Camelot logo Een nieuwe update
van 'Henry Deacon'

Home Interviews & transcripts Our Goals Round Table In Tribute The big picture Shorts
About us Get Involved Questions Contact

_____________________________


GB flag
Click here to read this page in English


1) Voor de achtergrond van Henry en een transcript van ons interview met hem, klik hier.

2) Een paar maanden later, brachten wij deze update uit, wat een samenvoeging is van de omgaande berichten die we hebben gekregen.

Alletwee deze updates zouden met aandacht gelezen moeten worden voordat de verdere samenvoegingen gelezen worden.
_____________________________

Onze laatste contact met Henry was op 30 maart, 07. Sindsdien heeft hij, ondanks al onze pogingen van ons om het contact te wederleggen, niets meer van zich laten horen. Voor ons laatste contact met hem, heeft hij ons verteld dat hij werd “gecoerd” (wat betekend dat hij gedwongen word zich op een bepaalde manier te gedragen) en dat hij zich gedwongen voelt om het contact met ons stop te zetten.

Alhoewel hij heel erg voorzichtig, (en soms zelfs op lugubere wijze) met zijn berichten was – die ons op zeer gevariëeerde en zeer creatieve manieren bereikten – onderschatte hij niet de capaciteiten van de overheden om op hun informatie te letten; zie hieronder voor details.

We gaan door met Henry te zien als een goede vriend te noemen die we hebben leren te appreciëren en te respecteren. We missen zijn vreemde berichten, zijn goede humor, en zijn sterke principes en waarden. We nemen aan dat als hij nog leeft, hij deze pagina leest. Henry, we missen de lassi! (een drank) Het zou niet hetzelfde zijn zonder jou.

Wat volgt is een verdere samenvoeging van interessante informatie. Alhoewel sommige delen absoluut ongelofelijk zijn, zijn wij ervan overtuigt dat hij de waarheid sprak.

_____________________________

Opletten

Henry waarschuwde ons dat er zeer geavanceerde technologie bestaat die zelfs buiten gesprekken kan afluisteren (die buiten plaats vinden). Hij vertelde ons dat sataliet lasers nu de capaciteit hebben om de vibraties van iemands kleren op te pikken. Het opvangen van stemvibraties door een glas tegen de muur is elementair, en een oudere techniek.

Het volgende is belangrijk voor ons om te begrijpen: er hoeven geen fysieke zendertjes meer geplaatst te worden in iemands huis. Mobiele telefoons kunnen ook geactiveerd worden om gesprekken door te voeren, zelfs als ze uitgeschakeld zijn; het beste is om de batterij te verwijderen. Onze gesprekken kunnen bijna overal beluisterd worden, op elk tijdstip, als de overheid daarvoor kiest.

9/11

Henry vertelde ons dat naast het van-tevoren weten dat iets zoals dit was gepland (zie zijn eerste interview), hij een paar uur van tevoren tot in detail was ingelicht over de plaats, tijd en hoe. De briefing vond plaats samen met een groep van andere werknemers. Hij rapporteert dat hij geshockeerd was over de relaxte manier waarop het werd aangekondigd, maar het meest door de manier van de koelbloedige reacties van zijn collega’s.

We weten natuurlijk goed hoe belangrijk dit is. 5 jaar na de gebeurtenis, is Henry misschien de eerste die met de inside-informatie komt dat 9/11 een plan met voorbedachten rade was.

Verdere details:

De toestellen die de torens raakten werden van afstand bestuurd (overwegend aan de piloten, met gemodificeerde software die de het maken van scherpe bochten onmogelijk zou maken in de autopiloot configuratie). De afstandsbediening was duizenden mijlen ver weg.

Het vliegtuig dat het Pentagon raakte was een klein, op afstand bestuurbaar militair vliegtuig. Een Boeing 757 van volledige grootte kon niet gebruikt worden omdat de aerodynamische effecten op de grond het voorkomen hadden om op zo’n lage hoogte op volle snelheid te zijn alsof het zou landen.

De zeer gepubliceerde mobiele telefoongesprekken waren gemaakt.

Hij dacht ook dat de controle over Vlucht 93, die of gecrashed of neergeschoten was in Pennsylvania, verloren was geraakt, en dat deel van het plan verkeerd was gegaan (er was nog een gebouw als doelwit maar hij wist niet welke).

