Camelot logo Mr. X:
Interview transcriptie

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________

Geheim – alleen bestemd voor bevoorrechten
Een interview met "Mr X", een voormalig UFO archivist
Landers, California, Mei 2006

Gefilmd, verwerkt en geregisseerd door Kerry Lynn Cassidy


Bill: Ik ben Bill Ryan. Ik ben de auteur van de serpo.org website, die online ging midden November 2005. En een van de karakteristieken van de website was een contact formulier waarin ik bezoekers van de website verzocht om contact met me op te nemenm net welke informatie, commentaren, bedenkingen of vragen dan ook, die ze mogelijkerwijs hadden. En uiteraard was mijn oorspronkelijke intentie een dialoog te bewerkstelligen over Serpo zelf. Maar, al vanaf het begin was ik me bewust van de mogelijkheid dat mensen met elkaar in contact zouden kunnen komen, om ook over andere dingen te praten, waar ik voor open sta.Mr X and Bill Ryan

En één van zulke mensen is de man met wie ik nu aan ’t praten ben. It’s Het doet me een groot plezier. Omwille van voor de hand liggende redenen ga ik hem niet identificeren. Hij heeft een heel interessant verhaal te vertellen over zijn persoonlijke interactie met relikwieën en documenten en artefacten en films van een aantal series die gaan over buitenaardse ontmoetingen, te beginnen met Roswell in 1947. En het werd vrij duidelijk dat ik dit spoor oppikte, nadat deze man contactmet me opnam, met de opmerking dat hij enkele interessante verhalen te vertellen had, waarbij hij twee kleine details prijsgaf. Ik erkende dat er mogelijk iets te horen viel van wat het overwegen waard was. Het heeft niets te maken met het Serpo verhaal, maar het zou iets kunnen zijn dat voor elke serieuze ufologie-student het overwegen waard is.

(Aan Mr X) En ik zou u willen vragen of het mogelijk is om uw verhaal samen te vatten in een paar zinnen, gewoon opdat de kijkers een idee krijgen waarom ik onmiddellijk datgene u te vertellen hebt, heb aangegrepen en waarom ik zag dat het zo belangrijk was.

Mr. X.: (stem electronisch vermomd) Wel, ik had … mijn allereerste contact betrof het gegeven dat ik geen ervaring heb met het Serpo verhaal, maar dat ik andere informatie had. En met name dat dit inhield dat ik 6 maanden in een ruimtevaart firma had gewerkt … Ik ben geen militair. Ik ben nooit een militair geweest… Ik spendeerde zes maanden aan het archiveren en classificeren van artefacten, video’s, films, foto’s en documenten die iets te maken hadden met de betrokkenheid van de overheid in UFO projecten, onderzoeken, en dat soort zaken.

Bill: En in welk jaar was dit? In de jaren 1980?

X: Ja, ‘84, ‘85.

B: Oke. en wat hield jouw job eigenlijk in? En wat voor materiaal had je in je handen in die tijd?

X: Wel, ik was eigenlijk voornamelijk een dossier klerk met een veiligheids – toestemming (gniffelt) en er werden me elke dag artikelen gebracht. En soms moesten ze verdeeld worden in verschillende afdelingen van de diensten; soms werden ze verdeeld onder classificaties. Soms moesten ze verdeeld worden afhankelijk van wat de inhoud was van de artikelen. De meesten waren verzegeld. Er waren artefacten van neergestorte schepen, en er waren ook schijven van neergestorte schepen. Het waren voornamelijk foto’s en documenten van de US overheid, en allerlei takken van de overheid, en ook van ruimtevaart firma’s.

Kerry Cassidy: Kunt u ons vertellen wat voor soort stempelafdruk deze documenten hadden?

X: Stempels? Classificatie stempelafdrukken? "Top geheim". "Geheim. Enkel ogen." Geheime code woorden. Vele documenten mochten enkel geopend worden door bevoegd personeel. Ik bedoel, ik werkte in de documentatie, dus ik kende de markeringen op de documenten en ik wist wat voor me mogelijk was om te zien in mijn reguliere werk, en weet u, de dingen die niet correct gemarkeerd waren moesten door mij gemarkeerd en verbeterd worden. Dus, ik was betrokken in zulke zaken tijdens mijn werk. Verschillende documenten waren militair en niet gemarkeerd met enige classificatie, hoe dan ook, wat voor mij een soort ongepast iets was, maar dat was zoals een gedeelte daarvan was. Gewoon dichtgekleefde enveloppen met geen enkele markering.

