Camelot logo Nikola Tesla


Kiváltságunknak érezzük, hogy oly sok nagyszerű embernek róhatjuk le a tiszteletünket ezeken az oldalakon, és Nikola Tesla egyike volt a legnagyszerűbb és legtehetségesebb embereknek, akik valaha a Földön jártak. Mégis, két éven keresztül nem volt számunkra világos, hogy felvegyük-e őt a Tiszteletadás listánkra, mivel nem voltunk arról meggyőződve, hogy Tesla az életét áldozta volna az igazságért. De miután tüzetesen megvizsgáltuk a kérdést, csatlakozunk azokhoz a növekvő számú kutatókhoz akik hisznek abban, hogy Teslát meggyilkolták és nem természetes halált halt. 

Nagyon sok mindent leírtak már a tékozló zseni Nikola Tesláról (talán többet is mint JFK-ről, akit szintén megemlítünk a Tiszteletadás oldalunkon), ezért szükségtelen, hogy részletezzük itt az életét, éleselméjűségét, vízióját, vagy akár vívmányait. De röviden, Tesla egy rendkívüli, ösztönös, alkotó zseni volt, aki többek között feltalálta a váltóáramot (ami a modern világunkat hajtja) és a rádiót (amit gyakran tévesen Marconinak tulajdonítanak). Kortárs életrajzírók Teslát a "fizika atyjának" tartották, "az ember aki feltalálta a 20-ik századot", és "az elektromos áram védőszentjének".

Élete munkájának nagy része arról szólt, hogy a világnak ingyenes (azaz teljesen költségmentes) áramot szolgáltasson, amit Tesla úgy képzelt el, hogy drót nélkül, a levegőben vagy a földben fog sugározni, távvezetékek nélkül - de
annak ellenére, hogy évekig próbálkozott, ehhez sosem kapta meg a szükséges anyagi támogatást, ezt az álmát nem tudta megvalósítani. Régóta az a hír járja, hogy jelentős mennyiségű elektromos és elektronikus eszközt talált fel és dolgozott ki, amik messze meghaladták kora fejlettségi szintjét, és amik az Amerikai hadsereg és titkosszolgálat erős érdeklődését élvezték volna. Körülbelül 300 szabadalma, 25 országban van jegyezve, legtöbbjük fontos és szerteágazó témákban.

A Project Camelot látogatói közül sokan tudják, hogy Tesla tanítványa - Otis T. Carr - az, aki a fiatal Ralph Ring-gel dolgozott, akivel 2006-ban interjút készítettünk. Carr-t nem ölték meg, de laboratóriumát az FBI erőszakkal bezárta, miután ő, Ralph és egy kisebb csapat sikeresen próba-repült egy 40 láb átmérőjű (12.19 méter) csészealjat, amit elektromágneses és ezoterikus elvek alapján működtettek. (Kérjük, látogassa meg a nagyon átfogó Ralph Ring oldalunkat részletekért).

Tesla meggyilkolásának valószínűsége akkor ért el hozzánk, amikor meghallgattuk ezt az érdekes audió interjút (a letöltéshez: PC felhasználók jobb egérgomb
, Mac felhasználók opt-kattintás). Ebben Eric Bermen elmondja Greg Syzmanskinak, hogy felfedezte azt, hogy a volt barátnője Otto Skorzeny ex-Náci SS tiszt lánya volt, és azáltal véletlenül találkozott az idős Skorzenyvel, aki már évek óta az Egyesült Államokban élt, és asztalosként dolgozott egy a CIA-tól kapott új személyazonosság alatt a 2. Világháborút követően.

Bermen (aki néha az Eric Orion álnevet használja) végighallgatta Skorzeny vallomását, aki már élete végéhez igen közel volt, és állításait egy cipős-doboznyi fényképpel tudta igazolni. Több nagyon fontos kijelentés között,
Bremen azt hallotta Skorzenytől, hogy ő személyesen fojtotta meg Nikola Teslát 1943 Január 6-án, egy Reinhard Gehlen nevű náci társa segítségével. Tesla ekkor 86 éves volt.

Skorzeny elmondása szerint, ő és Gehlen egy nappal előtte trükkel rávették Teslát, hogy áruljon el minden részletet a legfontosabb találmányairól. A gyilkosság után kirabolták Tesla széfjét, aminek a tartalmát eljuttatták Hitlerhez. (jegyezzük meg, hogy az Amerikai hadsereg természetesen a gazdátlan kincslelet minden tartalmát hazajuttatta a háború után a Project Paperclip keretén belül.) 

Bermen könyve itt található - amiben Skorzeny rendkívüli fényképeiből is láthatni sokat - továbbá Skorzeny beszámolóiról egy hasznos elbeszélést itt és itt találhatnak. Nagyon fontosak -
nemcsak Teslát illetően - azok a kutatásrészletek, amiket ez a nagyon átfogó Don Nicoloff cikk tartalmaz, és csak arra tudunk buzdítani minden olvasót, hogy gondosan tanulmányozza ezeket az írásokat.