Camelot logo Målene til Project Camelot

Home Whats New Interviews & transcripts Round Table In Tribute The Big Picture Shorts
Our Goals High Praise About Us Get Involved Questions Contact

_____________________________


Vi ble stilt dette utmerkede spørsmålet den 24. januar 2007:

Dere har gjort en god jobb med å utvide bevisstgjøringen til sannhetssøkere. For å unngå den sofistikerte trakasseringen som andre har måttet lide, er det viktig å være kritisk. Det virker som dere, med noe av materialet dere publiserer, ber om å bli trakassert. Er målene deres godt definert?


Vi svarte:

Spørsmålet ditt om våre mål er et godt spørsmål. Vi har et klart svar, selv om det ikke er statisk, noe som gjelder alle aspekter ved erfaringsmessig læring mens man samtidig er engasjert i pågående prosjekter. Svaret vokser og omformes i stedet på en mengde forskjellige måter. Over nyåret har vi omjustert målene våre i større grad.

Med tanke på trakassering er Camelots mål delvis å stå rakrygget og si ting uten å la seg skremme, og derfor oppfordre andre til å stå frem. Og du har ganske rett angående behovet for å være kritisk. Vi er kritiske, og det finnes mange potensielle intervjuobjekter som vi IKKE kontakter fordi vi mener at påstandene som legges frem er for tvilsomme. Derimot er det viktig å få frem at vi ikke tror på eller er enig i alt det våre intervjuobjekter sier. Vi holder fast ved ideen om å gi publikum muligheten til å avgjøre selv hva som er sant eller ikke.

Alle intervjuene vi har publisert er med de menneskene som vi enten er overbevist om at forteller sannheten eller som har en såpass viktig (dersom den er sann) historie å fortelle at å nekte å publisere den fordi informasjonen er utrolig eller ugunstig faktisk ville vært å forsømme en journalistisk plikt. Man trenger bare å følge med på meainstream-pressen for å se hvilke historier som blir / ikke blir publisert fordi redaktøren allerede har bestemt seg - eller fordi de selv er redde for latterliggjøring. Det er ikke vi. Sånn sett handler det om integritet.

Vi mener historiene vi presenterer behøver å bli undersøkt nøye og uten forhåndsdømming. Grunnen til at vi i det hele tatt gjør videointervjuer (i stedet for skriftlig eller med båndopptaker - hvorav begge er mye enklere!) er for å gi dere (seerne) det beste alternativet til å møte personen selv. Dette er viktig å forstå, noe som hvertfall ikke forstås av de som (f.eks) totalt avskriver Dan Burishs påstander, uten en gang å ha møtt han. Vi har møtt han flere ganger og er overbevist om hans integritet. Vi er også klar over at han har jobbet for og med Majestic i flere år, og at han av den grunn kanskje ikke avslører absolutt alt han vet enda.

Et av våre andre intervjuer er med Duncan O’Finioan, en mindre kjent person, men en hvis historie er veldig viktig dersom den er sann, noe vi mener den er, i alle fall i dens prinsippielle påstander. (Og dersom han har falsk hukommelse som del av en falsk virkelighet implantert ved bruk av mind control, vil det i seg selv være bevis nok!).
 Angående våre mål. Vårt fokus er nå rettet mot fremtiden. Vi mener at vår planet for tiden gjennomgår en merkbar endring som omfatter sannsynligheten for omfattende jordendringer i nærmeste fremtid. Disse er igjen tilknyttet en omfattende kompleksitet i kulissene som involverer diverse utenomjordiske agendaer, hvorav noen vi kun kan gjette oss til. Vår hensikt er å følge disse viktige trådene til hvor enn vitneutsagnet leder oss og å presentere bevisene vi kommer over i dokumentar-form.

Vi er også veldig interessert i å benytte oss av det kraftfulle virkemiddelet som film utgjør for å avsløre større sannheter via fiksjon eller fiksjon basert på fakta. Kerry har for eksempel jobbet med James og Mark fra WingMakers (www.wingmakers.com) for å bringe den historien til lerretet. Vi holder også på med flere andre prosjekter i tillegg til dette.

Den røde tråden her er å gjøre så mye informasjon som mulig tilgjengelig i et iøynefallende format som holder på oppmerksomheten og er underholdende på en ikke-triviell måte.

I mellomtiden vil vi fortsette å presentere interessante og viktige, individuelle historier ettersom de når oss og vi har mulighet til å rekke over dem. Vi har et antall upubliserte intervjuer som vi har til hensikt å publisere i nærmeste fremtid. Vi er oppmerksomme på at våre intervjuer deltar i en voksende diskusjon som, mens den utvider seg, leder mot en større grad av bevisstgjøring i oss alle når det gjelder hva som virkelig foregår og hvor vi alle sammen er på vei.

Med alle de beste ønsker,

Bill og Kerry

Project Camelot

__________________________S
tøtt Project Camelot – gi en donasjon:

donate

Takk for din hjelp. Din gavmildhet gjør at vi kan fortsette vårt arbeid.
 


Bill Ryan og Kerry Cassidy

kerry@projectcamelot.org

bill@projectcamelot.org