K: Wat heeft de eerste keer uw interesse gewekt, toen u al deze informatie doornam en waardoor uw hoofd bij wijze van spreken,ging zoemen?

X: Ah, wel, dat was iets waar ik al een tijd lang in had geloofd en om dan bewijs te zien, voor mij, was dat één van de beste dingen die me overkomen zijn. Dat is hoe ik er toen over voelde.

B: Dat kan ik me best voorstellen. En, sinds jij begonnen bent met deze informatie naar buiten te brengen, hebben één of twee mensen jouw sindsdien de "Roswell Man"genoemd. Is dit enkel daardoor, ik bedoel, was dit materiaal enkel van de Roswell crash of was het van andere voorvallen, laten we zeggen, interacties en ook tijd periodes?

X: Oh ja, het was materiaal voor de ondersteuning, aanvraag voor en besturen van, kennis die te maken had met, betreffende buitenaardsen en voertuigen die neergestort zijn en recuperatie en recuperatie van uitrusting. Dat soort zaken. Allerlei zaken.

B: Dus, in feite was er een hele dwarsdoorsnede van overheid/buitenaardsen interactie tussen 1947 en…

X: ...en vandaag.

B: Wow. OK.

K: U heeft net vermeld dat u bemerkte dat er een hoop ongelukken zijn geweest en u vertelde ons het aantal. Kan u me nogmaals vertellen, hoeveel ongelukken er zijn geweest in de afgelopen jaren?

X: Over de 50.

B: Op Amerikaanse bodem?

X: Amerika en erbuiten.

B: heeft u enig idee over het aantal verschillende buitenaardse soorten, die betrokken waren bij deze ongelukken?

X: Neen. Ik kan het me niet herinneren, ik kan het niet terug roepen. Maar, ik herinner me wel dat ik zeker wel vijf verschillende soorten ben tegengekomen in de documenten.

B: En heeft u foto’s gezien van deze wezens?

X: Van vier van hen. Vier verschillende soorten.

B: Foto’s van vier verschillende wezens.

K: En kan u ze beschrijven?

X: Wel, er was…. Mijn favorieten waren altijd die grote oranje wezens waarvan, in de documentatie, beweerd werd dat zij de scheppers waren van diegenen die we de ‘grijzen’ noemen, het soort van bekend grijs buitenaards wezen met een gepunte kin. De oranje wezens waren smaller, dunner en hadden een ronder gezicht maar hadden nog steeds de grote ogen. Dat waren de twee meest voorkomende. Er was ook nog een ander ras dat bijna als de grijzen was, maar die waren eerder wat bleker en wat meer houterig, maar hetzelfde type van maat, bijna als neven van de grijzen. Bijna. En dan waren er ook nog conversaties en foto’s van wezens die er net als jou en mij uitzien, met een verschil dat ze een witte huid hadden. Een beetje zoals Mr Ryan hier, met de blauwe ogen. Wel een lichtere haarkleur. Dat waren diegenen waarover ik gelezen had op ’t internet… Ik had hier nog nooit documentatie over gelezen… welke ons eventueel aanbood om ons te redden als we onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en dat soort zaken.

B: Maar, u zag het nooit in de documentatie?

X: Nee, dat heb ik nooit gezien in de documentatie

B: Zo, ok dan.

K: Was er documentatie over het achterliggende doel van de buitenaardse bezoeken, de bezoekers? In andere woorden, waarom waren ze hier?

X: Ja, dat was er. Het had te maken met het feit dat ze angst hadden voor onze nucleaire capaciteiten en van het risico om zowel onszelf te vernietigen als misschien ook andere levensvormen in de ruimte, omdat we akelig dicht kwamen bij ruimtevaart op dat moment.

B: En was dit een hypothese van de overheid of iets dat u gelezen heeft in de documentatie of iets dergelijks, dat dit met zekerheid te zeggen is?

X: Dit verliep zeker via contacten met hen.

