Camelot logo Dan Burisch:
Stargate Hemligheter Del 1
Intervju transcript

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

 

_____________________________

 

Las Vegas, Juni 2007
 

Vi är förtjusta över att få chansen att intervjua Dan igen nästan ett år efter vårt första möte.  I den andra fördjupade intervjun, som uppstod från en lång lista med frågor som Bill och jag presenterade för honom, går Dan in på noggranna detaljer angående både teknologin och politiken av Stargates and the Looking Glass.  Han diskuterade också ”The Cube”, som kanske eller kanske inte är samma apparat som den påhittade ”Yellow book”, eller ”Black Box” som rapporterades om av vårt viktiga vittne Henry Deacon.

I denna fascinerande intervju fann vi Dan ännu mer öppenhjärtig, utmanande, informerad, spjuveraktig, mänsklig och lätt att tycka om.   

Kerry: Hur vill du börja?  Vad är den bästa platsen att starta från när det gäller Stargate?

Dan: Ja, jag har en lista på frågor här framför mig, summerade från Bill och dig på tillsammans 30 frågor.  Å, jag borde inte nämnt antalet.

Kerry: Nej, nej …

Dan: De är separerade i tre komponenter, där är en projektionskomponent, en ringkomponent och även en cylinderkomponent till Stargate-apparaten såväl som till anordningen för Looking Glass eller spegeln . Stargaten har även dörrposter och jag är ingen fysiker så jag är inte den lämpligaste att kommentera hur de fungerar.  Men där fanns dörrposter som var belägna runt de aktuella ”gaten” och de har lagrats, tror jag.  Jag är inte säker på vad som hänt med fältkomponenterna.  Men de tre komponenterna har tydligen blivit nedmonterade och sända till EU, FN och NATO, som tydligen har hand om dem nu.

K. Okej, så …

Dan: Så alla stirrar på alla och de är inte … De kan inte få saker och ting att gå ihop för alla är inbördes beroende och tittar frågande på alla andra. Så alla bokstavligen skyddar alla andra.  Av de tillbehör som verkligen arbetar så är det tre komponenter till som är till en projektorapparat av någon sort, en cylinder och en uppsättning ringar, elektromagnetiska ringar.

K: Har vi möjlighet att få veta hur många Stargates, gjorda av människor, som finns på planeten.

Dan: Nej. Jag vill inte kommentera den totala summan, men jag kan säga att det finns över 50.

K: Verkligen?

Dan: Ja.

K: Wow!  I olika länder i världen?

Dan: Ja.

K: OK. Och dessa är gjorda av människor?

Dan: Ja.

K: OK. Så, och nu dessa Stargates ...

Dan: Ja, du förstår, det är inte en Stargate.  Det är en apparat som har tillträde till en portal, ett maskhål…

K: Har den tillträde till en naturlig … med andra ord, apparaten som gjorts av människor har tillgång till en naturlig Stargate.

Dan: Ja. Den dras från en naturlig ERB – Einstein-Rosen-Bridge.

K: OK.

Dan: Den drar till sig den och på något sätt fungerar den, efter vad jag förstår, inte parallellt utan nästan som att ”rida på ryggen” (piggybacks), från energin från den naturliga Stargaten, ja.

K: Så, med andra ord, om det bara var ... om där fanns 50 apparater, gjorda av människor, så skulle de kunna bli tillgängliga för ungefär 50 naturliga vortex?

Dan: Det vet jag inte.

K: Ok.

Dan: Där finns en möjlighet att … faktum är att när spegeln (The Looking Glass) var i funktion arbetade de i par.  Det fordrades att en andra spegel tillsattes på samma gång för att få igenom ljudet. Så om inte ett andra glas var på ... som opererade på en annan plats, där Will Uhouse hade varit. Han såg den andra punktens lokalisering som var i motsats till den första punkten som fanns över på Papoose-faciliteten. Två delar av utrustningen, det fordrades att två speglar sattes igång samtidigt för att det skulle bli möjligt att höra akustik eller ljud, om du så vill, från vad nu folk tittade på, till två ”Piggybacks” med den visuella responsen från apparaterna.  Och det fordrades två som skulle sättas på för att kunna höra någonting.

K: Uhh…

Dan: Och sedan kunde båda sidor höra samma saker.  Så jag förmodar att när de båda speglarna sattes in på samma sak fanns tillgång till samma ”tunnel” och till samma information.

K: Ok, det var vad jag undrade över.  Så speglarna har förmågan att visa framtiden, men en Stargate, eller den utrustning som gör Stargate tillgänglig, eller ett maskhål, är för tidsresor?  Eller?  Vi talar här om två skilda saker?

Dan: Ja.

K: Använder de samma teknologi?

Dan: I stort sett, ja.  Originalutrustningen var Stargate-apparaten.  Den blev sedan utrustad med mer kraft, om du vill, med användande av dessa dörrposter. Hur de ökade kraften, hur den stabiliserades, vet jag inte.  Du behöver tala med en fysiker om det.

K: Ok.

Dan: Emellertid …

K: De ökade kraften tillräckligt tills det blev en spegel?

Dan: Nej. Det skulle pumpas upp mer kraft för att stabilisera ”portgången”, för att gå igenom in till ett annat rum, som i grunden är samma sak, därför att distans och tid är relativt – gå igenom in till en annan tid.  Spegelns anordning är en tillbakakonstruerad Stargate.

K: Ok.

Dan: Så den var faktiskt tillbakakonstruerad från originalet av cylinderpackningens data, som gjorde det möjligt för oss att producera Stargatens anordning för tillgänglighet, om du så vill, det som vi kallar Stargates.

K: Uh huh.

Dan: Det är en tillbakakonstruerad anordning, ”The Looking Glass” eller spegeln.  Så spegeln är en sekundär anordning och den började användas under 60- och 70-talet och Will såg en av de första generationerna av den, efter vad jag förstår, en mycket stor apparat. De blir alltid mindre så småningom. Titta på vad som hänt med datorn!

K: Wow, Will såg den?

Dan: O ja.

K: Will …

Dan: Will Uhouse.

K: ... Uhouse såg originalet av The Looking Glass?