Toen we hem vroegen wat er met de passagiers van vlucht 77 (het vliegtuig dat zogenaamd het Pentagon invloog) was gebeurd, antwoordde hij dat hij het niet wist.

Osama bin Laden had niets te doen met het plan behalve dat hij een USG medeplichtige was. (De USGS doet onderzoek naar de topografie van de Verenigde Staten.)

Hij vertelde ons dat dit alles was wat hij wist.

Meerdere tijdsdimensies

We kregen deze e-mail van Henry in februari 2007. We laten het in zijn geheel zien.

Bestaan wij in meerdere tijdsdimensies? Jou realiteit, op de ene manier, aan de ene kant ligt aan “jou” percepties, bewustzijn, keuzes.. van een vaste uitgestrekte oceaan van “mogelijkheden” … maar dit is alleen maar een extreem gelimiteerd model om mee te werken in een poging tot een antwoord te ontwikkelen. De Engelse taal alleen is niet genoeg om het antwoord uit te kunne leggen. De meeste mensen in de vandaag de dag “aardse” wereld kunnen niet beseffen om een antwoord op deze andere vorm van “realiteit” te ontwikkelen. De vraag zelf is niet compleet omdat, anogmaals, de meeste wereld talen niet genoeg zijn. (De talen op hun best, gerelateerd aan vier dimensies) (of aan de ene kant, de “tijd” genomen als deel van de talen) en de onwetendheid over andere dimensies, van de persoon die probeert te vragen en te begrijpen wat de definitie is van de zo-genoemde dimensies, etc. Het concept van dimensies is maar een model om proberen duidelijk te maken wat niet in “woorden” duidelijk gemaakt kan worden hier. Er ZIJN andere communicatie mogelijkheden verkrijgbaar voor ons hier, die kunnen helpen met het begrijpen van bepaalde concepten. Het uitleggen van kleuren aan een persoon die nog nooit gezien heeft. Leg deze wereld, hoe jij hem kent, hij aan een ongeboren kind, dat actieve zintuigen heeft, maar ze nog niet in onze “wereld” gebruikt. Herinner het verhaal van de Vlaklanders – of zelfs Sphereland? Op dit moment, zouden we ons moeten focussen op het wakkerschudden van de mensen …. Hen voorbereiden op een “realiteits” schokgolf.. om het lijden ervan te verminderen. Met vriendelijke groet.

Sterrenportalen

Als we het hebben over Montauk, zei Henry dat het meeste van Al Bielek’s informatie correct is. Er zijn schijnbaar verschillende soorten van sterrenpoorten; (a) het soort waar je door een klein portaal stapt en het apparaat achterlaat, en (b) het soort dat je het apparaat met je meeneemt.

Dat wat hij daarna zei klonk als “Denk aan waar je naartoe wilt gaan, en je zult er zijn.” De mentale communicatie is schijnbaar noodzakelijk. Hij gaf toe dat zover hij wist Dan Burisch zijn informatie over sterrenportalen 95% correct was, en de overige 5% van de Looking Glass waar hij helemaal geen weet van had. looking Glass-. (We lieten hem Dan’s diagrammen zien en ook Bill Hamilton’s bronnentekst.)  Henry legde uit dat dit niet betekende dat het niet bestond, maar dat hij er gewoonweg niks van af wist of nog geen ervaring met deze apparaten had.

We lieten hem Dan’s diagrammen persoonlijk zien. We keken toe terwijl hij ze zeer aandachtig bestudeerde. Toen zei hij oppeens; “Heeft hij jullie over die in Iraq verteld?” We vroegen hem of hij nog niet gehoord had van dat deel van Dan’s interview. Henry zei dat hij nog niet klaar was met het bekijken van de video’s. We vroegen hem wat hij wist. Hij zei dat de Irakese sterrenpoort datgene was waar de oorlog eigenlijk om gaat, dat de locatie ervan een van de grootste geheimen was en dat de oorlog om de controle van het portaal ging. We vroegen hem hoe hij dit allemaal wist –las hij het in een inlichtingen document? Nee, zei hij, niet een inlichtingen document. Het enigste wat hij wilde zeggen was dat het First-hand knowledge was (Informatie die je moet weten).