K: Vertelden ze hoe er gecommuniceerd werd?

X: Ja, ze waren telepathisch.

K: Telepathisch?

X: Ja.

K: Verwezen ze naar "remote viewing" (een techniek om toekomst en/of verleden te overzien) of, weet u, hoe hoe mensen dat beheersten?

X: Correct. In de aanwezigheid van een mens, telepathisch gezien, zouden ze hier tegenover ons zitten, zoals jij en ik tegenover elkaar zitten en ik zou alleen maar naar je hoeven te kijken en je zou weten wat ik wilde. We zouden communiceren via onze geest. Dat soort zaken.

B: Heeft u enig idee, of enige aanwijzing, hoeveel van deze wezens, laten we zeggen, actieve gasten van de Amerikaanse overheid waren op zo’n manier dat zulke communicatie mogelijk was? Waren dat er enkel één of twee?

X: Vijf tot tien, voor zover ik me herinner. Ik denk, vanuit mijn opinie dat er zelfs veel meer waren.

K: De documentatie beweerde vijf tot tien?

X: Opmakend uit de documenten, was er bewijs van vijf tot tien.

K: OK.

B: Wat waren verder nog dingen die deze buitenaardsen onthulden over zichzelf, aangaande de dialoog met de Amerikaanse overheid?

X: Dat we afstammelingen van hen zijn.. Dat we eigenlijk met hun genetisch materiaal hier op de aarde zijn gezet. Dat wij genetisch gemanipuleerd zijn en hier geplaatst, en dat we één van hun levende rassen zijn. Dat was een heel belangrijk iets dat ik gelezen had. Ze beweren ook dat zij diegenen zijn die verantwoordelijk waren om Jezus Christus hier op aarde te zetten, om ons spiritualiteit bij te brengen en om ons zover te krijgen om te evolueren voorbij de hebzucht en datgene dat de bijbel zonde noemt. Ik weet enkel dat de menselijke condities veroorzaken dat we onszelf vooropstellen. Het veroorzaakt hebzucht en overlevings- eigenschappen en dat soort dingen..

B: En was dat uitdrukkelijk vermeld in de documentatie?

X: Er werd op gezinspeeld. Ik kan niet zeggen dat het specifiek op die manier uitgeschreven was, maar er werd op gezinspeeld.

K: Waarop werd gezinspeeld?

X: Het onderwijzen van de mensheid om te evolueren naar een hoger stadium, waar we we ons zouden realiseren dat we allemaal één soort zijn en uit hetzelfde materiaal bestaan, beide energetisch en fysiek. En er is geen noodzaak is tot oorlogvoering met elkaar of geld-ruilmiddelen... Dat soort aardse dingen waar we trots op zijn en onze identiteit vandaan halen? Naar hun zeggen, hebben zij dat niet. Zij zien hun lichamen ook niet zoals wij de onze zien. Het is geen bezit volgens hun, het is een voertuig.

K: Heb je enige foto’s gezien?

X: Logisch, entiteiten, schepen, meestal vliegende schepen, en velen van ver weg, maar sommigen rapporteerden enkele waarnemingen die aangeduid waren als "hol". Veel Space Shuttle missies.

K: Foto's?

X: Ja, er waren foto’s, zwart en wit voor alle oudere foto's.

K: Zijn er enige specifieke foto’s die nu in je hoofd opduiken en gegrift zijn in je geheugen?

X: Wat ik vermeld heb in het andere interview dat ik onderging, was hetgene dat me het meest had aangegrepen, het eerste moment toen ik foto's zag die het etiket "Hawaii" hadden. Het was door een typemachine, dus het waren erg oude foto’s, ze waren zwart-wit, van een schip dat het water inging/uitging, maar ik kon geen waterspatten zien.

B: OK. Van een ruimtevoertuig?

X: Een schotelvormig voerrtuig en het enige wat ik ervan kon zien was licht. En het was nogtans niet wazig. Het was eigenlijk een redelijk goede foto.

B: Vanaf welke afstand genomen?

X: Vijf of zeshonderd yards, misschien van een kwart mijl weg.

B: OK.

