és a „CDCEC”-nél dolgoztam (kb. kísérleti hadi fejlesztési parancsnokság). Ellenôrizhetik.

Mindenféle berendezést teszteltünk, kint laktunk a terepen. Sokszor viseltünk lézer védôszemüveget és rendszeresen vizsgáltattuk a szemünket, hogy a recehártyán nincsenek-e égésnyomok. A mezôn az állatok egy részén is védôszemüveg volt. Az volt a legbizarrabb látvány, amit csak el lehet képzelni.

Aztán egyik nap valami történt tesztelés közben. Megjelent egy lebegô korong, pontosan elôttünk lebegett kint a mezôn. Aztán (szünet) lelôttük azt a ****szott „dolgot”.

Lelôtték a korongot?

(rázza a fejét)

Nem kellett volna. Nem én voltam, hanem a csoport. Magunk között szólva azt hiszem, úgy történt, hogy volt ott mindenféle bigyó meg fegyver, aztán bepánikoltak, és azt képzelték, hogy valami moziban vannak, vagy ilyesmi. A korong megsérült és elfogtuk a benne lévôkkel együtt, akiket egy rövid idôre láttam. Apró, gyerekszerû emberfélék voltak, haj nélkül. Kicsi szemük volt, nem nagy és mandulavágású. Nem hiszem, hogy bárki tudna errôl. Amennyire tudom, ez nincs fenn az interneten.

Hihetetlen. Sosem hallottam errôl az esetrôl.

A jelenlévôk nagy része Vietnámban végezte, sokat megöltek közülük. Talán én vagyok az egyetlen élô szemtanúja az esetnek... Nem tudom.

A történet többi részét megtudhatják a Hullámhossz (Wavelength e.c.) címû filmbôl, a 80-as évek elején készült. Nem hallottam róla, amíg bele nem futottam évekkel késôbb Arizonában. Vagy ezt már mondtam? (most elôször nevet)

Amikor megnéztem a videót, valami könnyû szórakozást vártam egy pár üveg sör mellett, de tátva maradt a szám. A film eleje teljesen tisztán és pontosan leírja az esetet és a történet többi része is nagyon hiteles, beleértve azt is, hogy egy elhagyatott Nike telepen ôrizték ôket Dél Kaliforniában.

Keressék csak meg. Igaz az egész. El voltam képedve, amikor láttam. Aki ezt megírta, ott kellett legyen az esetnél, vagy ismert valakit, aki ott volt. Nem tudom, kit.

Egyszer volt egy eredeti fényképem egy földönkívülirôl. Megmutattam valakinek, egy nônek, egy nagyon tehetséges mikrobiológusnônek, aki az egyik szervezetnek dolgozott. Halálra rémült tôle. Nem hittem el. Egyszerûen nem akart vele foglalkozni. Ez azt mutatja, hogy nemhogy a nyilvánosság, még a tudósok sincsenek felkészülve arra, hogy ezt elfogadják. És ez a nô igazán okos volt, mégis kiakadt és nem akart tudni róla. Tudják, teljesen kikészült, mintha kísértet látott volna.

Még magvan ez a fénykép? Megnézhetnénk?

Nem tudom. Talán megvan valahol. Ha megtalálom, eljuttatom.

Le tudná írni?

Egy kicsi lény volt rajta, sötét bôrû, olyan feketés és ráncos. Egyedüli túléló volt. De nemsokára ô is meghalt. Volt egy ruhája, ami magától meggyógyult, áh... kijavította magát. Olyan anyagból készült, ami ténylegesen képes volt saját magát kijavítani. És volt nála egy tárgy, valami féle távvezérlô készülék, amit elvettek tôle.

Egy baleset túlélôje volt?

(szünet)

Nem.

Idôutazó?

Maga aztán mindent tud, mi?

Nem, de maga majd megerôsít.

Ez az egész hihetetlenül bonyolult. Annyira összetett, hogy nincs olyan ember, aki mindent tudna. Az egyik szervezet nem tudja, amit a másik igen és minden túlságosan fel van szabdalva. Senki nem beszél másokkal ezekrôl a dolgokról. Néha teljes tervezeteket csinálnak meg duplán Isten tudja hány milliárdért, mert nem tudnak a párhuzamosan futó másik tervezetrôl. Természettudós vagyok, és mint ilyennek, néha meg van kötve a kezem, mert nem ”kommunikálhatok” szabadon. Valójában egyáltalán nem ”kommunikálhatok” (nevet). Százszámra vannak titkos tervezetek, és most csak a nagyobbakra gondolok. Teljes zûr-zavar.

Nézze, sok földönkívüli csoport van, mellette még az ôseink is bele vannak keveredve. Idôhurkok egymás hegyén-hátán, teljes kavarodás az egész. 190-es IQ kéne hozzá, hogy ezt valaki kibogozza.