Dan: Han såg en av originalspeglarna demonstrerad.  Och den skall faktiskt vara med i den DVD som vi håller på att göra klar för att ge ut, själva den intervju där han påstod att man sköt en kula, tror jag att det var, genom ett objekt, och det var en tidsfördröjning där kulan verkligen passerade genom objektet och där man kunde se kulan när den passerat objektet, eller projektilen om du vill, ett slags gevär, tror jag. Efteråt såg de intrycket på apparaten. Så de var redan igång med detta under det tidiga 70-talet fram till mitten av 70-talet, försöken med tidssekvenser.

K: Var inte originalet av Looking Glass tillbakakonstruering från utomjordisk teknologi?

Dan: Jo.

K: OK. Men där var också information omkring cylinderpackningen …?

Dan: Um hmm …

K: … som de också använde, och att dessa cylinderpackningar också kom från en ras utanför vår värld.

Dan: Från … nej, cylinderpackningen gjorde inte det.  Informationen om dem gjorde det.

K: Som kanske var The Anunnaki?  Är det …

Dan: Det skulle inte kännas bra att karaktärisera dem med det namnet.

K. Ok.

Dan: Det skulle det verkligen inte, nej.

K. Men det var utomjordisk teknologi, från början?

Dan: Ja.

K: Ok. Och vid den här tidpunkten, liksom ...Säg att det var under 60-talet? Eller 50-talet?

Dan: Well … Ja.  Det var då de började med att verkligen visa stort intresse av att faktiskt bygga anläggningen för att få möjlighet att se över kurvorna av tidsrymden så att de kunde se in i framtiden och en del av det förflutna, men i huvudsak framtiden.

K: Ok. Så där har vi alltså vår Henry Deacons kontakter när det gäller The Black box som kom på en av farkosterna.

Dan: Uh huh.

K: Och jag vet inte om du känner till den svarta boxen?

Dan: Uh huh.

K: Blev du utsatt för detta också?

Dan: Ja. Det var någonting som vi kallade The Cube (Kuben) eller Den Gula Disken, ja …

K: OK Men det var väl inte … Var det en Looking Glass?

Dan: Det är en variant av teknologin.

K. Ok.

Dan: Emellertid, när The Looking Glass visar sannolikheter, eller har visat sannolikheter, borde Kuben reagera med folk närvarande, så här var en förändring, om du så vill, över vad du såg från det.  Den skulle faktiskt kunna snurra ut som en gul disk från toppen av det … det är därifrån som ordet ”Yellow book” ursprungligen kom från.

K: Jaha, Ok, Jaha.

Dan: Och, beroende på vilken mottaglighet ... ungefär som när lille Yoda talar om för unge Luke ”Bring in there what you have with you” (ta med dig in det du har med dig).  Du vet, vad det än är du tar med dig.  Du kunde sedan förändra perspektivet, ”tilten” om du vill, orienteringen eller vinkeln av informationen som presenterats tillbaka till dig.  Så, om du inte var bra förberedd för att ta hand om något sådant, så gör mänskligt ingripande och mänskliga känslor att det blir en instabilitet i den ursprungliga informationen.

K. Ok. Det är det som hände med de svarta boxarna, då?

Dan: Ja.

K: Ok.  Men med speglarna …

Dan: Jag använde faktiskt detta till vår fördel på T-9, därför att det faktiskt överlämnades till T-9, och jag framförde en viss information som orsakade lite uppståndelse under mötet och de fick visst borttagande flyttat och Lotus togs bort från kalendern, och liknande saker.  Jag orsakade en del trubbel med andra ord.

K. Kan du utvidga det lite?  Är du villig att utvidga?

Dan: Well ... låt mig överväga vad jag skall och inte skall säga...

Under förhandlingarna för Tau 9-6 blev jag tillfrågad om jag kunde lämna en modell för Lotus.  Faktum är att både Marcia och jag blev tillfrågade därför att de anade att hon var involverad. Jag gick med på att göra det, vilket är vad du svarar när du är en svuren agent.  Det är JA - såvida där inte finns mycket stora protester.  Jag togs till platsen där avtalet verkligen förhandlades fram.

För att ge en kort beskrivning av naturen hos Lotus: vad som hände var att P-45 använde Lotus. De ville använda Lotus för tillbakakonstruktionen av deras eget neurologiska problem.  Jag var emot användningen av det, men ändå hade jag order att förse dem med en modell.  Jag var förberedd att göra det men jag hade också tillåtelse att visa dem möjliga resultat.

Så, faktum är att The Yellow Book, Kuben, användes för den avsikten. Chockerande nog så fick de se sig själva stående på benen från deras egna familjer, och saker liknande det, i visionen och de beslutade till sist att avlägsna Lotus såväl som vissa borttaganden från avtalet Tau-9.  Så vi lyckades bra med att ta bort vissa saker och jag tror att jag nu kan nämna det, därför att vi är bara ett OF-9- och ett Tau-9-avtal från passagen genom … avslutningen på passagen genom den galaktiska planen.  Så jag tror att jag är ganska säker när jag nämner det nu.  De har ingen möjlighet att få tillbaka det och få in det i avtalen och allt det, på den tid vi har kvar.  Med andra ord, de är utmanövrerade, och det är vad som händer när du förhandlar om avtal.

Anteckning till nedteckningen från Marci McDowell:

OF-9: Dan refererar till ”Omicron Phi9” Treaty System, dvs Traktatsystemet som inte involverar P-45ks och Tau 9 eller T9 Traktatsystem som i sin tur involverar alla delar inklusive P-45ks. Han talar exakt om ”Omicron Phi 9-8”, avtalsmötet som är avsett att äga rum 2009, och ”Tau-9-7”, FINAL-avtalet som skall ske 2012.

K: Så du använde kapaciteten hos The Yellow Book eller lite av Black Box för att visa dem framtida konsekvenser …

D: Exakt.

K: ... av vad som händer vid användandet av Lotus för en utvidgning av, eller för att korrigera, deras eget problem?  

D: Det är riktigt. Och det var förvrängt av … det fordras en stor portion känslor för att förvränga det och ljudupptagningen som kommer med det. Men jag vill bara säga att jag är extremt intensiv när det gäller min invändning till att Lotus används och uppenbarligen var den invändningen tillräcklig för att förvränga bilden tillräckligt för att få dem att förskräckt hoppa tillbaka i skräck.