De verre toekomst

Henry vertelde ons dat in ongeveer 6,000 jaar tijd de Aarde vrijwel leeg is, en er geprobeerd word om haar te her-populeren. Hij zij dat grote getalen kinderen ontvoerd waren van het heden en mee zijn genomen naar de toekomstige Aarde, omdat hun genen onbeschadigd zijn. (In de toekomstige geschiedenis zal een onvoorkombare ramp de menselijke genen beschadigen.)

Hij vertelde ook dat iets na 52,000 jaren tijd, de Kijk Glas data weg schijnt te zijn en er voor de rest nog geen informatie beschikbaar is. Dit is precies wat Dan Burish ook verklaarde. ( Deze informatie werd verstrekt bij een ontmoeting. Henry maakte onzen zinnen af terwijl wij de vragen stelden.)

(Let op; Henry stelde vast dat er  “Kijk Glas” apparaten bestonden die in de toekomst –of optionele toekomsten- konden “kijken”. De technologie werd in dezelfde manier uitgelegd als door Dan Burish (zie deze pagina) die Henry niet persoonlijk kon verifiëren.)

Henry vertelde ons dat hij dacht dat er een soort van barrière was dat toekomstige mensen ons alleen maar konden bezoeken van zeker intervallen van ongeveer 6,000 jaar. Heij was gepikeerd omdat hij hier niet meer over wist. Het volgende is interessant, een snelle rekensom dat te met twee principiële soorten datums te maken heeft die verteld werd door Dan Burish, 45,000 = 7 x 6,500 en 52,000 = 8 x 6,500. Dit sloeg bij ons in als potentieel belangrijk. We dachten over waarom er geen toekomstige mensen in intermediare periodes van 46,000, 47,000, 48,000 (en zo voorts) in de toekomst er waren. Het bleek dat Henry maar 1 oplossing had.

Ongelofelijk en belangrijk, blijkt het dat de Maya bevolking (die erg beroemd zijn om hun precieze kalender die eindigt in het jaar 2012) waarschijnlijk toegang hadden tot informatie hadden die achtergelaten was door bezoekende tijdreizigers.

Een omgevings gevaar

Henry wilde heel graag Egypte bezoeken. Hij was er erg enthousiast voor, en vertelde ons dat het een probleem was. Toen we vroegen waarom dit een probleem was, zei hij dat er weinig tijd over was om daarheen te reizen. We zetten hem onder druk voor een reden, en hij zei dat het niets met oorlog of politiek te maken had. We zette hem nog verder onder druk en hij zei uiteindelijk dat het om een omgevings gevaar ging. Hij wilde er verder niets over kwijt, en ook niet waarvan hij het wist.

Ondergrondse en onderzeese basissen

Henry bevestigde dat er veel onderzeese basissen bestaan.

Chaotische harmonieuze chips

Henry ging door over de chaotisch harmonieuze chips die hij aan ons bekend maakte in ons eerste interview. Hij bevestigde dat ze vrij goedkoop en makkelijk te maken waren, en de informatie, in gesegmenteerde delen, best breed verkrijgbaar was in een zekere academische groep in de jaren 1970. Hij had geen documenten over de chip diagrammen, maar intrigerend genoeg vertelde hij dat hij 80% zeker was dat hij ze zou kunnen vinden als hij tijd zou spenderen in het zoeken in openbare domein archieven van een zekere Universiteits Bibliotheek. We weten de locatie maar voor begrijpelijke redenen vermelden wij deze op dit moment niet.

Belangrijke contacten

Henry refereerde op bepaalde momenten sterk naar het werk van Bernard Pietsch, Stan Tenen, en Richard Hoagland. Hij hierld vol dat Pietsch alles wist wat er maar te weten voel over de Grote Piramide; dat Tenen een geïnspireerd genie was; en dat Hoagland heel veel accurate informatie wist over het zonnestelsel.

Mars

Het verhaal blijkt uiterst complex te zijn, en dan kan een onderschatting zijn. Hij voerde ons delen van een kleine basis. Deze waren soms wat luguber. Wat we bij elkaar wisten te rapen was dit:

Henry verteld ons dat Mars een grote populatie van 670,000 had tot een aantal jaar geleden toe. Dit leek ons een groot aantal. We vroegen of dit allemaal mensen waren. “Dat hangt ervan af wat jij een mens vindt” gaf hij als antwoord.