X: Dus op een schaal van 8 x 10, de schijf was twee inch, bij twee en een halve inch. Het was een vrij goede foto opname. Wanneer ik hen zag, omdat ik nooit had gedacht aan dat aspect van buitenaardsen, dat ze er zelfs over zouden denken om het water in te gaan, of... Achteraf, denkend eraan, was het alsof ze daar misschien wel vandaan kwamen

B: Dus water is gewoon een andere substantie.

X: Gewoon dichter dan lucht.

B: Om terug te komen op de buitenaardse zelf.... was er enige documentatie over waar deze vandaan kwamen?

X: Documentatie die ik gezien heb, kwam overeen met het Serpo verhaal over Zeta Reticuli.

B: Zeta Reticuli. Ok. En geen vermelding over enig ander sterrenstelsel of bron?

X: Nee.

B: OK. En was er iets dat gezien kan worden als een bedreiging voor het menselijk ras of voor individuelen? Bij voorbeeld: was er iets vermeld over ontvoeringen of over complicaties met eender welk controle scenario over populaties?

X:Neen.

K: Hoe zit het met buitenaardse technologieën? Was er enige indicatie dat we gingen, je weet wel, technologisch …

X: Er was documentatie over ontvangen onderdelen, maar er werden geen handleidingen gegeven, of soortgelijke dingen.Zoals hier is het, kijk ernaar en probeer het uit en dit is wat het doet en dit is het.

B: OK. Enige herinneringen over … in welke gebied die technologie, alles... hebben we het over praten. …

X: Ik herinner me een kracht bron, maar eerder communicatie.

B: Wat herinner je je daarover?

X: Niets over wapens. We kregen geen wapens geleverd.

B: Wat kan je herinneren over de communicatie-apparaten?

X: Niet veel. Alleen dat er maar mensen waren die probeerden te achterhalen hoe de dingen werkten, geen enkele indicatie over wat het heeft gedaan of hoe ver het reikte.

B: Wat leerde je over de... met het risico van de verkeerde woorden te gebruiken in de verkeerde context... de spirituele context van deze wezens? Heb je iets geleerd over de manier waarop ze gerelateerd zijn aan ons? Of ze een spirituele ziel hadden, zoals net verondersteld werd...

X: Met alle zekerheid communiceerden ze met ons dat ze spiritueel waren als ons, dus ze vonden dat we veel weg hadden van hen, of zij van ons, ongeacht de context. En dan spraken ze over het recycleren van hun lichamen en over het feit dat ze niet over hun lichaam denken als een bezit. Ze zagen hun lichamen als een transport middel om hun ziel van de ene plaats naar de andere te brengen, of om hun ziel te huizen. Het werd niet gezien als een heilig bezit zoals wij dat doen.

B: Het klink wel of ze de bestuurder van een auto, en dan als de auto...

X: Oh Ja, ik zou het vergelijken met de bestuurder van een auto, maar iedereen heeft exact dezelfde auto en er is een eindeloze voorraad van. Je hoeft er niet voor te betalen, je bezit het niet, het is niet speciaal, het is er gewoon.

B: Wat zou er gebeuren met deze lui, als hun lichaam sterft?

K: Ze verliezen geen geheugen. Klopt dat?

X: Ze bleken geen dood te ervaren zoals wij doen. Ze bleken niet te vergeten. Ze wisten al vooraf dat hun lichaam zou sterven, en ze gingen gewoon door en kregen een nieuw lichaam. Hun vorige lichaam was zo goed als weg wanneer ze vertrokken waren. Dus, het het ging voor hen door, en ze leefden tussen de 200 en 400 jaar.

B: Twee tot 400 jaar zou de duur van een leven zijn?

X: Zo werd het verondersteld door onze representatieven hier.

K: Hoe zit het met namen van militairen en presidenten, tijdens het tijdstip van documentatie?

X: Ik herinner me Truman en Eisenhower maar niemand anders.

K: Dus Truman en Eisenhower wisten ervan.

X: Ik zag bewijs dat zij het wisten. Ik denk dat de meeste presidenten, zo niet alle, vanaf dat moment, het wisten. Ik weet niet hoeveel zij toegang hebben, maar ik denk dat ze het weten.

B: Is er iets wat je gelezen hebt tijdens de jaren 1980, dat relevant kon zijn voor de toekomst?