K: Wow, så … Okej. Och detta är på sätt och vis för publikens skull till en viss nivå … du har sett det i, jag gissar, Yellow Book eller i Looking Glass (och du kan rätta mig på vilken av dem det är), framtiden för Lotus, effekten av den, hur Lotus blev … du vet, när det väl tagits fram av dig …

D: Ja, faktiskt, nej.  Nej det har jag inte. Rapporterna till mig som kom angående framtiden för Lotus, som inte skulle gå i djupet den här kvällen, gavs till mig som en information.

K: OK. Så du såg den inte?

D: Personligen såg den? Nej, det berättades för mig.

K: Jag förstår.

D: Det var under de tidiga åren. Jag säger ”tidiga åren” med Lotus. Det har bara hållit på under 6 år nu (sedan 2001).

 D: Det var under senare halvan av 2001 och detta var en ”bytesaffär” för dem för att få viss information från … som Chi’el’ah visade mig. Jag krävde viss information tillbaka, och det var faktiskt information angående tidsresor, därför att de höll fortfarande på med att försöka … du vet, de var fortfarande tystlåtna och ville inte informera mig om vad den verkliga naturen var i situationen så sent som 2001.

K: Med det menas att den verkliga situationen var ... menas hur stor tillgång till Stargates, till tidsresor de faktiskt hade?

D: Rätt. Hela avtalssystemet, situationerna som involverade avtalen, deras resultat, den faktiska potentialen för både Tidslinje nr 1 och Tidslinje nr 2, utfallet av dem. I fallet som vi är inne i just nu, så verkar det vara en variant av Tidslinje nr 1 – och det är bra. För allting jag har sett och läst och har fått rapporterat till mig angående Tidslinje nr 1, så kommer det inte att hända på exakt det sätt de trodde skulle ske. Men igen, det kunde det inte, därför att vi har gjort förändringar under vägen som ledde oss bort från Tidslinje nr 2, och att göra det, vår framtid …

Återigen, jag betraktar vår framtid som någonting som är ganska mycket en blank griffeltavla. Vi skriver den för oss själva. Och vi ser nu något som kommer, som är lite annorlunda än prognoserna i möjligheterna som vi ser. Och jag gillar vad vi ser hittills, men du vet, vi står fortfarande inför utmaningar, försämringen av miljön etc. Men förhoppningsvis kommer vi att kunna resa oss inför utmaningarna.

K: Okej, så detta är intressant därför att det låter som om Chi’el’ah hjälpte dig med att få större tillgång till underrättelser om vad Looking Glass och MJ12 …

D: Ja, det var information som han gav mig som framkallade frågor. Och det faktum att de inte ens ville gå in på långrandiga diskussioner med mig under det sena 90-talet angående vad han verkligen var.  Efter att vi hade argumenterat i åratal för att komma underfund med var materialet hade kommit från, då fick vi slutligen tillgång till materialet.  Jag menar – detta pågick år efter år.

K: Men din interaktion med Chi'el'ah ledde dig en väg och gav dig en del information och MJ-12 hade sedan en annan del. Är inte det rätt?

D: Ja, de var inte … de var faktiskt inte … det var inte det att de hade en annan del av information. Han berättade för mig … han talade om vad som i grunden höll på att hända.

K: Okej.

D: Och de gav helt enkelt inte den information som de ansåg vara en ”måste veta situation”.

K: Jag förstår. Så …

D: De ville bara inte berätta för mig vad de kände att jag behövde veta.

K: Men lite gjorde de … ja, detta är min parafras, men lite visste de väl att Chi'el'ah i grunden tipsade dig?

D: Han vägledde mig och han informerade mig om sina perspektiv angående avtalen.  Jag visste att något var på gång och det är till slut vad de ville veta, och jag sa: ”Well, för att du skall veta om den här sortens saker, då behöver jag veta lite om vissa andra saker”.  Du vet att det var ett verkligt quid pro quo-situation (dvs en bytessituation) och de sa: ”Okej, vi skall berätta för dig om du berättar för oss”.  Så jag berättade för dem och de berättade lite mer för mig. Och det var ungefär vid samma tidpunkt som Lotus faktiskt startade, 31 maj 2001, en händelse som tog mitt prosaiska projekt och bokstavligen slängde det i soporna och det blev vad det är nu, vad detta projekt är nu. Och som ett resultat av detta så fann jag också ut från dem var de sa att Lotus slutligen var destinerat till. Och det är, som jag sa, en diskussion som vi får ta vid en senare tidpunkt.

K: OK. Men är det inte sant till en viss grad att Lotus skulle kunna hjälpa Chi'el'ah nu?

D: Det var uppfattningen av P-45 J-Rods, och det är inte min uppfattning.

K: Jag förstår. Så … för jag gör en åtskillnad mellan Chi'el'ah, som är vad jag förstår en P-52a, och P-45orna.  Så, men de är på samma …

D: De är på samma tidslinje, samma spår, men bara separerade av 7000 år.

K: Så, även så …

D: Vilket är en ganska stor separation.

K: Så vad vi har här … vad du säger är att, på ett sätt, Chi'el'ah kunde inte få fördelen av Lotus, därför att …

D: Inte heller frågade han efter det.

K: Okej.

D: Nej han frågade inte ens efter det. Och jag vill säga detta. Detta är något som David … jag talade med David i telefon för inte så länge sedan.  Jag utelämnar hans efternamn men jag tror att du vet vem jag talar om.

K: Säkert, men vi kan använda hans namn, om det är okej för dig.

D: Jadå, jag menar David Wilcock.

K: Ja, för vi har spelat in en intervju med honom.

D: Åh, jasså. Underbart. Och han pratade? Vi diskuterade samma sak, som var Boxen, Kuben. Och jag sa: ”Jaha, men en underlig sak inträffade. Jag var pro temp eller gjorde MJ-9 för 12an som ett resultat av ett vad som pågick inom MJ-12. Och jag fick en chans att se vem som blev den sista MJ-9 innan uppskjutningen.