De basis bestaat al een extreem lange tijd (“tien tot duizende jaren”). En zijn populatie groter en kleiner werd door de eeuwen heen. Het ligt op de bodem van een oeroude zeebodem. Het is “niet ver”van de locatie van deze NASA foto, die genomen werd door de 1976 Viking 2 lander op Mars’ zijn uitgerekte Utopia Planitia (“De Nergens Vlakte”, ergens genoemd als “Utopia Vlakte”).

Henry vertelde dat de meest recente NASA afbeeldingen, die een “Gezicht op Mars”, in een diskrediet brachten, zijn uitgedokterd, terwijl de kleuren van de Martiaanse hemel in de meest officiële afbeeldingen veel blauwer zijn dan we mogen geloven.

De Annunaki zijn een deel van de mix. Henry refereerde naar hun dat ze een aantal keer operationeel zijn geweest in de huidige tijd. Hij zij dat ze uit een ander zonnestelsel kwamen, maar hij zich niet kon herrineren waar. De Annunaki is onze naam voor hun, en ze zijn hetzelfde ras dat ook beschreven word in Zecharia Sitchin’s werk.

De Annunaki zelf zijn opgesplitst in twee fracties, waarvan er sommige vriendelijk zijn en andere niet. De meest sinistere ding dat hij melde was dat één fractie van de Annunaki jaagden op menselijk vlees, omdat ze hier letterlijk de smaak van te pakken hebben. Andere fracties van de Annunaki wilden dit voorkomen. Zo was de extreme natuur van dit stuk informatie dat (in het gesprek) Henry vaak naar refereerde voordat wij eindelijk begrepen wat hij ons probeerde te vertellen.

Klik op de afbeeldinge aan de rechterkant om een screen shot van een klein deel van de e-mail met het verhaal wat wij hebben gekregen. Let erop dat het woord “appears” (het lijkt er-op) weer op typische voorzichtige en exacte manier van Henry, schuin gedrukt is en de typefout in “Sumerian”. We laten de e-mail precies zo zien zoals wij hem gekregen hebben.

Transporteren gebeurd op twee manieren: sterrenportalen voor personeel en kleine objecten, ruimteschepen voor grotere objecten en vracht. De alternatieve vloot heeft de code-naam SOLAR WARDEN (Betekend zonne wering)

We hebben hier voor het eerst van een andere bron van gehoord, en vroegen Henry over de codenaam. We stuurden hem twee aparte e-mails, elk simpel met één woord: SOLAR, en toen WARDEN. We noemden geen context, of reden voor onze communicatie.

Het antwoord kwam meteen daarna in drie aparte e-mails, ieder van een ander adres. In de eerste stond MARS, de tweede ALTERNATIEF en de derde had als onderwerp “Niet hier beschikbaar” en gaf deze url als zijn enige inhoud. We waren onder de indruk.

Het meest controversiële was, dat Henry een aantal hinst gaf in vershcillende gelegenheden, dat hijzelf op mars was geweest. De eerste gelegenheid was in een gesprek, toen we spraken over de basis. We vroegen hem impulsief of hij er was geweest.

Er was een hele lange pause. Uiteindelijk glimlachte hij en zei: “Ik speelde veel ping-pong en keek veel TV”. Hij zei dit later nog 2 keer op andere momenten in ons gesprek. In ieder geval kwam het erop uit dat hij persoonlijk de basis had bezocht.

Later, in aparte gesprekken, zei hij dat een reis door een sterrenportaal ‘direct” was, en hij gaf de impressie dat de ervaring van de sterrenpoort overgang in eerste instantie dieroriënterend en buitengewoon was. Hij beschreef een door mensen gemaakte sterrenpoort als een optieloze grijze oppervlakte. Natuurlijke sterrenpoorten, zei hij, zien er anders uit en zijn moeilijker te ontdekken.

Het leek erop alsof hij er sterk mee instemde dat wij de basisbedoeling ervan vonden dat het ongelofelijkheid moest uitstralen.

We hebben dit deel van Henry’s verhaal achtergehouden tot nu toe om het overduidelijke risico om hem in een discrediet te brengen tegenover sommigen. Intellectueel gezien stimuleert het ons dit te rapporteren, omdat Henry niets meer van zich laat horen.

2. Mai 2007

_____________________________


Steun Project Camelot - maak een bijdrage:

Bill Ryan und Kerry Cassidy

support@projectcamelot.org