Camelot logo Vårt oppdrag

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________

 Målet til Project Camelot er å være et redskap som researchere og varslere kan bruke for nå ut med sine historier.

    Vennligst klikk her for vår intervjuside.

_____________________________

Oversikt og vårt oppdrag:

Å sørge for tilgang til alle typer media for researchere, aktivister og varslere, for på den måten å få sannheten frem.

Vårt fokus inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:
    utenomjordisk besøk og kontakt
    tidsreising
    mind control
    klassifisert, avansert teknologi
    fri energi
    mulige, kommende jordendringer
    å avsløre planer som eksisterer for å kontrollere menneskeheten.

Å etablere en 'trygghet i antall' og forene disse ulike faksjonene under en beskyttende paraply for aktivister og varslere som er bekymret for tryggheten til seg selv og sine nærmeste.

Å gi en hyllest til alle de aktivistene
som har jobbet til fordel for menneskeheten innen ulike felter som utfordrer paradigmer, og som har lidd eller blitt stilnet for å ha fortalt sannheten.

________________

I hyllest:

Mange modige og frittenkende individer har lidd for sin forpliktelse om å hjelpe menneskeheten.

Vi hedrer dem her, og tilbyr beskyttelse og støtte for de som vil følge i deres fotspor.

Vi er engasjert i å få frem sannheten.

Klikk her for vår Hyllestside, hvor vi hedrer et antall eksepsjonelle menn og kvinner som har betalt den høyeste prisen for å ha fortalt sannheten.

________________

Project Camelot...

Gjør aktivister innen felter som utfordrer paradigmer i stand til å komme med sikre uttalelser om sitt arbeid, sine intensjoner og sin positive sinnstilstand.

Sørger for tilgang til alle typer media. Målet er å få frem sannheten og sørge for passende og sikker publisitet for alle de som har informasjon å dele, men som frykter represialier for sitt standpunkt.

________________

Vi skal lykkes.

Da vi består av lyd, sinn, hjerte og ånd, erklærer vi hver det følgende som sant:

Vi har ingen intensjoner om å ta vårt eget liv.

Vi vil ikke tolerere undertrykking av våre sannheter, ideer, friheter eller vårt arbeid.

Vi står sammen om å støtte andre i å uttrykke sannheter og friheten til å si sin mening, uansett hvor radikale ideene kan virke.

Å stå for frihet krever mot. Sammen skal vi stå sterke mot alle odds.

Dersom det noen gang påstås at vi har begått selvmord, forsvunnet, blitt innlagt, solgt oss ut for økonomisk gevinst eller på noen annen måte til faksjoner med en egeninteresse, erklærer vi de påstandene som falske og fabrikerte.

Vi vitner om, hevder og forsikrer om, uten innsigelser og på vegne av alle de som har dedikert sitt liv til å få slutt på hemmeligholdelse og til fremmingen tanke-, idé- og ytringsfrihet, at vi skal lykkes.

_____________________________
S
tøtt Project Camelot – gi en donasjon:

donate

Takk for din hjelp. Din gavmildhet gjør at vi kan fortsette vårt arbeid.
 


Bill Ryan og Kerry Cassidy


kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org

 
Først ignorerer de deg, så ler de av deg, så sloss de mot deg, så vinner du.
Mahatma Gandhi (1869-1948)

MENN ØNSKET TIL HASARDIØS REISE. LAV LØNN, BITTER KULDE, LANGE TIMER MED TOTALT MØRKE. TRYGG HJEMKOMST TVILSOMT. HEDER OG ÆRE I TILFELLE SUKSESS.
Ernest Shackleton, oppdagelsesreisende i Antarktis (1874-1922)
(Annonsen over, som ble rykket inn i en avis i London i 1912, resulterte i nesten 5000 svar.)

 

unike besøkende

 

Søkemotoren på siden er designet av JRank