Innan jag träffade henne, hon var den första kvinnan som någonsin suttit i 12an, fick jag en chans att titta på vissa dokument och se igenom vissa arkiv i Washington, innan jag flög över kontinenten och träffade en del folk och sa till dem att jag inte var intresserad av deras erbjudanden. Jag talar om en tripp till Bryssel.

K: För att träffa Illuminati?

D: Ja. Och under samma tid försvann Kuben. Och den har inte setts till sedan dess.  Och den försvann från arkiven.  Naturligtvis har jag ingen aning om var saken kan vara, men jag vet detta: Jag är lycklig över att de inte kan hitta den! För vad de gjorde var att de skickade runt den här Kuben …

Och det var en fråga som Bill ställde till mig, om det fanns bara en upplaga av Kuben. De skickade den här Kuben runt från det ena landet till det andra, till eliten i länderna, för att se in i deras egen framtid så att de kunde välja de bästa vägarna för sig själva. Varför lever de inte bara sina liv?  Och varför försöker de inte att vara goda människor?  Varför behöver de en liten svart låda som talar om för dem när de skall hoppa och hur de skall hoppa?  Det är inte att vara en hel människa, åtminstone inte från mitt perspektiv och de från våra vänner. Det är inte att vara en fullödig människa.

Så, vad jag förstår, den försvann.  Nu, där har varit vissa påståenden som har gjorts, att under den tiden när jag hade … Är det nästan ett år sedan nu? Det var nästan i slutet av förra året, var det? Jag hade ett svårt anfall och var faktiskt helt utslagen för en tid, och det var en stor uppståndelse för att komma över till min lägenhet för att hitta någonting där. Vad det var för objekt vill jag inte ens kommentera. Men jag säger detta till alla: vem som än tog den så är den i goda händer och kommer inte att användas till att skada mänskligheten.

K: All right.

D: Faktum är att den faktiskt är i säkra händer som kommer att skydda den från att användas till att skada mänskligheten.  Den har än så länge bara använts till … frånsett … ja, jag menar jag måste rättfärdiga mig eget uppförande i Bandelier genom att använda det för att få bort Lotus och bortföranden. Men jag tror att det var av en nyttig anledning.

 Anteckningar till nedteckningar från Marci McDowell:

Bandelier: Dan referrerar till the "Bandelier" National Monument, där Tau 9-6 Treaty- sammankomsten hölls.  See: https://www.nps.gov/band.  P-52k delegaterna kördes in från det närbelägna LANL [Los Alamos National Laboratory], och P-45ks använde Tyuonyi- ruinerna som platsen för att släppa av folk, därför att de såg ut som en 9 och puebloruinerna i sig själva såg ut som Inka City, Mars.

https://www.pirateplanet.com/nm/small/Bandelier_Ruins_2.jpg

K: Right.

D: Men det har använts sedan dess, faktiskt ända sedan 50-talet av potentaterna, av ledarna i olika länder för att förvränga den mänskliga rasens historia.

K: Wow. Det är otroligt!

D: Och vanligt folk, den vanliga människan, alla av oss, har rätt till en framtid som är vår egen, och inte att bli lurad och designerad och förkunnad för och provocerad av blåblodiga personer som känner att de är ovanför alla andra.

K: Ja, tack så mycket Dan.

D: Tack själv.

K: Jag tror att vi alla är skyldiga dig ett stort tack för detta.

D: Ja, jag är bara… jag är glad att föra vidare informationen. Jag är hedrad att få föra vidare informationen eftersom jag förstår att The Yellow Book inte längre finns tillgänglig.

K: Ja.

D: Det är allt jag vet om det, dock.

K: Jag förstår. Jag förstår totalt. Och tack för den informationen.

D: Det kanske också är orsaken till att Illuminaterna inte har gjort något mot oss, och det kanske också är en anledning, i slutändan, varför den gamle Magi inte har gjort något och varför de alla är så tysta… Hmmm.

K: De har inte längre övertaget.

D: Folket borde ha övertaget och de borde ha övertaget över sitt eget öde och det är därför vi två har gått så långt som vi har gjort för att röja NSSM200-rapporten som tillkom under Ford-administrationen, som jag tror var skriven av Dr Henry Kissinger och vari han föreslog en möjlig användning av mat som ett vapen och dess användning mot, faktiskt, som ett verktyg mot den tredje världen.

Notering till nedteckningen från Marci McDowell:

"NSSM200": NATIONAL SECURITY COUNCIL WASHINGTON, D.C. 20506 den 24 april  1974; National Security Study Memorandum 200

Vid samma tid noterade vi ett samband med fynd från IPCC-rapporten angående den globala uppvärmningen.  Om världens normala temperaturer ökar, jag tror mellan 2 och 3 grader C, skulle grödorna på den norra hemisfären, på de högre latituderna, öka.  Emellertid, om det går över de graderna så kommer grödorna att minska.  Ändå på de lägre latituderna… det är förresten där du finner flest länder i tredje världen… ökningen av de 2-3 graderna C kommer att orsaka svält och förlust av grödor.

K: OK.

D: Så är inte det lustigt hur de bara tillåter den globala uppvärmningen att öka genom provocerandet… med användningen av fossila bränslen?  Jag säger inte att detta är hela orsaken.  Det är det inte.  Det är cykler involverade, kortsiktiga såväl som långsiktiga cykler. Men är inte det lustigt?  Och det är min bästa gissning att de antagligen kommer att ta just tillräckligt med förbättrande steg mot att man når en nivå där de högre latituderna troligen inte förlorar sina grödor – just där du finner majoriteten av de rika länderna.

K: Intressant.  Det är faktiskt en fascinerande viktig observation.  Jag tror att det också är intressant att de flesta av de grödor som växer gör det på de lägre latituderna.  De är inte i Nordamerika längre.

D: Det är rätt, men du har dock bärkraftighet där.

K: Säkerligen.

D: Var som helst där du har förlust av grödor och skördar i de lägre latituderna så har du också förlust av en stor del av befolkningen från den tredje världen, vilka tyvärr, enligt vad dokumenten säger, en del människor anser vara umbärliga.

K: Right.

D: Vi känner inte på det sättet.

K: Det där är rapporten från Iron Mountain… som också talar om sådana saker.  Och du är väl bekant med den?

D: Jag har hört om den.

