Camelot logo Henry Deacon:
Dutch flag Nederlandse vertaling - Deel 2 (update)

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

We zijn blijven corresponderen met ‘Henry Deacon’ (zie verder). Voor meer informatie m.b.t. Henry en voor een transcriptie van ons eerste interview, klik hier. Het is aanbevolen om die tekst eerst te lezen, vooraleer u aan de onderstaande begint.

De informatie die we u hier voorstellen, is niet het resultaat van een interview. Dit is onze eigen compilatie van wat we belangrijk vonden in een aantal gesprekken en in de schriftelijke correspondentie die we gehad hebben sinds onze eerste ontmoeting.

Ondertussen hebben we Henry vrij goed leren kennen. Hij is een hoog­intelligent en waardengedreven gepassioneerd man, die maar al te goed het belang beseft van de informatie die hij verspreidt en de risico’s die hij zo neemt. Hij is vriendelijk, aardig, en heeft een verrukkelijk gevoel voor humor. Hij is er niet op uit de aandacht op zich te vestigen. Hij is uiterst bezorgd om de gang van zaken in de wereld… en om de richting die het allemaal lijkt uit te gaan.

Door zijn werkervaring is hij in een bevoorrechte positie om zich een totaalbeeld te vormen van wat er allemaal gaande is, en hij beschrijft het als een verbijsterend kluwen waar slechts weinigen van op de hoogte zijn, en dat slechts weinigen kunnen begrijpen. Het beeld dat hij schetst is complex, uitdagend en belangrijk.
_____________________________

De getuigenis van Dan Burisch

In ons eerste interview had Henry ons verteld dat hij nog nooit van Dan Burisch gehoord had. Omdat delen van wat Henry ons vertelde, overlapten met wat Dan verteld had, drongen we er sterk op aan dat hij ons driedelig interview met Dan Burisch zou bekijken.

Op 27 september, drie weken later, ontvingen we de volgende e-mail. De mail is verbatim en integraal geciteerd:

Dan Burisch vertelt de waarheid.

Ik bevestig dat.

Tijdlijnen en alles.

Beste wensen

Dit was uitermate belangrijk, en we hebben dit met Henry in persoon geverifieerd van zodra de gelegenheid zich aanbood. Het lijkt erop dat Dan’s beweringen – hoe buitengewoon en ongelooflijk ze ook voorkomen – waar zijn.

Henry sprak zich niet uit over J-Rod, de verdragen, of Lotus, omdat hij daar geen ervaring of kennis van had. Maar hij bevestigde dat het grootste geheim van alle – waar zelfs de meeste insiders niet van op de hoogte zijn – is dat er een complex probleem bestaat m.b.t. alternatieve tijdlijnen, dat enkele bezoekers inderdaad mensen uit de verre toekomst zijn, en dat er belangrijke problemen rijzen rond een mogelijke gebeurtenis in de toekomst, met ernstige gevolgen voor de aarde en haar bevolking.

Dit laatste is de reden waarom alles zo strikt geheim gehouden wordt, en dat “onthulling” (disclosure) zo problematisch is.

Roswell

De bezoekers van Roswell waren mensen uit de toekomst – zoals Dan Burisch had beweerd. Ze komen niet van een andere planeet, maar van een Aarde uit de toekomst – ze zijn teruggestapt (wat een beter woord is dan “gereisd”) in de tijd naar 1947 in een poging om problemen te verhelpen die in hun geschiedenis opgedoken zijn. Blijkbaar was Dan ook correct toen hij zei dat de bezoekers van Roswell uit een eerdere periode in de toekomst kwamen, dan een aantal latere bezoekers. Maar Henry gaf niet meer details, en verwees evenmin naar bepaalde periodes in de toekomst.

De bezoekers van Roswell waren op een puur altruïstische missie. Ze hoefden niet te komen, maar hadden gekozen te komen uit medeleven. Maar de opdracht liep vreselijk in het honderd – niet alleen omdat ze neerstortten (een ongeval veroorzaakt door een krachtige radar) – het leger heeft dit later ontdekt en de radar aangepast om die als een wapen te kunnen gebruiken, maar omdat ze een toestel bij zich hadden om zich in tijd en ruimte te oriënteren, en dat was het enige middel om hen terug te laten keren naar hun eigen tijd.

Het toestel was een kleine doos, veel kleiner dan het “Looking Glass” waar Dan Burisch en Bill Hamilton het over hebben, en dat wetenschappers in dienst van het leger bij verscheidene experimenten gebruikt zouden hebben. Toen het leger het doos in handen kreeg en begon te onder­zoeken, resulteerde dat in een regelrechte catastrofe. Het maakte het probleem met de tijdlijnen vele malen erger, omdat het ons enerzijds op een verkeerd moment de technologie van tijdportalen bezorgde, … maar anderzijds ook omdat het leger zo te weten kwam wat de toekomst in petto hield.

Henry kon niet genoeg benadrukken wat een ramp Roswell voor ons allen betekende. Het project van de mensen uit de toekomst om ons te helpen bij het zoeken naar een oplossing, heeft van bij de aanvang een werkelijk ontzettende tegenslag gekend.

Mensen uit de toekomst hebben sindsdien meerdere pogingen onder­nomen om de uit de hand gelopen situatie op te verhelpen. Maar dat heeft geleid tot de overlappende tijdlijnen; en dat heeft op zijn beurt een complex kluwen tot stand gebracht dat blijkbaar zelfs de meest briljante geesten van onze tijd nog steeds moeilijk kunnen bevatten.