Meséljen az idôhurkokról. Mellesleg újra megkérdeznénk: nem hallott Dan Burischrôl?

Nem emlékszem. Nem tûnik ismerôsnek.

Múlt hónapban készítettünk vele riportot. John Lear mellett szerepel a honlapon.

Láttam a John Lear interjút a hold fényképekrôl meg a retusálásukról. A NASA mindig ezt csinálja. Egyébként egész jó fazonnak tûnt. Szívesen találkoznék vele.

Kevesen tudják, de a Nemzeti Meteorológiai Idôjárásjelentési Szolgálat radarjelentéseit is retusálják, bizonyos képeket nem mutatnak meg. Persze nem kézzel retusálják a radarfelvételeket, hanem elektronikusan, számítógépes programokkal. Némelyik ilyen radarnyom óriási. Ráadásul a meteorológiai radar nem rögzít olyan jelenségeket, amelyek egy bizonyos nagy sebességet, óránként pár ezer mérföldet meghaladó sebességgel mozognak. De még így is van mit eltávolítani a felvételekrôl.

UFO-k?

Persze. Gyakran szemmel nem láthatók, de radarral igen. Még „ultraibolyában” láthatók... nem hiszem, hogy ez köztudomású lenne.

Tehát mit tud mondani az idôhurkokról?

Rendben. (hosszú szünet)

Az a helyzet az idôhurkokkal, hogy rengeteg párhuzamos idôvonal létezik egyszerre, sok elágazás. Nincs ellentmondás. (ábrát rajzol) Ha visszamegyek az idôben és megölöm a nagyapám, az a nagyapa ellentmondás, amirôl beszélnek, nem ellentmondás. Amikor visszamegyek és megváltoztatom a múltat, akkor egy új idôvonal keletkezik, ami az eredetinek egy elágazása. Ezen az idôvonalon nem születnék meg és nem léteznék, tehát az ellentmondás ebbôl a szempontból igaz. Látják? De ezen az idôvonalon, ahol most vagyok, létezem továbbra is. Nincs paradoxon. Egyszerû... látják? Egyfajta idôfa különbözô ágairól van szó. Nem sérül egy alapelv sem. Minden jövôbeli esemény lehetôség, nem bizonyosság. Ez eléggé fontos... fontos különbséget tenni. Tényleg ez minden, amit errôl mondhatok.

Tud valamit a „chemtrail”-ekrôl?

Teller Ede fejlesztette ki és alapjában arról van szó, hogy több ezer tonna alumínium mikrorészecskét juttatnak a légkör felsôbb rétegébe, hogy megpróbálják megnövelni a bolygó visszatükrözôképességét a Földet átfogó felmelegedés miatt. Arany részecskéket, igazi aranyat már használtak egyszer egy másik bolygón, de nekik rengeteg aranyuk lehetett, mi alumíniummal helyettesítettük. A Földet átfogó felmelegedés részben az üvegházhatásnak köszönhetô, és ez természetesen rontja a helyzetet, de a fô okozója a megnövekedett naptevékenység. Ez a fô gond.

Miért nem nyilvános ez az ”információ”? Úgy tûnik, hogy az embereknek tudniuk kéne róla és szeretnének tudni róla és ha igaz, amit mond, nincs biztonsági kockázat.

Tudományosan ez teljes hazárdjáték. Megközelítôen sem értünk eleget. Lehet, hogy mûködik, lehet, hogy nem. Könnyen elôfordulhat, hogy ront a helyzeten. Lehetnek egészségügyi mellékhatásai, idôjárási mellékhatásai, a jó ég tudja, mi minden. Az egész bolygót érinti, és akkor itt van egy egyoldalú, nem demokratikus döntés, függetlenül a politikai vagy demokratikus folyamatoktól, hogy elindítanak egy különleges, óriási technológiai tervezetet, ami mindenkit érint a Földön. Ha ez nem vitatható, akkor semmi. Az a megoldás, hogy titokban tartják. Ez a gyakorlatban lévô szokásos kificamitó megoldás.

Mûködni fog?

Nem tudom.

Van ennek köze az idôjárási háborúkhoz?

(szünet)

Igen, vannak idôjárási háborúk. A légierô 2 éven belül rendelkezni fog az idôjárás fölött.

Még mit tudna elmondani?

Olvassák el a Jelentés a Vashegyrôl-t (Iron Mountain e.c.). Nagyrészt igaz. Dolgoztam egy csoporttal (...........)-ban. Behívtak minket és kiosztottak egy jelentést. Az volt a fura az egészben, hogy semmi köze nem volt ahhoz, amin dolgoztunk, teljesen váratlanul jött a semmibôl, és egyikünk sem számított rá. Azt mondta a fickó, és ezt sosem fogom elfelejteni, mert nagyon szíven ütött: ”Vannak a farkasok és vannak a bárányok. Mi a farkasok vagyunk.” Aztán azt mondták, olvassuk el a jelentést, és ennyi volt.