K: OK.  Den är faktiskt tillgänglig på nätet… It's freely available on the net så att man kan läsa den och den talar om något liknande.

D: Du vet, jag är inte en person som tycker om att blanda mig i politiken alls.

K: Jag vet det.  Jag…

D: Jag tycker om att stanna vid undersökningar.

K: Men på samma gång…

D: Men på samma gång, jag menar, du vet, när vi började få höra att Codex hade kommit på plats – som faktiskt begränsade värdet på mat.  Oh, du kan ha all den mat du vill ha och ändå svälta ihjäl medan du äter den, om där inte finns några näringsämnen.

K: Right, absolut.

D: När jag först hörde om att mat används som ett vapen och att det hade använts i samband med användningen av fossila bränslen, då började jag personligen bli riktigt arg.  Det finns ingen person på de lägre latituderna som är värd mindre än vad jag är.

K: Right.

D: Du vet, alla människor är värda exakt lika mycket på den här Jorden och tyvärr finns det individer som känner annorlunda.

K: Jag förstår. OK, så Bill, frågan du ställer är: Först av allt så nämnde du Will Uhouse.

D: Sonen till Bill Uhouse.

K: Sonen till Bill Uhouse?

D: Right, right.

K: Han är välkänd.  Vi ingåg inte att det faktiskt var… att det var sonen du talade om, som hade tillgång till den där teknologin.

D: Jo, jo. Bill var den som byggde avionics och testutrustningen som tillbakakonstrukerade ARV testutrustning och avionics.  Jag såg faktiskt en del av utrustningen (och detta finns på den tape som Marcia och jag gjorde)… i ett rum.  Jag såg verkligen en del av utrustningen, en del av den diagnostiska utrustningen, i B-bukten, under Galileobukten, som han faktiskt byggt. Och så när jag började beskriva den så tittade Will på mig och sa: ”Oh, det är den som min pappa har byggt”.  Så vi hade en liten trevlig koppling där.

D: Så du säger att…

D: Men det är Will som hade erfarenheter runt Looking Glass-utrustningen under 70-talet. Hans son, Bill Uhouses son.

K: Och Will Uhouse, lever han fortfarande?

D: Ja, naturligtvis.

K: OK. Därför att detta är mycket intressant…

D: Och hans fru, Teri.  De möttes faktiskt, av vad jag förstår, under en konversationskurs angående vår information som skulle gå ut till allmänheten. Teri och Will mötte varandra, blev kära och gifte sig.  Det får mig att känna mig på något sätt mycket bra.

K: (ler och skrattar). OK, så det låter som om Will vet ganska mycket om vad som får ARV att fungera, då…

D: Uh huh.

K: Om hans far hade någonting att göra med tillbakakonstruktionen.

D: Uh huh, ja.

K: OK. Så 1947, när Kuben upptäcktes, då måste det verkligen ha skruvat upp idén om de två tidslinjerna genom att få in möjligheten till… jag menar, jag vet inte vad de två kan och inte kan göra…

D: Jaa, först och främst, Kuben upptäcktes faktiskt inte 1947.  Det är en mix av historier involverade här.  Kuben var faktiskt… Informationen om Kuben och dess existens var känd redan 1946.  Den var vidare diskuterad 1947 efter en viss krasch i Mellanvästern, en stat i sydväst, New Mexiko, och följden blev att, under det första mäklandet för avtal mellan Orions och Eisenhower, Kuben överlämnades till Eisenhower.  Faktum är att den förväntades bli överlämnad till FN och den var faktiskt bortsmusslad av USAs Militärmyndigheter.

K: OK.

D: De överlämnade den inte.

K: Men på det sätt som du talar om Kuben låter det som om den förenas känslomässigt med åskådaren, på något sätt.

D: Det gör den.  Och faktum är att den överlämnades… Det var faktiskt Orion-teknologi.

K: OK.

D: Och den överlämnades av dem i en anda av goodwill, men de gjorde en missbedömning av vår evolutionära stat, vår förmåga att ta hand om Kuben.  Och handskas med utrustningen. De trodde att vi var mer balanserade än vad vi verkligen var.

K: OK, detta öppnar nästan Pandoras ask, i meningen av USAs historia.

D: Det är Pandoras ask!  Ja!  Jag är inte säker på exakt vad som ses som relativt till Kuben när det gåller 911.  Emellertid, den analys jag blev ombedd att göra… (naturligtvis betalade jag priset för att verkligen ha gjort det, och återigen så vill inte folk höra de svar jag kom fram till).  Men… analysen jag gjorde indikerade att helt säkert är där, minst sagt, en stor misstanke när det gäller förseningen av respons.  Och information som jag har direkt från en av de tidigare medlemmarna var faktiskt att vi var medvetna om (men detta var teknologin från Looking Glass, inte Kuben).

 K: Jag förstår.

D: Det som vi var medvetna om i mitten på 90-talet var att det skulle komma ett islamiskt extremistkrig mot USA.  Vi var också medvetna om vissa alternativa situationer som de använde statistik från Looking Glass för att beräkna.  Där fanns en möjlighet att välja mellan olika bilder för att visa vad som kunde inträffa samtidigt, och en annan möjlighet vid samma tidpunkt.  Och, från deras perspektiv, att den minsta av de två konsekvenserna var 911.  Jag är medveten om vad den andra möjliga konsekvensen var.  Jag är inte villig att komma ut och börja nämna det, därför att jag inte vet vad konsekvenserna är av att tala om saker som ännu inte har hänt, fast möjligheterna existerar att de kan hända.

K: Yeah.

D: Så, du vet, jag känner mig lite… där är en liten press när det kommer till det där, men…

K: OK. Du säger i alla fall att Looking Glasses har blivit, som du kallade det, tagna ur bruk.

D: Yes, ma’am.

K: Och med det menas kastade överbord?

D: Kastade överbord, ja.

K: OK.

D: De är bortkopplade.

K: Och du säger att det fanns 50 st utrustningar som var gjorda av människor?  Och jag förmodar…

D: Jag sa åtminstone 50 st.

K: … det skulle ge åtkomst, eller skapa, Stargates från naturliga vortexar.

D: Ja. De skulle dra in dem och göra dem tillgängliga.