X: Ja, er waren geruchten over hen, wat werd beschreven als een massa-landing, in 2012 en het einde van dat jaar.

B: Aan het eind van 2012?

X: Een massa-landing.

B: En dat was een datum die u in de documentatie las?

K: En was die gebeurtenis iets dat de buitenstaanders aan de Amerikanen hebben gemeld? Of was het…

X: Wel, zij hebben hen verteld dat het iets was dat zou gebeuren, of ze het wilden of niet.

K: En was er een reden waarom ze dat jaar kozen?

X: Voor een lange tijd, ik denk gewoon dat er een hoop beschavingen waren die op deze planeet leefden, misschien nog steeds, maar sommigen die er niet meer zijn, die wisten van deze dag, en waarom het zo belangrijk was.

B: Dus, er is een zekere onvermijdelijke toekomst. …

X: Ja.

B... Wat we aan ’t naderen zijn.

X: Ja.

B: En dit wordt gedocumenteerd. En momenteel zijn we niet veel jaren meer ervan verwijderd.

X: Nee, dat zijn we inderdaad niet. [gniffelt]

B: Hoe beïnvloedt dat je denken en voelen, gezien de ervaringen die je hebt gehad?

X: Ik verwelkom het omdat ik niet denk dat er enige, eh… vijandigheid naar ons toe is. Ik denk niet … Ik denk dat wat meer verstorend zal zijn, is hoe de overheid handelt. En hoe het bewoners behandelt die meer willen weten.

B: Heb je enige observaties of bedenkingen over hoe het momenteel gehanteert wordt.

X: Ja. maar weinig.

B: Weinig… Maar, als je aan ’t hoofd stond van de openbare ordehandhaving, hoe zou jij het aanpakken?

X: Als ik nu zou moeten starten, is dat een moeilijke taak. Ik ben van mening dat het al een hele tijd geleden had moeten starten. Ik denk dat ik zou begonnen zijn bij Roswell, en dat ik dat krantenartikel niet teruggetrokken hebben, en ook niet dat radio rapport. Ik zou het hebben laten voortgaan. En ik zou gekwalificeerden, weet je, wetenschappers enzo, met open armen verwelkomd hebben om over dit alles te praten, opdat we observaties zouden kunnen doen, om mee te beginnen, totdat er meer communicatie was, dat we wezens hadden ontdekt en genezen en dat ze in leven waren … Omdat er verschillende ongelukken waren waar dat ze allemaal gemutileerd en dood waren.

B: En van die wezens die ’t niet overleefd hebben, is daar autopsie op uitgevoerd?

K: Heb je eigenlijk effectief autopsie rapporten gezien?

X: Ja, die heb ik gezien.

B: Kan je nog herinneren wat je hebt gelezen in die autopsie rapporten over hun fysiologie en biologie?

X: Het enige wat ik me herinner dat erover geschreven stond, was dat hun bloed op chlorofyl gebaseerd is en dat ze niet eten of verteren zoals wij dat doen. Ze hebben geen magen, ze hebben geen afvalstoffen zoals wij. Ze zijn als een mix tussen plant en dier en ze vergaren hun energie door het absorberen van mineralen via hun huid. En ze gebruiken licht voor fotosynthese.

K: Ik was benieuwd wat je eigen persoonlijke ervaringen waren. Heb je enige, laten we zeggen bezoeken gehad, sinds je met die job gestopt bent, van laten we zeggen "mannen in het zwart" en/of buitenaardse bezoeken?

X: Ik heb in mijn hele leven nog niet één ufo gezien. Ik wacht erop! Geen waarnemingen, geen mannen in het zwart, niks. Wel, ik heb nog nooit dit soort dingen gedaan…dus…iets anders dan in de afgelopen twee of drie maanden praten met Mr Ryan hier.

K: Ok. Wel, hartelijk dank om zo eerlijk te zijn en naar voren te komen op zo’n verbazingwekkend oprechte manier. En we hopen dat we nog meer van u horen.

B: En dit is een echte dienst. U bent een moedig man. Dank u.

X: Graag gedaan.

_____________________________Steun Project Camelot - maak een donatie:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Dank u voor uw hulp.
Uw gulgevigheid maakt dat wij door kunnen gaan met ons werk.

 


Bill Ryan en Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org