We vroegen Henry waarom de schotels jaar na jaar bleven neerstorten. Hij zei dat het vreemd leek dat de bezoekers het risico van de radar niet correct ingeschat hadden vooraleer ze in de tijd terugkeerden, maar hij voegde eraan toe dat het voor hen om verschillende redenen erg gevaarlijk was om hier nu aanwezig te zijn, ondanks hun geavanceerde technologie. De crashes zijn te wijten aan meerdere factoren, waaronder offensieve acties. Wat belangrijk is, is dat Henry er de nadruk op legde dat de bezoekers van Roswell geen Greys waren. (Hij liet na om te verduidelijken wie de Greys waren.)

NOAA, de Donkere Ster, en klimaatsverandering

Henry heeft ooit voor de NOAA (de National Oceanic and Atmospheric Administration) gewerkt, en daar was het dat hij het bestaan vernam van wat hij een “tweede zon” noemde. Het gaat om een enorm astronomisch object dat in een lange, elliptische baan rond onze zon draait, in een vlak dat helt t.o.v. de andere planeten. Dit object is op komst en veroorzaakt op verschillende manieren resonantie-effecten die de zon beïnvloeden. Een kleine groep binnen NOAA is ervan op de hoogte dat dit de oorzaak is van een opwarming van alle planeten, niet enkel van de Aarde. Deze informatie is geheim, maar is reeds meerdere jaren gekend.

We vertelden hem over Andy Lloyd's excellente 'Donkere Ster' website, die hij voordien niet kende. We stelden ook voor om hem een kopie te bezorgen van Lloyd's boek 'De Donkere Ster (The Dark Star)'; maar hij wees dit af met het argument dat het zijn inzichten zou kunnen beïnvloeden vooraleer hij de kans zou gehad hebben om zich alles te herinneren.

Het probleem heeft te maken met de catastrofe van Roswell die eerder beschreven werd. Er waren meerdere problemen die de mensen uit de toekomst wilden onder handen nemen, maar het belangrijkste – zoals Dan Burisch vele malen herhaald heeft – heeft te maken met een mogelijke gebeurtenis in de nabije toekomst die het gevolg zou zijn van een massale uitbarsting van zonneactiviteit. En net zoals Dan legt Henry er stellig de nadruk op dat het enkel om een mogelijke toekomst gaat (een van meerdere die met een ‘Looking Glass’ vastgesteld waren), en dat een dergelijke gebeurtenis in de huidige omstandigheden onwaarschijnlijk is.

Volgens Henry is de toename in zonneactiviteit slechts ten dele te wijten aan de “Donkere Ster.” Ook andere factoren dragen ertoe bij, en ze zijn ingewikkeld. Sommige van die factoren spelen op een galactische schaal en hebben betrekking op evenementen die regelmatig en natuurlijk voorkomen, en waar de Aarde in het verleden ook al enkele malen aan onderworpen geweest is. Wat deze keer evenwel uniek is, is dat het gebeurt in combinatie met andere belangrijke elementen – zoals de uitstoot van koolstof,overbevolking, en onze neiging om problemen via oorlogen op te lossen. Dit alles valt samen met belangrijke gebeurtenissen in de zonnecycli, en vormt zo tegelijk een bedreiging voor ons welzijn en voor het welzijn van de biosfeer.

Mars

Henry bevestigde dat er een aanzienlijke, bemande basis was op Mars, die bevoorraad wordt door een alternatieve ruimtevloot en via sterrenpoorten.

Quantum non-localiteit

Henry vertelde ons dat hij persoonlijk te maken gehad heeft met een team dat in 1981 Alain Aspect’s experiment uitgevoerd heeft om het definitieve bewijs te leveren voor Bell’s theorema. Dit experiment, dat een keerpunt was, is onder de auspiciën van Livermore als een geheim project uitgevoerd in de late jaren 70.  De resultaten van het experiment zijn nooit gepubliceerd geweest – dit is steevast het geval met research dat met zwarte budgetten betaald wordt.

De mathematische aspecten van dit soort fysica zijn complex, maar de technologie die erop gebaseerd is, wordt nu regelmatig gebruikt om te communiceren over enorme afstanden.

De neergeschoten schotel van Hunter Liggett

We vroegen Henry of hij ons meer kon vertellen over dit voorval. Hij gaf ons de locatie van het incident: op ongeveer anderhalve kilometer van het midden van deze kaart. Het gebeurde op het eind van 1972 of begin 1973. Zijn team was experimentele laserwapens aan het testen, en ze mikten hier en daar op voorwerpen in de omgeving. Uit het niets verscheen plots een schotelvormig tuig van ongeveer 30 meter in diameter en 8 meter hoog. Het was een 50 a 70 meter verwijderd. Iemand heeft erop geschoten met een experimentele laser die ze voor de Luchtmacht aan het uittesten waren. De voornaamste laser was gemonteerd op, en werd bediend vanaf, het achterste gedeelte van daartoe aangepaste M-35 vrachtwagen van 2,5 ton, die een "Deuce and a Half" genoemd werd. Henry kon geen zichtbare externe schade vaststellen, maar de schotel was buiten werking gesteld. Drie buitenaardsen die op kinderen leken (geen klassieke ‘Greys’) werden gevangen genomen, levend en in goede gezondheid, en werden overgebracht naar een Nike basis, gelegen in de bergen bij Tilden Park, ten oosten van Kensington, Californië. Het ging allemaal heel snel, en kwam als een schok voor alle betrokkenen.

_____________________________


We verwachten dat er in de toekomst nog meerdere updates zullen komen.

17 februari 2007.

__________________________

 

Steun Project Camelot - maak een bijdrage:

Bill Ryan and Kerry Cassidy

support@projectcamelot.org