K: Och ett Looking Glass är inte detsamma som en Stargate.

D: Nej.  Ett Looking Glass är en tillbakakonstruerad form från originalet av cylinderpackningens beskrivning på hur man bygger enheterna som gjorde Stargaterna, så att… i grund och botten kunde du ta en Looking Glass-enhet och göra några förändringar i utrustningen, lyfta upp det på en vinkel, sätta fältposterna runtom och öppna upp ett hål för att stiga igenom.

K: Säkert. OK, men Looking Glass kan visa dig framtiden.  Så säger vi nu…

D: Framtida möjligheter.  Inte framtiden.

K: OK, så vi säger att det fanns 50 Looking Glasses i funktion, såväl som…?

D: Oh nej, det fanns mycket färre.  Vi hade ett basmonopol över Looking Glass.  Vi och Indien.  Indien mäklade tidigt med Indira när Indira Gandhi mäklade med Majoritys kommitté mellan USA och Sovjetunionen, därför att Sovjet hotade att starta sitt eget avtalssystem med utomjordingarna, vilket skulle ha blivit ohållbart.

Vi gick med på att utvidga MJ-12 från en helt och hållet driven och helägd amerikansk operation till en internationell operation.  Således föddes Committee of the Majority mellan 1963 och 1967. Och när den informationen mäklades ut, så hände det parallellt med FNs traktat som involverade sådant som testförbudsavtalet och avtalet för yttre rymden.

Så det gjordes samtidigt i hemlighet med FNs support.  Diplomaterna gick fram och tillbaka och mäklade upp en öppning så att avtalssystemet skulle bli ett enskilt avtalssystem och således hållbart och hanterbart för, förhoppningsvis, ett gott resultat.  Och vi kommer att få veta inom de närmaste åren om det var framgångsrikt eller inte.

K: OK, så detta är verkligen fascinerande.  Du säger att en del andra länder, Indien bl a, hade tillgång till tekniken för Looking Glass.

D: Ja, de hade det i skrift så långt tillbaka som 60- och 70-taletn när det faktiskt var tillbakakonstruerat från materialet för Stargaten.  Och så vid samma tid som Will Uhouse,       t ex, såg på den tidiga generationen Looking Glass, så hade Indien densamma.

K: OK. Och är du fri att tala om vilka andra länder som hade tillgång till det?

D; Till informationen?  Eller till utrustningen?
 
K: Till Looking Glass, till ett Looking Glass, eller till förmågan…

D: Nej

K: … att skapa ett Looking Glass och se tillbaka… se på tiden, titta framåt in i deras egen historia…

D: Nej, nej.

K: Var det inte acceptabelt?

D: Nej, nej, och jag skall tala om för dig varför svaret är nej.  Inom avtalen, Looking Glass såväl som Stargaten och även Kuben och ”informationsrörelsekapseln”, är alla innefattade i avtalssystemet.  Inom det avtalssystemet förhindrar och tillåts också vissa avsnitt av information bland delegater om var materialet för Looking Glass är och var informationsflödet är, var tillgången finns.  Att vara en sådan person, jag stod i Bandelier och ansågs vara en delegat, är orsaken till att jag inte kan tala om något för dig.

K: OK, så du kan inte tala om för mig vem som har…

D: Nej.

… tillgång till den teknologin.

D: Bortsett från Indien och USA, nej.

K: Men vi kan förmoda att några länder kanske, jag menar ledarna i några länder, kanske har haft tillgång till den här teknologin vid något tillfälle.

D: Jag tror att det är riktigt att säga att vi kan förmoda att de hade tillgång till informationen från det.  Men jag skulle inte sätta någon karaktäristik över något förmodande av vem kanske eller kanske inte har haft det.

K: All right, ja, jag tror…

D: Jag tackar för frågan i alla fall.

K: OK, men det ger ju också dig ett helt annat sätt att se på historien.  Jag menar, säkerligen…

D: Det gör det verkligen.

K: Jag menar… du vet, det här materialet måste ha blivit något naturligt för dig, precis om att gå upp på morgonen och ta en kopp kaffe.  Detta är alltihop en del av din världsbild.

D: Nah… där är ingenting så naturligt för mig som att gå upp och ta min kopp kaffe! (stort skratt):

K: OK.

D: Och vi skulle aldrig ha byggt… Stargaten, ja, OK, för avsikten att kunna tala med besökarna från andra tidslinjer.  Ja, absolut!  Men Looking Glass, nej.  Det gjordes på grund av vårt eget tillkortakommande, som människor som traktar efter saker som vi kanske inte borde ha försökt att gripa tag i. Det borde aldrig ha blivit byggt.

 K: Det ger dig makt, eller hur?  Vi talar här om makt, och missbruket av makt.

D: Ja.

K: Jag menar, i grund och botten, eller hur?

D: Ja.

K: Så…

D: Och jag är motståndare till det missbruket.  Faktum är… ja, jag kunde säga emot missbruket… jag är emot dess användande. Punkt.

K: Så låt oss säga att man har Looking Glass, och du säger att det visar möjligheter, och en av de saker vi undrar över är: hur gör det det?

D: Ja, så vitt jag förstår (och jag talade med Bill bara för en liten stund sedan om det, en liten stund sedan), ringarna och mängden av information via energi som passerar in i det.  Och jag måste vara mycket försiktig med detta… positionen av ringarna, deras orientering, energin som flödar genom dem, positionen på cylindern, etc – för du kan resa upp  cylindern på en armatur på insidan av dess centrum – allt kommer på plats som om du har en lök, med de olika lagren i löken.

När du rör dig genom de olika energinivåerna rör du dig också genom de olika lagren så att du får olika bitar av information.  Föreställ dig nu ett nästan oändligt antal lager, överlappande i likhet med positionerna av ringarna och en nästan oändlig mängd av energi som du kan lägga till eller subtrahera, höja upp eller minska ner.

K: Ja, det låter på sätt och vis som…

D: Istället för att gå upp genom 1 hertz eller 2 hertz, kanske genom en tusendel av en hertz, upp och ner.

K: Men det låter som om du arbetar med… nästan som en kaleidoscopeeffekt.  Du vet, som ett kaleidoscope, ett verkligt kaleidoscope. Det sätt du skall vrida och vända och fokusera och varje gång får du en annorlunda design. Eller hur?