Nem volt választás, és most sincs. Úgy látják, túl sok ember van, és tudják mit? Igazuk van. Így van. Tehát úgy gondolják, hogy meg kell szabadulni tôlük és erre vannak is megoldási terveik. Azt gondolom, hogy nem kell így lennie. Eltekintve attól, amit eddig említettem a téridô gonddal kapcsolatban, a fô gond a túlnépesedés. Ennyire egyszerû. Vannak tervek a Föld népességének csökkentésére, mindenki javára. Hiszik vagy sem, jó szándék vezeti ôket. Még Kennedy idejében dolgozták ki. Benne volt a RAND Corporation és az egyik Rockefeller, elfelejtettem, melyik, valószínûleg Laurence lehetett.

Embereket akarnak legyilkolni?

Alapvetôen igen. Mesterséges vírusokkal, amelyeket különbözô eszközök felhasználásával vetettek be és amit nehéz kimutatni vagy azonosítani és csaknem lehetetlen gyógyítani. Az orvosoknak a ”közszférában” fogalmuk sincs, mi történik.

Milyen érzései vannak ezzel kapcsolatban?

Vegyesek. (szünet)

Hús-vér emberként elborzaszt. Tudósként, aki hozzá van szokva, hogy felülrôl, magasabb távlatból nézzen a dolgokra, azt kell mondanom, hogy értem a gondolkodásukat.

Értsék meg, nem védeni akarom ôket. Ez csak egy elvont tudományos elme véleménye. De olyan hatalmas gondokkal állunk szemben itt a Földön, hogy nagyon kevés embernek van akkora gyakorlata vagy tapasztalata, hogy egyszerre átlássa az egészet.

Az én helyzetem más volt, és a munkám természetébôl fakadóan lehetôségem nyílt sok dolgot látni. A legtöbb ember nem lát ennyit. De én különbözô szervezeteknél dolgoztam, és átfogó képem van.

Tudták, hogy a törvény szerint megengedett a környezeti és vegyi hatóanyagok amerikai állampolgárokon való kipróbálása? Törvényes. Mindössze a város polgármesterének jóváhagyását kell megszerezni hozzá. Vagy valami fôhivatalnokét. Senki nem tud errôl, pedig ellenôrizhetô. Nézzenek utána. Gondosan el van rejtve a törvényekben valahol, de nyilvános. Minden ott van.

Egy egész csomó rendkívüli dolgot tárt fel a beszélgetés során. Mi a legfontosabb üzenet?

Nézzék, én nem akarok senkit sem sokkolni, de nem vagyok bizakodó. Hatalmas gondok zúdulnak ránk ezen a bolygón. Nem hiszem, hogy a civilek készek és képesek megérteni és felfogni ennek a mértékét és összetettségét. Elég gondjuk van a mindennapi életük irányításával és ezek a gondok teljesen más szinten vannak. A túlnépesedés tényleg a legfontosabb ”téma”. Minden egyéb összefügg vele.

Tudják, én megértem, hogy a hadügy saját kezébe veszi a dolgokat. Gondolják, hogy használna, ha mindent a nyilvánosság elé tárnának, az összes gondot és megoldási javaslatot? A válasz valószínûleg nem. Csak tovább bonyolítaná a helyzetet.

De a lelkem mélyén érzem, hogy mindenkinek tudni kéne errôl, különben nem beszélnék magukkal. Az üzenet lényege, hogy nagyon remélem és szeretnék hinni benne, hogy az emberek tudják kezelni ezt az egészet, de néha felébredek és kétségeim vannak. Mégis, mélyen legbelül azt akarom, hogy az emberek tudjanak róla, hogy mik azok a fontos dolgok, amit eltitkolnak elôlünk. Néha azért kételkedem. Nem tudják, amit nem mondtam el.

_____________________________

Szeptember 27-én, három héttel a kezdeti találkozások után, határozott sürgetésünkre, hogy nézze meg a három részes Dan Burisch interjút a Project Camelot honlapján, az alábbi „e-mail” érkezett. Szó szerint és teljes terjedelmében idézzük:

Dan Burisch a teljes igazságot mondja.

Megerôsítem.

idôvonalak és minden

üdvözlettel

2006 október 6

Nukleáris robbanások felvételei: hasadások a téridôben?

További képeket a növekvô energiagömbrôl az alábbi honlapon találhatók:

https://waynesthisandthat.com/abombs.html

__________________________Segítse a Camelot Tervezetet - kérjük adományozzon:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Bill Ryan and Kerry Cassidy

kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org