Camelot logo Project Looking Glass

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

Devolgende tekst werd overgenomen van de website van  Bill Hamilton

De volgende rapportage is van mijn bron [Bill Hamilton], die zich in de kringen van ingewijden heeft bewogen en die notities van Project Looking Glass [Kijkglas] en experimenten met Tijdreizen heeft gemaakt:

“Wat betreft het LG (Looking Glass): voor zover ik het heb begrepen kon dit instrument
zich (tenminste 3 tot 4 jaar geleden) niet richten op een gedetailleerde volgorde van activiteiten in de toekomst. Met andere woorden, je kon niet precies zien wat zou gebeuren, zoals een reeks gebeurtenissen. Mij werd verteld het idee van het multiversum in relatie te zien met het werk van Richard Gott over kosmische snaren. Er is kennelijk toegang mogelijk tot het multiversum, wanneer het instrument in zijn 'vooruit' wordt gezet.  Er werd me ook aangeraden de beelden van Looking Glass als één van vele potentiële realiteiten te beschouwen (altans in de 'vooruitstand').

"Tevens werd me gezegd dat er recentelijk een poging is gedaan om videoapparatuur uit te rusten met de mogelijkheid deze door het apparaat heen te sturen en hiermee de leden van duistere projecten een kans te geven inzicht te verwerven over hetgeen er mogelijk kan plaatsvinden. 

"Toen ik hierover hoorde, ging ik me een aantal dingen afvragen
.  De meest prangende vraag was: indien een camera door de tijd/ruimte zou worden gestuurd, zou hij dan in staat zijn om alles op te nemen, dat niet direct voor de lens wordt geplaatst? Ik bedoel, wat zou er gebeuren, als het Looking Glass was gelokaliseerd in het midden van de Groom Lakevoorziening, en de operateurs wilden inzicht verwerven over het resultaat van een conflict, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten? Hoe kan een videorecorder, die is afgesteld om datgene op te nemen, wat zich op lokatie voor de lens bevindt, enige informatie verzamelen over het Midden-Oosten, wanneer hij nog midden in de Mojavewoestijn staat op het moment dat hij naar de toekomst kijkt? Hemel! Er zou zich pal achter de camera iets belangrijks kunnen voordoen, terwijl de camera het zou missen -- als de camera een paar graden afwijkt, laat hij een reeks gebeurtenissen zien, terwijl hij een andere reeks totaal over het hoofd ziet; dat betekent veel minder gebeurtenissen op een afstand van een halve wereld.

"Bij de beantwoording van deze vraag was mijn contact niet specifiek. Hij zei alleen dat camera's niet bewegen, omdat massa niet verandert in het tijd/ruimteperspectief. Een dergelijk instrument echter, dat in de geïnjecteerde atmosfeer is geplaatst, zou een andere tijd kunnen registreren, zij het kortstondig. En camera's zouden binnenin het gas kunnen filmen of beelden in de geïnjecteerde atmosfeer kunnen waarnemen, alsof het een lens betrof, die gebeurtenissen in en rond de kolom reflecteert. Men zei, dat de kanteling of de positionering van de electromagneten verschillende gezichtspunten of posities in de omgeving lieten zien, die werden gereflecteerd in de gaskolom. 

"(Ik weet zeker, dat er tenminste twee ringen electromagneten zijn gebruikt en dat de rest van het instrument bestaat uit een vat en het gas*, dat in het vat wordt geïnjecteerd. [Twee verschillende bronnen hebben erop gewezen, dat dit de voornaamste componenten zijn.] Deze magneten draaien in tegenovergestelde richting en creëren een soort lading. Dan wordt het gas in het vat geïnjecteerd. Afhankelijk van de draairichting [ik weet zeker dat snelheid, kanteling en een groot aantal andere factoren ook een rol spelen] kan de tijd/ruimte naar voren en naar achteren worden kromgetrokken in langere en kortere afstanden, die tot het heden in verhouding staan. Ik heb reden te geloven, dat wetenschappers een schema hebben gemaakt van de exacte posities en snelheden van de magneten, die nodig zijn om de aangemerkte tijden te bereiken, zowel voortuit als achteruit.) 

"Blijkbaar kunnen beelden van gebeurtenissen op uiteenlopende plaatsen, die relatief zijn aan de plaats waar het instrument staat, worden opgepikt en in wezen op het gas worden gereflecteerd, waardoor het zich gaat gedragen als een verrekijker of een kristallen bol, bij gebrek aan een beter woord. Maar ik ben er niet helemaal zeker van, dat massa niet beweegt, of dat massa er niet door wordt beïnvloed, aangezien me jaren geleden over een experiment werd verteld, dat in de vroege jaren van het LG Project helemaal verkeerd afliep. Zoals ik het heb begrepen, heeft dat experiment een aanzienlijke beweging van massa teweeggebracht, dat heeft geresulteerd in de gruwelijke dood van het arme testobject. (Aanvankelijk dacht ik dat het een aap was, maar ik kwam er later achter, dat er veel testobjecten doorheen werden gestuurd, dus ik ben er niet zeker van welke soort bij het mislukte experiment betrokken is geweest. Maar als ik terugredeneer, krijg ik de indruk dat er veel testobjecten zijn geweest, die er juist goed zijn doorgekomen. Dus ik weet zeker, dat de fouten en misrekeningen, die toen werden gemaakt, inmiddels zijn verholpen.)

"Ik zou willen, dat ik je meer informatie kon geven. Voor hetgeen het waard is hebben mijn bronnen de aanwezigheid bevestigd van electromagneten en een cylinderachtig toestel, dat wordt geïnjecteerd met een of ander soort gas [een onafhankelijke bron heeft gezegd, dat het betreffende gas argon is. -Project Camelot] ...deze componenten schijnen noodzakelijk te zijn bij het laten functioneren van LG als een visueel scherm. En wat veranderingen in de massa en beweging in ruimte/tijd betreft... ik weet het echt niet, aangezien mijn informatiebronnen me alleen maar 'zoveel' vertelden over hetgeen zijzelf hebben gezien en hebben ervaren op het moment dat ze erbij betrokken waren. Maar je kunt wel aannemen, gebaseerd op hetgeen ze hebben gezegd, dat er aanzienlijke experimenten zijn gedaan met de beweging van massa naar verleden en toekomst, waarvan er heel veel zijn geslaagd. Ik ben er zeker van, dat er sinds die tijd veel in het proces is ontdekt en/of is verfijnd."

De volgende beelden werden door Dan Burisch gemaakt en aangeleverd

Nota bene: de niet afgebeelde afbeelding op de website van Bill Hamilton betreft een filmfragment uit "The Time Machine".

  _____________________________Bill Ryan en Bill Hamilton, april 2006

  _____________________________ Steun Project Camelot - geef een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Hartelijk dank u voor uw hulp.
Uw ruimhartigheid stelt ons in staat
ons werk voort te zetten. 

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org