D: Rätt, utom…

K: Både design och färger förändras.

D: Du får en annorlunda design och färgerna förändras men det är som att arbeta med mängder av kaleidoscope där, när du hittar två olika sannolikheter som du kommer in på, du har två kaleidoscope och du gör en ändring på det ena kaleidoscopet, som kanske fungerar till en annan vinkel, förändras på ett annat kaleidoscope.  Så du får två separata bilder som du sedan har, som flashar eller blinkar fram och tillbaka. 

K: OK.

D: Men ja.

K: OK. Så, är ...

D: Det är den bästa analog jag kan… 

K: Finns det ett samspel med en dator för att få dessa lästa…

D: Ja.

K: … av sannolikheterna?

D: Ja. Faktum är att det finns ett avsnörningssystem som de använde till att faktiskt kapa av flashandet fram och tillbaka av de två sannolikheterna eller de mängder de hade vid vissa tider när det började hoppa…

 K: Men du kunde frysa dem, eller hur?  Så du kunde titta närmare på dem?

D: Vad de gjorde var att de tog bort videon och sedan integrerade den igen och tittade på de individuella videorna och sedan bestämde statistiskt hur mycket tid det tog för varje video att bestämma mängden av sannolikheter vid varje händelse som uppstod.  Och de testade detta mot sannolikheterna i fältet och sannolikheterna av framtida händelser för att få ett system som fungerade på ett vetenskapligt sätt. Och det är…

K: OK, och så, ja, jag får nöja mig med det och jag kommer faktiskt att säga att vad de kanske har gjort är då att se tillbaka för att se… med andra ord, om de såg en händelse i The Looking Glass, allt de måste göra var att kalibrera, eller se på de olika möjligheterna, för att se vilken som inträffade och sedan…

D: Det är vad de gjorde.

K: … efterhand som tiden gick…

D: Absolut, det var mitt i prick. Mitt i prick. Och du vet, en del människor brukar säga… En del människor säger att det är rökridåer och speglar, men återigen, jag fick höra någonting år 2001 som jag lever i just nu. OK?

K: OK.

D: OK? Utan att gå in på vad detta är.  Och, som jag sa, vi talar om det i framtiden.  Men det är den bästa vetenskapliga utrustning jag kan föreställa mig för bestämmandet av sådana saker.  Men då återkommer vi till den gamla frågan: Bara för att vi har makten att göra något, skall vi göra det?

K: Säkert.

D: Och jag är 100 % emot.  Hon och jag (gestikulerar mot Marcia) hade ett mer än litet utbrott vid Frenchman Mountain över detta, som faktiskt resulterade i att jag promenerade ensam vid Lake Mead tillbaka mot Las Vegas, där hon och jag gapade och skrek åt varandra längs gatan.

De gjorde tester vid Frenchman Mountain under tiden som Rosen Bridge var tillgänglig där – Einstein-Rosen Bridge – med utrustningen.  De hade förhängen uppe och allt sådant, tillräckligt så att Metro inte kunde se det från toppen på berget.  Och de hade tillträde där och det var ett misstag där och en liten explosion inträffade på den östra sidan av detta lilla… vad vi kallar Conquistador Helmet.  

Notering till anteckning från Marci McDowell:

"Metro", referens till Las Vegas Metropolitan Police Department.

Och hon ville att jag skulle gå ut där med henne för att hjälpa till med att rensa bort en del av bevisen där.  Och hon och jag hamnade i mer än ett litet utbrott, därför att jag inte ville ha någonting med detta att göra. Därför att jag inte tror… Jag är inte någon Luddite (dvs motståndare till teknisk framgång).  Jag är helt för teknisk utveckling.  Men jag tror inte på att leka med saker som faktiskt handlar om att titta in i framtiden.

Det finns en annan sak som pågick vid den tiden och det var faktiskt variationen av de kommunikationer som pågick via den här utrustningen… från någon annanstans… förmodar jag… hon vill inte, fortfarande har inte erkänt för mig, men jag förmodar att det var från Orion och det var information, försvarsrelaterad information, på hur den här typen av utrustning, hur en Einsstein-Rosen Bridge på distans, kunde användas till att dra ut information från ett försvarsdatasystem.

K: Ah ha.

D: Och då menar jag inte ett av USAs försvarsdatasystem.  Jag sa: ”Du vet vad!? Nej”.  Titta här, vi har fått teknologin här.  Vi har fått förmågan.  Vi har fått vilja och vi har fått villigheten att försvara vårt eget land utan att använda något som involverar tidsteknologi.  Jag skulle inte vilja gå emot, t ex, Gud hjälpe oss, kineserna, på marken.  Men på samma gång, jag är inte rädd för det landet heller.  Jag tror att vi borde vara diplomatiska när det gäller dem och ha en förståelse och en respekt för varandra.  Men jag är inte heller rädd för dem.  Och så, användningen av en sådan teknik är inte hederligt, för mig i alla fall.

K: Right.  Ja, det är som att veta hur spelutgången är och du kan spela till din fördel före utatt tid genom att försäkra dig om att den eventualiteten kommer att inträffa.

D: Det är därför jag var så intresserad av… När jag tjänstgjorde… Under min tjänstgöring med de jobb som involverade säkerhet och säkerhetsträning och allt det där här i Las Vegas, när jag samarbetade med Marcia och The Eye, därför att vi bokstavligen dagligen pratade om samma sak. Och angående individernas psykologi, de som kom till bordet för att spela ett spel och som fuskade för att förändra resultatet av spelet.  Och hela psykologin är någonting som jag inte är… du vet, är inte främmande för mig och det hjälpte till med, om du vill, att ladda veken för explosionen mellan mig och den där variationen av teknologi som faktiskt grundade min oenighet med dem.     

Notering till anteckning från Marci McDowell:

The "Eye" är en referens till the 'Eye in the Sky' or 'Casino Surveillance' (övervakning).

K: OK. Ja, jag förstår vad du säger och det finns en miljon frågor om allt detta…

D: Jag vet, jag vet.

K: ... som uppstår och jag skulle vilja fråga…

D: Det finns 30 av dem här. (skrattar)

K: Nu när jag vet vad jag vet och vad du äntligen kommunicerat, du säger att du inte vill använda Looking Glass för att dra fördel över land till land, men hur är det med land till utomjordiska… 

D: Nej, nej, nej.  Den borde inte användas alls.

K: OK. Jag förstår, men…

D: All right?

K: Men, finns det något annat där? Jag menar, med andra ord, är teknologin något som de använder nu för att titta på våra relationer med, därför…

D: (skakar på huvudet) teknologin används inte alls just nu.

K: OK, men anledningen till att den inte används nu är på grund av att vi är på väg in till den galaktiska… planen för…

D: (nickar ja med huvudet).  Omkring år 2017 väntar jag mig att antagligen alla dessa små bitar av utrustningen troligen kommer att samlas ihop igen, ja.   

K: Sättas igång igen.

D: Säkerligen.

K: 2017?  Det är ganska långt dit…

D: 2016, 2017    

K: Inte förrän då?

D: Troligen inte.

K: Menar du…

D: Jag räknar med att de troligen kommer att agera konservativt när det gäller detta.  Det är vad alla de kloka människorna har föreslagit till dem.

K: OK, wow.

D: Det är att handla konservativt.  Det där om den s k katastrofen från cykler, eller säsongen för katastrof av Fulcanelli, tidsperioden från omkring 1992 till omkring 2012, ligger precis runt år 2012.  När vi väl har passerat den tidpunkten, passerat 2012, borde vi verkligen ha gått igenom hela cykeln, vilket är omkring från 1980 till omkring 2016, för att bli förvissad om att tolkningen från tidslinjen från framtiden angående deras egen katastrof inte sträcker sig över ytterligare några år. Vi talar om 45 000 år eller respektive 52 000 år. Vi har svårigheter med att förstå vad som hände för 2 000 år sedan och vi talar om 50 000 år här.  Så det är mycket klokt av dem att vänta.

K: OK.  Du menar vända… Looking Glasses är tagna ur bruk, men även Stargate-teknologin.

D: Ja, ja, de är tagna ur bruk och Stargaten och Looking Glasses, jag är säker på att de alla är i sina små malpåsar och att de har blivit separerade… De tre komponenterna för var och en av dem har separerats och flyttats till olika maktstrukturer, diplomatiska och militära myndigheter runt om i världen.  Och vi talar om EU speciellt, FN och NATO.  Dessa har specifik kontroll av en av de tre komponenterna var.  Och jag kan inte kommentera vilken komponent som finns var.

K: OK. Men du säger att det finns inga som helst tvivel på att all denna teknologi har tagit ur bruk?

D: Där finns inga tvivel alls när det gäller Looking Glasses och när det gäller Stargatens teknologi att de har blivit tagna ur bruk.  Och… emellertid är det några få hot som pågår. Pågående hot från länder som påstår att de kommer att sätta ihop delarna igen och att de kommer att göra detta genom eget beslut.  Och dessa länder, om påtryckningar blir aktuella, så kommer de att sätta igång med det.

K: OK, med det menas… sätta ihop dem igen?

D: Att bygga en själv nu.

K: Ja, det var det jag menade.

D: Ja. Vad som var bevarat har nu blivit insamlat.  Jag har en mycket god försäkran om att vad som fanns där har nu blivit insamlat och tagits ur bruk.

K: Och vi förmodar att Irak är ett av dem.

D: Oh, absolut.

K: De kunde precisera i Looking Glass den absolut största sannolikheten för att dessa saker skulle inträffa…

D: Det är sant.  Det är så sant.  Och Bill frågade om ett framtida datum som involverar en annan sak, och ett år gavs till mig.  Och han sa: ja, om ett år kan lämnas för det där, varför skulle inte ett år kunna ges för det andra?

K: Right.

D: Ja, där var en största sannolikhet det året för just det.  Hursomhelst, att berätta för mig om någonting som kanske kommer att hända i framtiden som involverar ett projekt som händer just nu är en sak.   

K: Säkert.

D: Vare sig man vill eller inte, att kasta ur sig ett datum som förmodligen involverar livet och ödet för oss alla här på Jorden, speciellt för fyra och en halv, eller fyra miljarder människors död, är en helt annan sak som har en totalt annan vikt i sig.

K: Men kan vi förmoda att vi har passerat det året än?  Eller…

D: Du kan inte… Nej.  Du kan inte förutsätta det.

K: Nej, så det är fortfarande i framtiden.  Vad vi ser nu är en mycket liten sannolikhet för att den händelse, eller rad av händelser, inträffar… vid den här tidpunkten.

D: Ja. Ja. Vi ser en liten sannolikhet för att den större sortens katastrof kommer att inträffa. Jag väntar mig att händelserna som borde sätta igång det fortfarande kommer att ske.  T ex, den maximala solenergin som kommer runt år 2012 och den förväntade förlusten av GPS- utrustning och liknande saker, vilket är en del av… på webben kan du läsa om det. Engadget, tror jag, är en av de grupper som talar om förlusten av GPS och satellitkommunikationer.

K: Du menar det elektromagnetiska nätet kommer att slås ut.

D: Ja, ja. Och det borde bli den tidpunkt som jag förväntar mig den största sannolikheten för T2-händelsen, som korrelerar till historien om J-Rods och Orion.  Men det är så långt jag kan…

 K: Wow. OK. Ja, det är ju ganska nära.

D: Jag kan dock inte uppge ett datum.

K: Jaa, jag förstår.

D: Jag kan, men jag borde inte, därför att folk kommer sedan att se det datumet som ett mål, och jag… ja, det finns människor därute nu som säger: ”Jepp, det är just runt hörnet vilket ögonblick som helst nu.  Varför vill inte utomjordingarna rädda oss?

K: Jaa.

D: Vi behöver rädda oss själva.

K: Ok.

D: Och det är orsaken till att stegen har tagits som måste tas i världen, och fortfarande är på väg, så att vi skall rädda oss själva.

 

__________________________

 

 Stöd Project Camelot - Gör en donation:

Donate

Donations are not tax deductible for U.S. citizens.

Tack för din hjälp. Din generositet
gör att vårat arbete kan fortsätta.

 


Bill Ryan och Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org